fbpx

กล่องกระดาษใส่อาหาร บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

กล่องกระดาษใส่อาหาร บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

บรรจุภัณฑ์ทุกประเภทรวมทั้ง บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ทุกรูปแบบ นอกจากเป็นส่วนประกอบสำคัญของธุรกิจ SME ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกแล้ว การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ยังสร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้าและบริการ ทำให้แบรนด์ผลิตภัณฑ์โดดเด่นเป็นที่จดจำสามารถแข่งขันด้านการตลาดกับคู่แข่งขันได้อย่างเหนือชั้นกว่า กล่องกระดาษใส่อาหาร กล่องกระดาษใส่ขนม แก้วกระดาษ ถ้วยกระดาษ กระดาษปูพื้น รวมทั้งบรรจุภัณฑ์กระดาษที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ หรือแม้แต่ บรรจุภัณฑ์พลาสติก ก็ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญสำหรับผู้ประกอบการในยุคนี้

หัวข้อย่อยมีอะไรบ้าง ?

ความสำคัญของกล่องกระดาษใส่อาหาร บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะบรรจุภัณฑ์ คือมลภาวะที่คนในสังคมต้องเผชิญซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการพัฒนาของเทคโนโลยี ทำให้ผู้คนต้องใช้ชีวิตอยู่กับความเร่งรีบและต้องการความสะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SME ผู้ประกอบการธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก พยายามหาแนวทางตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการผลิตและเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ทุกรูปแบบที่สามารถอำนวยความสะดวก และแย่งชิงความได้เปรียบด้านการตลาดจากคู่แข่ง ทำให้บรรจุภัณฑ์บางประเภทที่นิยมใช้ เช่น กล่องโฟม กล่องพลาสติกหรือถุงพลาสติก กลายเป็นขยะบรรจุภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม เพราะนอกจากไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ การกำจัดด้วยการเผาทำลายยังก่อให้เกิดมลพิษที่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคอีกด้วย

จากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะบรรจุภัณฑ์และการรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ทำให้มีนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ ๆ ผลิตขึ้นมาใช้ทดแทนกล่องโฟมหรือกล่องพลาสติกมากมาย โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ เช่น กล่องกระดาษใส่อาหาร กล่องไก่ทอด กล่องหมูทอด กล่องพิซซ่า กระดาษรองอาหาร แก้วกระดาษ หรือถ้วยกระดาษ ที่นอกจากเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใช้แล้วสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ยังเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไม่หมดไป เพราะสามารถปลูกทดแทนขึ้นมาใหม่ได้

กล่องกระดาษใส่อาหาร การออกแบบและวัสดุที่นำมาผลิต

บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มประเภทกล่องกระดาษ ถือเป็นบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากกระดาษเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ประเภทเดียวที่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้โดยการปลูกป่าทดแทน สำหรับเยื่อกระดาษและกระดาษนำมาออกแบบและผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ได้หลายประเภท ดังนี้

1.บรรจุภัณฑ์ประเภทถุงกระดาษ

ถุงกระดาษเป็นบรรจุภัณฑ์รูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน แต่ในอดีตถุงกระดาษอาจเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะกับสินค้าเฉพาะกลุ่ม เช่น ใช้กับสินค้าที่มีน้ำหนักเบาและไม่มีความชื้น ซึ่งแตกต่างจากปัจจุบันที่บรรจุภัณฑ์ประเภทถุงกระดาษมีการพัฒนารูปแบบให้มีความหลากหลายและเหมาะกับการใช้งานได้มากขึ้น โดยบรรจุภัณฑ์ถุงกระดาษมี 2 ลักษณะ ได้แก่

