fbpx

กล่องกระดาษ กล่องใส่ผลไม้ และบรรจุภัณฑ์เพื่อพืชผลทางการเกษตร

กล่องกระดาษ-กล่องใส่ผลไม้-และบรรจุภัณฑ์เพื่อพืชผลทางการเกษตร-หงส์ไทย

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีจำนวนประชากรผู้ประกอบอาชีพเกตรกรประมาณ ร้อยละ 30 จากจำนวนประชากรทั้งประเทศ หรือเกือบ 20 ล้านคน โดยมีพืชผัก ผลไม้ เป็นสินค้าเกษตรที่สำคัญ ลักษณะทางกายภาพของสินค้าประเภทพืชผักและผลไม้ในการเคลื่อนย้ายหรือการขนส่ง ได้แก่ การกดทับ การกระแทกและการสั่นสะเทือน ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้สินค้าเกิดรอยช้ำและเน่าเสีย กล่องกระดาษ กล่องผลไม้ กล่องลูกฟูก และบรรจุภัณฑ์เพื่อพืชผลทางการเกษตร จึงมีบทบาทสำคัญสำหรับการบรรจุหีบห่อเพื่อจำหน่ายและการขนส่ง

หัวข้อย่อยมีอะไรบ้าง ?

ประเภทของบรรจุภัณฑ์เพื่อพืชผลทางการเกษตร

สินค้าประเภทพืชผักและผลไม้หรือผลิตผลทางการเกษตร ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่บอบช้ำและเน่าเสียได้ง่าย หากเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมการหีบห่อไม่ดีและขาดความระมัดระวัง ก็จะส่งผลทำให้ผักผลไม้เน่าเสียหรือเหี่ยวเฉาก่อนถึงมือผู้บริโภค ประเภทของบรรจุภัณฑ์เพื่อพืชผลทางการเกษตรที่นิยมใช้ ได้แก่

1.บรรจุภัณฑ์ประเภทเข่งไม้

เข่งไม้ส่วนใหญ่ทำจากไม้ไผ่ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้มาตั้งแต่ในอดีต ถือเป็นภูมิปัญญาที่มีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปทรงที่เหมาะสำหรับบรรจุผลิตผลทางการเกษตร ข้อดีของบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ สามารถใช้บรรจุผักผลไม้ได้เกือบทุกชนิด ระบายอากาศได้ดี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่มีข้อด้อยหรือจำกัดในการใช้ที่ไม่นิยมใช้บรรจุสินค้าประเภทผักผลไม้เพื่อการส่งออก เนื่องจากโครงสร้างไม่แข็งแรง การจัดเรียงเพื่อขนส่งทำได้ยาก และเนื้อไม้อาจทำให้ผิวของผักผลไม้ได้รับความเสียหาย

2.บรรจุภัณฑ์ประเภทไม้เนื้ออ่อน

บรรจุภัณฑ์ประเภทไม้เนื้ออ่อน เช่น ลังไม้พาเลท คุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ วัสดุหาง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน มีความแข็งแรงทนทานต่อการวางซ้อนได้ดีกว่า บรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษ หรือกล่องกระดาษลูกฟูก ทนต่อความชื้นได้ดีสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เป็นบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่มีข้อด้อยคือต้องระวังการเกิดเชื้อราเมื่อถูกความชื้นหรือเปียกน้ำ การเก็บรักษา การขนย้าย ทำได้ยาก ผิวภายในแข็งและหยาบอาจทำให้ผักผลไม้เกิดความเสียหายได้

