fbpx

เยื่อกระดาษขึ้นรูป และการผลิตเพื่อนำไปใช้งานรูปแบบต่างๆ

เยื่อกระดาษขึ้นรูป และการผลิตเพื่อนำไปใช้งานรูปแบบต่างๆ

บรรจุภัณฑ์ผลิตจากวัสดุธรรมชาติกำลังได้รับความนิยม เช่น ชามกระดาษ กล่องกระดาษใส่อาหาร แผงไข่กระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องยาว กล่องผลไม้ กล่องใส่รองเท้า เนื่องจากมีการรณรงค์ให้เห็นความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เยื่อกระดาษขึ้นรูป เป็นบรรจุภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่ผลิตออกมาหลากหลายรูปแบบ เยื่อกระดาษขึ้นรูป ทำจากอะไร นำไปใช้งานหรือใช้กับสินค้าประเภทใดได้บ้าง บทความนี้มีคำตอบ

เยื่อกระดาษขึ้นรูป และการผลิตเพื่อนำไปใช้งานรูปแบบต่างๆ

เยื่อกระดาษขึ้นรูป เป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทหนึ่ง มีลักษณะเป็นภาชนะสามมิติที่สามารถสัมผัสได้ทั้งด้านกว้าง ยาว และลึก โดยขึ้นรูปจากเยื่อกระดาษให้มีรูปร่างตามต้องการ ทำจากวัสดุ 2 ชนิด ได้แก่ เยื่อกระดาษขึ้นรูปจากเยื่อบริสุทธิ์ และเยื่อกระดาษขึ้นรูปที่ทำจากเศษกระดาษใช้แล้ว

1.เยื่อกระดาษขึ้นรูปจากเยื่อบริสุทธิ์ ผลิตจากไม้เนื้ออ่อน นำมาใช้เป็นบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม เช่น อาหารสำเร็จรูป และใช้บรรจุอาหารที่เข้าตู้อบไมโครเวฟได้

2.เยื่อกระดาษขึ้นรูปที่ทำจากเศษกระดาษใช้แล้ว เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษบิล กระดาษA4 ที่ใช้แล้ว หรือจากกล่องใส่สินค้าประเภทกล่องลูกฟูกที่ไม่ได้ใช้แล้ว นำมาผ่านกระบวนการแล้วผลิตเป็น ถาดไข่ ถาดผัก ถาดผลไม้สด และผลิตเป็นวัสดุกันกระแทกในลักษณะต่างๆ

ประโยชน์ของกระดาษขึ้นรูป

1.กระดาษขึ้นรูปสามารถใช้ทดแทนโฟม พลาสติก และ ฟองน้ำได้

2.ใช้แบ่งแยกสินค้าหรือห่อหุ้มสินค้า ป้องกันรักษาคุณภาพของสินค้า

3.ทำจาก กระดาษรีไซเคิล 100% ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

4.ราคาไม่แพง ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายจากการขนส่งได้

5.กระดาษขึ้นรูปที่นำมาออกแบบมาเป็นวัสดุกันกระแทกที่ดี จะสามารถรอรับการกระแทกจากการตกหล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.บรรจุภัณฑ์จากกระดาษขึ้นรูป ไม่นำไฟฟ้า ช่วยป้องกันความเสียหายภายในวงจรไฟฟ้าภายในตัวสินค้าโดยเฉพาะสินค้าประเภทอีเลคทรอนิคส์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ดี

เยื่อกระดาษขึ้นรูป กับการผลิตเพื่อนำไปใช้งานรูปแบบต่างๆ

เยื่อกระดาษขึ้นรูป นำไปออกแบบและผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุกันกระแทกได้หลากหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น นำเยื่อกระดาษขึ้นรูปที่ทำจากเศษกระดาษใช้แล้วไปผลิตเป็นกระดาษดันทรงรองเท้าขนาดต่างๆ เช่น

กระดาษดันทรงร้องเท้า ที่ดันทรงรองเท้า ไซส์ L ราคา 5.50 บาท ต่อคู่

กระดาษดันทรงร้องเท้า ที่ดันทรงรองเท้า ไซส์ M ราคา 5.00 บาท ต่อคู่

กระดาษดันทรงร้องเท้า ที่ดันทรงรองเท้า ไซส์ S ราคา 4.50 บาท ต่อคู่

ประโยชน์ของกระดาษดันทรงร้องเท้า ทำจากเยื่อกระดาษขึ้นรูป

1.ช่วยให้ทรงรองเท้าอยู่สวย น่าใช้ น่าซื้อยิ่งขึ้น

  1. 2. หากเก็บรักษาอย่างดี ใช้ซ้ำได้หลายครั้ง

3.ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เพราะทำจากกระดาษ recycle 100%

สำหรับผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจ SME ที่ต้องการบรรจุภัณฑ์เยื่อกระดาษขึ้นรูป  นอกจากมีบรรจุภัณฑ์สำเร็จรูปให้ผู้ประกอบการได้เลือกซื้อให้เหมาะกับการใช้งาน ยังสามารถออกแบบและสั่งโรงงานผลิตตามรูปแบบที่ต้องการได้เช่นกัน