 • ถุงกระดาษ ทำจากกระดาษใช้แล้ว เช่น ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ หรือกระดาษสำนักงานใช้แล้วหน้าเดียวมาพับเป็นถุงตามขนาดที่ต้องการ ปัจจุบันไม่นิยมใช้เพราะหมึกพิมพ์มีโอกาสปนเปื้อนกับสินค้าได้โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารหรือของทานเล่น
 • ถุงกระดาษสีน้ำตาล ถุงกระดาษประเภทนี้ผลิตเป็นอุตสาหกรรม ทำจากกระดาษเหนียว( Kraft Paper) ไม่ผ่านการฟอกจะเป็นสีน้ำตาล หากเป็นสีขาวจะผ่านการฟอกสี เช่น ถุงปูน ซองบรรจุเอกสารสีน้ำตาล ซองบรรจุเอกสารสีขาว ถุงเฟรนฟราย หรือถุงใส่ของทอด

2.บรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษแข็ง

กล่องกระดาษแข็ง เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเบา เหมาะกับสินค้าเกือบทุกประเภทรวมทั้งสินค้าประเภทอาหาร เช่น กล่องกระดาษใส่อาหาร เพราะสามารถพิมพ์ลวดลายกราฟฟิกหรือโลโก้ เพื่อตกแต่งได้ง่าย บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ยังแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ กล่องกระดาษแข็งแบบพับได้ (Folding Carton) และ กล่องกระดาษแข็งแบบคงรูป (Set-Up Box)

 • กล่องกระดาษแข็งแบบพับได้ (Folding Carton) จะมีลักษณะเป็นกล่องกระดาษแข็งที่สามารถขึ้นรูปและจัดส่งเป็นแผ่นราบเพื่อความสะดวกต่อการจัดเก็บของผู้ประกอบการ เมื่อนำไปใช้บรรจุสินค้า อาจอาจนำไปทากาวพร้อมบรรจุผลิตภัณฑ์หรือบางครั้งตัวกล่องอาจทากาวตาม ขอบข้างกล่องไว้เรียบร้อย เพื่อทำการบรรจุและปิดฝากล่องได้ทันที
 • กล่องกระดาษแข็งแบบคงรูป (Set-Up Box) เป็นกล่องที่ขึ้นรูปและผลิตเป็นกล่องกระดาษไว้เรียบร้อยแล้ว เช่น กล่องรองเท้าแบบมีฝาครอบ

กระดาษแข็ง ที่นำมาเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์มีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ กระดาษกล่องขาวไม่เคลือบ เป็น

กระดาษเนื้อหยาบสีของกระดาษไม่สม่ำเสมอ ราคาถูก และกระดาษกล่องขาวเคลือบ เป็นกล่องกระดาษที่สามารถพิมพ์ระบบออฟเซ็ท สอดสีได้หลายสีทำให้มีความสวยงาม ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าที่บรรจุอยู่ภายใน นิยมใช้บรรจุสินค้าอุปโภคและบริโภค เช่น กล่องกระดาษใส่อาหาร กล่องไฮบริด กล่องไก่ทอด กล่องหมูทอด และอื่น ๆ

3.บรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องกระดาษลูกฟูก เป็นบรรจุภัณฑ์ผลิตจากวัสดุธรรมชาติที่ได้รับความนิยม เพราะมีความแข็งแรงช่วยป้องกันสินค้าให้ปลอดภัยได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังสามารถออกแบบให้มีรูปทรงเหมาะสมกับสินค้าได้ง่าย เช่น ผลิตเป็นกล่องกระดาษลูกฟูก  2 ชั้น กล่องกระดาษลูก 3 ชั้น และ กล่องกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ นอกจากออกแบบให้มีความสวยงามสามารถพิมพ์แบบออฟเซ็ทให้มีลวดลายและสีสันสวยงามเหมาะสมกับสินค้าแต่ละประเภทได้ง่ายแล้ว ยังพับเก็บได้ทำให้ง่ายต่อการจัดเก็บและสะดวกต่อการขนส่ง

กล่องกระดาษใส่อาหาร บทบาทและหน้าที่ด้านการตลาด

การประกอบธุรกิจในปัจจุบัน การแข่งขันด้านการตลาดมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บรรจุภัณฑ์เกิดการพัฒนา โดยมีการคิดค้นวัสดุบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติรูปแบบใหม่ๆ รวมทั้งออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้โดดเด่นเพื่อดึงความสนใจจากลูกค้าหรือกลุ่มผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้บรรจุภัณฑ์จึงมีบทบาทสำคัญและเป็นองค์ประกอบหลักที่ผู้ประกอบการนำมาเป็นกลยุทธ์หรือใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการแข่งขัน กล่องกระดาษใส่อาหาร เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารประเภทหนึ่ง ที่มีบทบาทและหน้าที่ด้านการตลาด ดังนี้