3.บรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติกแบบคงรูป

บรรจุภัณฑ์พลาสติกมีข้อดีและนิยมนำมาบรรจุสินค้าประเภทพืชผักและผลไม้ เพราะสามารถปกป้องรักษาสภาพของสินค้าไม่ให้ช้ำหรือผิวมีริ้วรอย เนื่องจากมีความแข็งแรง ทนทาน วางซ้อนได้ดี ทนต่อความชื้นและเปียกน้ำได้ เมื่อใช้แล้วยังนำกลับมาหมุนเวียนใช้ได้อีกทำให้ประหยัดต้นทุนและค่าใช้จ่าย แต่บรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติกมีข้อด้อย คือราคาแพง และยังเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดมลพิษจากการเผาทำลายและไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ

4.บรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องโฟม

กล่องโฟมเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับความนิยม เพราะมีหลายรูปแบบสามารถบรรจุสินค้าได้หลากหลายประเภทและหลายชนิด มีความยืดหยุ่น ป้องกันการซึมผ่านของน้ำป้องกันความชื้นได้ดี ข้อดีของบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องโฟม ช่วยเก็บรักษาความสดของผักผลไม้ได้ในระยะเวลาหนึ่ง ช่วยอำนวยความสะดวกในการขายปลีก รูปแบบที่นิยมใช้นอกกล่องโฟมแล้ว ยังมีชนิดถาดซึ่งเวลาใช้จะมีการห่อรัดด้วยฟิล์มยืดใส เพื่อป้องกันฝุ่น ละออง แต่มีข้อด้อยคือไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติหรือต้องใช้ระยะเวลา เมื่อถูกความร้อนยังเป็นปัญหาต่อสุขภาพ ทำให้มีการรณรงค์หลีกเลี่ยงหรืองดใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้

5.บรรจุภัณฑ์ประเภทเยื่อกระดาษขึ้นรูป

บรรจุภัณฑ์เพื่อพืชผลทางการเกษตร นอกจากกล่องกระดาษ กล่องผลไม้  ที่ได้รับความนิยม ยังมีเยื่อกระดาษขึ้นรูป ซึ่งออกแบบและผลิตจากเศษกระดาษเหลือใช้ที่มีเยื่อบริสุทธิ์ผสมอยู่บ้าง โดยนำมาขึ้นรูปให้เหมาะกับการบรรจุหีบห่อพืชผักผลไม้แต่ละชนิด ก็เป็นบรรจุภัณฑ์อีกประเภทหนึ่งที่นิยมใช้ในการบรรจุสินค้าทางการเกษตรเพื่อช่วยในการขนส่ง ตัวอย่าง บรรจุภัณฑ์ประเภทเยื่อกระดาษขึ้นรูปที่นำมาใช้บรรจุสินค้าประเภท พืชผลทางการเกษตร ได้แก่ การออกแบบผลิตเป็นถาดหลุมใส่ผลไม้สด หรือใช้คู่กับ กล่องกระดาษ กล่องผลไม้

ข้อดีของบรรจุภัณฑ์ประเภทเยื่อกระดาษขึ้นรูป ได้แก่การรักษาคุณภาพของพืชผักผลไม้ได้ดี ผิวสัมผัสนุ่มไม่ทำให้สินค้าช้ำหรือผิวเป็นริ้วรอย และเป็นบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เมื่อใช้แล้วยังสามารถนำกลับไปเข้ากระบวนการแล้วผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ ที่เหมาะสมออกมาใช้ได้อีก เช่นบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต

6. บรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องกระดาษลูกฟูก เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมและสามารถใช้บรรจุสินค้าได้หลากหลายประเภท ลักษณะบรรจุภัณฑ์มีหลายรูปแบบและที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันคือ แบบฝากล่องสวมทับตัวกล่อง และกล่องกระดาษลูกฟูกแบบธรรมดา ขนาด ความจุและความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์แต่ละรูปแบบ แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัสดุและโครงสร้างที่ออกแบบผลิต สำหรับโครงสร้างของกระดาษที่นำมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษลูกฟูก ได้แก่

 1. แผ่นกระดาษลูกฟูกหน้าเดียว มีลักษณะเป็นกระดาษลูกฟูกที่ประกอบด้วยลอนลูกฟูกและกระดาษปะหน้าหรือกระดาษทำผิว 1 ด้าน ประกบตัวลอนลูกฟูก เป็นบรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้สำหรับการห่อหุ้มผักผลไม้เพื่อกันการกระแทก
 2. แผ่นกระดาษลูกฟูก 1 ชั้น ประกอบด้วยกระดาษทำผิวด้านหน้าล้านหลังโดยตรงกลางเป็นลอนลูกฟูก หรือลักษณะของกล่องกระดาษลูกฟูกจะประกอบด้วยกระดาษ 3 ชั้น นิยมใช้กับกล่องผลไม้และบรรจุภัณฑ์ทั่ว ๆ ไป
 3. แผ่นกระดาษลูกฟูก 2 ชั้น ประกอบด้วยกระดาษรวม 5 ชั้น ได้แก่ แผ่นกระดาษเรียบ 3 แผ่น และลอนลูกฟูกอีก 2 ชั้น แทรกอยู่ระหว่างกระดาษผิวกล่องแต่ละแผ่น เป็นโครงสร้างบรรจุภัณฑ์นิยมใช้กับงานกล่องผลไม้หรือกล่องบรรจุภัณฑ์สำหรับพืชผักที่ต้องรับน้ำหนักมาก ๆ
 4. แผ่นกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ประกอบด้วยกระดาษรวม 7 ชั้น ได้แก่ กระดาษทำผิวกล่อง 4 แผ่น และมีลอนลูกฟูก 3 แถว แทรกอยู่ระหว่างกระดาษผิวกล่องแต่ละแผ่น เป็นกล่องบรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้บรรจุพืชผักผลไม้ที่น้ำหนักปานกลาง

กล่องกระดาษ กล่องผลไม้ และบรรจุภัณฑ์เพื่อพืชผลทางการเกษตร สำคัญอย่างไร

สินค้าประเภทพืชผักและผลไม้ ต้องมีความสดใหม่และบรรจุหีบห่ออย่างดีก่อนส่งถึงผู้บริโภคหรือผู้ค้าปลีก อดีตบรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้กับสินค้าประเภทนี้ได้แก่ ลังพลาสติก เข่งไม้ กล่องโฟมหรือหลุมโฟมและถุงพลาสติก ต่อมาเมื่อเกิดปัญหามลภาวะและสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากปัญหาขยะจากบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องโฟมและพลาสติกที่ไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ หรือต้องใช้ระยะเวลาในการย่อยสลาย ทำให้มีการรณรงค์ให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคเห็นความสำคัญในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ประเภท กล่องกระดาษ กล่องกระดาษใส่อาหาร กล่องผลไม้หรือลังผลไม้จากวัสดุธรรมชาติ

กล่องกระดาษ กล่องผลไม้ และบรรจุภัณฑ์เพื่อพืชผลทางการเกษตรผลิตจากวัสดุธรรมชาติ เป็นนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบและผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ทดแทนกล่องโฟม หลุมโฟม หรือบรรจุภัณฑ์จากพลาสติก ความสำคัญในการนำมาใช้งาน นอกจากลดปัญหามลภาวะและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการกำจัดขยะอย่างไม่ถูกวิธี จนก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค ดังนี้

1.ควบคุมการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพืชผักผลไม้ดี

กล่องกระดาษ กล่องผลไม้ เป็นบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติที่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสินค้าประเภท พืช ผัก และผลไม้ ได้ดี เนื่องจากกระดาษมีเนื้อสัมผัสที่เหนียวนุ่ม ช่วยรักษาคุณภาพของสินค้าจากการกระแทก การกดทับ และการสั่นสะเทือนระหว่างการเคลื่อนย้ายหรือระหว่างการขนส่งได้ดีกว่าบรรจุภัณฑ์จากวัสดุอื่น ๆ