1.ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า

การใช้ชีวิตที่เร่งรีบของคนในสังคมยุคปัจจุบัน เน้นความสะดวกรวดเร็วเป็นหลัก กล่องกระดาษใส่อาหาร จึงเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เพราะส่วนใหญ่ใช้แล้วทิ้งไม่เป็นภาระ ช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

2.รักษาคุณภาพของสินค้า

กล่องกระดาษใส่อาหาร เป็นนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ทดแทนกล่องอาหารจากโฟมและพลาสติก ลักษณะของบรรจุภัณฑ์จึงออกแบบให้สามารถรักษาคุณภาพของอาหาร ป้องกันการเน่าเสีย หรือคุ้มครองผลิตภัณฑ์จากความเสียหายเนื่องจากการขนส่ง

3.อำนวยความสะดวกต่อการจัดเก็บสินค้า

บทบาทของกล่องกระดาษใส่อาหาร ต่อการแข่งขันด้านการตลาดการออกแบบจะต้องอำนวยความสะดวกต่อการจัดเก็บ มีความมั่นคงแข็งแรงและสามารถวางซ้อนหรือวางทับกันได้หลายชั้นเพื่อประหยัดพื้นที่ทั้งในการจัดเก็บ และอำนวยความสะดวกต่อการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าได้ครั้งละมาก ๆ เช่น การจัดส่งอาหารเดลิเวอรี่

4.ทำหน้าที่บ่งชี้ผลิตภัณฑ์

กล่องกระดาษใส่อาหาร เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีรูปทรงเด่นชัด สามารถออกแบบพิมพ์ลวดลายและแสดงโลโก้หรือเครื่องหมายการค้าที่บ่งชี้ลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าจดจำได้ง่าย นอกจากนั้นการออกแบบรูปทรงให้มีความโดดเด่น มองหาได้ง่าย ตัวอักษรสีสันสวยงามเหมาะสมสัมพันธ์กับตัวสินค้า ทำให้ง่ายต่อการจดจำและยังลดความผิดพลาดในการหยิบจับผลิตอื่น ๆ ที่เป็นคู่แข่งด้านการตลาดได้เป็นอย่างดี

5.ดึงดูดความสนใจของกลุ่มผู้บริโภค

กล่องกระดาษใส่อาหารที่การออกแบบมีองค์ประกอบครบถ้วน  ทั้งรูปทรง รูปร่าง การเลือกสี และตัวอักษรที่แสดงอยู่บนบรรจุภัณฑ์ เป็นองค์ประกอบที่สามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.เป็นเครื่องมือสื่อสารสร้างการจดจำแบรนด์สินค้า

กล่องกระดาษใส่อาหาร สามารถใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารสร้างการจดจำแบรนด์สินค้า ทำให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้น โดยการออกแบบให้มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเหมาะสมกับสินค้าหรืออาหารแต่ละชนิด มีรายละเอียดบ่งบอกอย่างครบถ้วน ทั้งแบรนด์ผลิตภัณฑ์ สูตรส่วนผสม ที่อยู่ผู้ผลิต การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือการจัดโปรโมชั่นต่าง ๆ

7.มีบทบาทต่อการกำหนดราคาสินค้า

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีหลายขนาด เพื่อเปิดโอกาสให้สินค้าเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้หลากหลาย ครอบคลุมทุกกลุ่ม เช่น การออกแบบกล่องกระดาษใส่อาหารให้มีหลายขนาด ปริมาณการบรรจุมากน้อยแต่กต่างกัน ซึ่งเหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีงบประมาณการซื้อที่แตกต่างกัน