2.ยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้

กล่องกระดาษ ที่ออกแบบมาเพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับพืชผักและผลไม้ ผลิตจากเยื่อกระดาษขึ้นรูปและกล่องกระดาษลูกฟูก เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติที่มีคุณภาพและยังออกแบบให้เหมาะกับพืชผักหรือผลไม้แต่ละชนิด นอกจากสะดวกต่อการจัดจัดเก็บหรือขนส่งยังช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผักผลไม้ได้เป็นอย่างดี

3.สะดวกต่อระบบขนส่ง

กล่องกระดาษ กล่องผลไม้ เป็นบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ที่มีการออกแบบให้เหมาะสมกับการนำไปใช้บรรจุผักและผลไม้แต่ละชนิดแต่ละประเภทแล้ว ยังออกแบบให้สอดคล้องกับการนำไปใช้งานในระบบขนส่ง เช่น การขนส่งทางเรือ ทางรถยนต์ และการขนส่งทางอากาศ เนื่องจากการขนส่งแต่ละรูปแบบมีวิธีปฏิบัติ รวมถึงการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์และการหีบห่อที่แตกต่างกัน

4.ควบคุมอุณหภูมิได้ดีกว่า

พืชผักและผลไม้ส่วนใหญ่อายุการบริโภคอยู่ในระยะสั้นๆ การดูแลและการเก็บรักษาผักผลไม้บางชนิดต้องควบคุมอุณหภูมิไม่ให้ร้อนหรือเย็นเกินไป กล่องกระดาษ กล่องผลไม้ ถือเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติในการควบคุมอุณหภูมิและทำหน้าที่ปกป้องผักผลไม้สดได้ดีกว่าบรรจุภัณฑ์รูปแบบอื่น ๆ

5.น้ำหนักเบา เหมาะกับการขนส่งทางอากาศ

กล่องกระดาษ กล่องผลไม้ เป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทเยื่อกระดาษขึ้นรูปที่มีน้ำหนักเบา เหมาะกับระบบขนส่งทางอากาศ ซึ่งเป็นระบบขนส่งที่ได้รับความนิยมเพราะสามารถกำหนดเวลาที่แน่นอนในการขนส่ง ช่วยให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีความสดใหม่ เนื่องจากการจัดส่งมีความสะดวกรวดเร็วกว่าการขนส่งรูปแบบอื่น

คุณลักษณะที่ดีและการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อพืชผลทางการเกษตร

พืชผักและผลไม้ รวมทั้งผลผลิตทางการเกษตร ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีอายุการเก็บรักษาสั้น เหี่ยวเฉา ช้ำ และเน่าเสียได้ง่าย การบรรจุหีบห่อนอกจากต้องระมัดระวังแล้ว การเลือกกล่องผลไม้หรือเลือกบรรจุภัณฑ์เพื่อพืชผลทางการเกษตร จึงต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติและบทบาทของบรรจุภัณฑ์ในการนำไปใช้เป็นส่วนประกอบ สำหรับบทบาทและคุณลักษณะที่ดีของบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ ได้แก่

1.คุณสมบัติในการป้องกันการกดทับ

ความเสียหายของพืชผักและผลไม้ที่เกิดขึ้นได้ง่าย และต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ การนำกล่องผลไม้หรือกล่องบรรจุพืชผักวางเรียงซ้อนกันทำให้เกิดการกดทับ ดังนั้นการเลือกบรรจุภัณฑ์จึงควรเลือกที่มีคุณลลักษณะแข็งแรง มีโครงสร้างของกล่องกระดาษที่เหมาะสมกับพืชผักแต่ละประเภท

2.คุณสมบัติในการป้องกันการกระแทก

คุณลักษณะที่ดีของบรรจุภัณฑ์เพื่อพืชผลทางการเกษตร ต้องสามารถป้องกันการกระแทกระหว่างการขนส่งหรือขณะเคลื่อนย้ายกล่องผลไม้หรือพืชผัก เพราะอาจมีการโยนหรือกระแทกกับกล่องผลไม้และพืชผักอื่น ๆ หรือตกกระแทกพื้นซึ่งสาเหตุเหล่านี้อาจทำให้ผลไม้และพืชผักต่าง ๆ เกิดการเน่าเสียหรือมีอายุการเก็บรักษาสั้นกว่าที่ควรจะเป็น

3.คุณสมบัติในการป้องกันการสั่นสะเทือน

พืชผักผลไม้หลายชนิดผิวบอบบาง เมื่อเกิดการสั่นสะเทือนขณะเคลื่อนย้าย หรือขณะขนส่งอาจทำให้ผิวเกิดริ้วรอยทำให้เสียราคา การเลือกกล่องผลไม้หรือพืชผักประเภทนี้ ควรเป็นกล่องลูกฟูกที่รองด้วยเยื่อกระดาษขึ้นรูปที่ผลิตเป็นถาดหลุมสำหรับพืชผักผลไม้แต่ละชนิด จะช่วยป้องกันการสั่นสะเทือนไม่ทำให้ผิวของพืชผักเสียหายหรือมีริ้วรอย

4.พิจารณาเลือกใช้บรรจุภัณฑ์จากลักษณะตามธรรมชาติของพืชผักและผลไม้

พืชผักและผลไม้แต่ละชนิดจะมีขนาด รูปร่างและลักษณะที่แตกต่างกันการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ต้องพิจารณาจากลักษณะตามธรรมชาติของพืชผักและผลไม้ เช่น ผลิตผลมีขนาดใหญ่ก็ต้องการบรรจุภัณฑ์ที่หรือกล่องกระดาษที่แข็งแรงมากกว่าผลิตผลที่มีขนาดเล็ก สำหรับพืชผักและผลไม้ที่มีผิวบางยังต้องระวังการเกิดบาดแผลจากตัวบรรจุภัณฑ์และการบรรจุหีบห่อที่ไม่ได้มาตรฐาน

5.พิจารณาจากคุณสมบัติในการควบคุมอุณหภูมิของบรรจุภัณฑ์

เรื่องของอุณหภูมิเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาคุณภาพของพืชผักและผลไม้ และขั้นตอนในการรักษาคุณภาพของผักผลไม้ ระหว่างการขนส่งได้แก่การทำความเย็น ซึ่งมีอยู่หลายวิธีเช่นการรักษาอุณหภูมิหรือทำความเย็น แต่ทั้งนี้ในการทำความเย็นให้มีประสิทธิภาพดีก็ต้องอาศัยบรรจุภัณฑ์หรือกล่องผลไม้ที่เอื้ออำนวย อาจมีการเจาะรูรอบ ๆ บรรจุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพื่อทำให้ผักผลไม้ได้รับความเย็นอย่างทั่วถึง

6.พิจารณาจากคุณลักษณะพิเศษของพืชผักและผลไม้

คุณลักษณะพิเศษของพืชผักผลไม้ เช่น ผลไม้บางชนิดต้องทำการบ่มให้สุกก่อนการจำหน่ายด้วยเอทิลีน หรือบางชนิดต้องการใช้ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เพื่อฆ่าเชื้อ ซึ่งขั้นตอนการบ่มหรือทำให้สุกได้แก่ขั้นตอนการบรรจุลงกล่อง ดังนั้นกล่องผลไม้หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้กับผลไม้ซึ่งมีคุณลักษณะพิเศษเหล่านี้  จะต้องเอื้ออำนวยต่อการใช้สารต่าง ๆ เพื่อทำให้ผลไม้สุกและไม่มีสารตกค้างที่เป็นอันตรายในพืชผักผลไม้ที่บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์เหล่านั้นด้วย