8.สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งด้านการตลาด

การแข่งขันด้านการตลาด โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหาร ขนมหวาน อาหารว่างหรือของกินเล่น ประเภทเดียวกันหรือคล้าย ๆ กันมีการแข่งขันกันสูง การออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารที่มีลักษณะคล้าย ๆ กัน สามารถสร้างความสับสนให้กับลูกค้าได้ ดังนั้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารอย่างสร้างสรรค์ สามารถสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งด้านการตลาดได้

กล่องกระดาษใส่อาหาร ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน

ปัจจุบัน กล่องกระดาษใส่อาหาร มีการพัฒนาและออกแบบให้มีคุณสมบัติที่สามารถใช้บรรจุอาหารได้ทั้งร้อนและเย็น และบางรูปแบบยังสามารถใช้อุ่นอาหารในไมโครเวฟได้อีกด้วย ส่วนลักษณะและรูปแบบของกล่องกระดาษที่นิยมใช้ใส่อาหารมีหลากหลาย ซึ่งเหมาะกับธุรกิจร้านอาหาร หรือพ่อค้าแม่ค้าที่ขายสินค้าประเภทอาหารและของกินเล่น นอกจากนั้นยังนิยมใช้ในงานเลื้ยงสังสรรค์แทนภาชนะอื่น ๆ  โดยไม่ต้องเก็บล้างทำความสะอาด เช่น

 • กล่องข้าวกระดาษ 2 ช่อง 3 ช่อง และ 5 ช่อง เหมาะสำหรับธุรกิจร้านอาหารหรือธุรกิจเดลิเวอรี่ เพราะสามารถแยกอาหารได้หลายชนิด ทำให้รสชาติอาหารไม่ปนกัน
 • กล่องข้าวขนาด S ขนาด M และขนาด L
 • กล่องกระดาษใส่อาหาร ทรงกว้างและสูง ขนาด 16 ออนซ์ 26 ออนซ์ 32 ออนซ์ 45 ออนซ์  และ 49 ออนซ์
 • กล่องกระดาษสำหรับอาหารแปรรูปหรืออาหารปรุงสำเร็จ ชนิดอุ่นในไมโครเวฟได้
 • กล่องกระดาษใส่อาหาร ชนิดใช้ได้ทั้งร้อนและเย็น
 • กล่องกระดาษใส่อาหารชนิดแบ่งช่องและไม่แบ่งช่อง
 • กล่องกระดาษใส่อาหารแบบมีหน้าต่าง เหมาะสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารหรือร้านขายขนมหวาน เพราะสามารถโชว์ให้เห็นหน้าตาสินค้าที่อยู่ในกล่องอาหารได้
 • กล่องกระดาษใส่อาหารแบบมีลวดลายและไม่มีลวดลาย เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างความแตกต่าง หรือสร้างเอกลักษณ์ให้ลูกค้าจดจำสินค้าหรือจดจำแบรนด์ได้ง่าย

สรุป

การออกแบบกล่องกระดาษใส่อาหาร รวมถึงบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มรูปแบบอื่น ๆ เช่น กล่องกระดาษใส่ขนม แก้วกระดาษ ถ้วยกระดาษ กล่องไก่ทอด กล่องหมูทอด หรือชามกระดาษ นอกจากเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม วัสดุหลัก ๆ  ทำจากกระดาษสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ซึ่งการที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์นำมาใช้บรรจุอาหารแทนกล่องโฟม  ถือเป็นจุดขายสำคัญเพราะตอบสนองความต้องการของสังคมที่มีการรณรงค์ให้เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม เลือกใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกที่ใช้แล้วไม่หมดไป แต่สามารถปลูกทดแทนขึ้นมาใหม่ได้ กล่องกล่องกระดาษใส่อาหารและบรรจุภัณฑ์จากกระดาษรูปแบบอื่น ๆ ยังมีบทบาทด้านการตลาดที่สำคัญ 2 ประการ ได้แก่ การโฆษณาและการขาย เนื่องจากการออกแบบ สีสันของบรรจุภัณฑ์ โลโก้หรือฉลาก รวมถึงข้อความและรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวสินค้า คือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่สามารถสื่อสารกับผู้บริโภคให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

แนะนำสินค้าจากโรงงาน