กล่องผลไม้สำเร็จรูปที่มีจำหน่ายอยู่ในตลาด

ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ประเภทกล่องกระดาษ กล่องลูกฟูก รวมถึงกล่องผลไม้ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับความนิยม เพราะนอกจากตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ยังส่งเสริมการขายเนื่องจากสามารถพิมพ์ลายหรือพิมพ์รูปภาพพืชผักผลไม้ และรายละเอียดของพืชผักผลไม้ให้ผู้บริโภคได้รับรู้ ซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบ ทั้งแบบสั่งโรงงานผลิตและแบบสำเร็จรูปที่มีวางจำหน่ายอยู่ในท้องตลาด ดังนี้

1.กล่องผลไม้ จุ 3 กก (สินค้าสั่งผลิต)

ผลิตจากกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ชนิดกระดาษเป็นกล่องไดคัท สีขาว(KS) ใช้เป็นกล่องผลไม้รวม เหมาะสำหรับใส่ผลไม้ได้หลากหลายชนิด น้ำหนักบรรจุ 3 กิโลกรัม ขนาด 40 × 30 × 10 cm สามารถนำไปบรรจุผลไม้เพื่อจำหน่ายหรือขนส่งได้หลายประเภท เหมาะกับการบรรจุสินค้าขนส่งที่มีน้ำหนักไม่เกิน 6 กิโลกรัม ส่วนใหญ่เป็นกล่องผลไม้สั่งตัดจากโรงงานผลิต ไม่มีวางจำหน่าย

2.กล่องผลไม้ จุ 3 กก. ฝาแยก (สินค้าสั่งผลิต)

ผลิตจากกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ชนิดของกระดาษเป็น กล่องไดคัท สีขาว(KS) ลักษณะเป็นกล่องผลไม้แบบยาวฝาแยก น้ำหนักบรรจุ 3 กิโลกรัม ขนาด 39.8 × 26.7 × 8 cm น้ำหนักกล่องเบา แข็งแรง นำไปบรรจุผลไม้ได้หลากหลายชนิดเหมาะกับการบรรจุสินค้าขนส่ง น้ำหนักไม่เกิน 6 กิโลกรัม

3.กล่องผลไม้รวม จุ 2 กก (สินค้าสั่งผลิต)

เป็นกล่องไดคัท สีขาว(KS) ผลิตจากกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ขนาด 27.2 × 21.6 × 10.2 cm  มีลักษณะเป็นกล่องผลไม้รวม จุ 2 กิโลกรัม สามารถใช้บรรจุผลไม้ได้หลายประเภท น้ำหนักกล่องเบา แข็งแรง ส่วนใหญ่เป็นกล่องสั่งตัดจากโรงงาน ข้อดีก็สามารถพิมพ์ลวดลาย รูปภาพผลไม้ หรือรายละเอียดๆอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและผู้ประกอบ

4.กล่องผลไม้รวม จุ 1 กก. (สินค้าสั่งผลิต)

เป็นกล่องไดคัท  สีขาว(KS) ผลิตจากกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ขนาด 27.2 × 21.6 × 10.2 cm สามารถใช้บรรจุผลไม้รวมหรือนำไปใช้บรรจุผลไม้ได้หลายชนิด น้ำหนักบรรจุ 1 กิโลกรัม น้ำหนักกล่องเบา แข็งแรงด้วยสูตรการผลิตลูกฟูกแบบพิเศษ ส่วนใหญ่เป็นกล่องผลไม้สั่งผลิตจากโรงงาน

5.กล่องเมลอน 1 ลูก (สินค้าสั่งผลิต)

กล่องเมลอนสำหรับ 1 ลูก  เป็นกล่องไดคัท สีน้ำตาลธรรมชาติ(KT) ผลิตจากกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ขนาด 16.8×16.8×21 cm. (ยxกxส) เป็นกล่องผลไม้ ที่มีน้ำหนักเบา แข็งแรง และเหมาะสำหรับบรรจุเมลอน จำนวน 1 ลูก สามารถบรรจุได้ทุกขนาดทั้งเล็กและใหญ่ กรณีเมลอนลูกเล็กอาจใช้กระดาษรองกล่องหรือกระดาษฝอยรองรับก้นกล่องและป้องกันการสั่นสะเทือนหรือเคลื่อนไหว

6.กล่องเมลอน 2 ลูก (สินค้าสั่งผลิต)

กล่องเมลอนสำหรับ 2 ลูก เป็นกล่องไดคัท สีน้ำตาลธรรมชาติ(KT) ผลิตจากกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ขนาด 33.6×16.8×21 cm. (ยxกxส) น้ำหนักเบา แข็งแรง ส่วนมากเป็นกล่องผลไม้ที่สั่งผลิตจากโรงงานโดยตรง เหมาะสำหรับผู้ค้าปลีกและใช้บรรจุสินค้าเพื่อขนส่ง

7.กล่องผลไม้ กล่องใส่มะพร้าว 9 ลูก (สินค้าสั่งผลิต)

กล่องใส่ผลไม้ สำหรับบรรจุมะพร้าว จำนวน 9 ลูก ผลิตจากกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น ลักษณะเป็น กล่อง 4 เหลี่ยมสามารถเปิดได้โดยแยกกล่องที่สวมกันอยู่หรือเปิดจากฝาด้านบนและด้านล่าง มีฝาแบบฝาชนประกอบด้วยกล่อง 2 ชั้น คือฝาครอบกับตัวกล่อง

8.กล่องผลไม้ กล่องลองกอง 20 กิโลกรัม (สินค้าสั่งผลิต)

กล่องผลไม้ กล่องใส่ลองกอง  ผลิตจากกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น สามารถบรรจุลองกองน้ำหนักความจุ 20 กิโลกรัม น้ำหนักกล่องเบา แต่หนาและแข็งแรง ลักษณะเป็นกล่อง 4 เหลี่ยมสามารถเปิดได้โดยแยกกล่องที่สวมกันอยู่หรือเปิดจากฝาด้านบนและด้านล่าง มีฝาแบบฝาชนประกอบด้วยกล่อง 2 ชั้น คือฝาครอบกับตัวกล่อง ส่วนใหญ่เป็นบรรจุภัณฑ์สั่งผลิตหรือสั่งตัดจากโรงงานโดยตรง

9.กล่องผลไม้ กล่องมังคุด 20 กิโลกรัม (สินค้าสั่งผลิต)

กล่องผลไม้ กล่องใส่มังคุด  ผลิตจากกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น สามารถใช้บรรจุมังคุดน้ำหนักความจุ 20 กิโลกรัม ลักษณะเป็นกล่อง 4 เหลี่ยมสามารถเปิดได้โดยแยกกล่องที่สวมกันอยู่หรือเปิดจากฝาด้านบนและด้านล่าง มีฝาแบบฝาชนประกอบด้วยกล่อง 2 ชั้น คือฝาครอบกับตัวกล่อง

แหล่งซื้อขาย กล่องกระดาษ กล่องผลไม้ และบรรจุภัณฑ์เพื่อพืชผลทางการเกษตร

ปัจจุบัน กล่องผลไม้ และบรรจุภัณฑ์เพื่อพืชผลทางการเกษตรอื่น ๆ มุ่งเน้นการออกแบบผลิตหรือเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติเป็นหลัก  กล่องกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก และกล่องผลไม้ผลิตจากกระดาษลูกฟูกชนิดต่าง ๆ จึงมีบทบาทสำคัญสำหรับการบรรจุพืชผลทางการเกษตร ในการค้าปลีก ค้าส่ง และใช้บรรจุผักผลไม้ในการขนส่ง

ส่วนแหล่งซื้อขาย กล่องกระดาษ กล่องผลไม้ และบรรจุภัณฑ์เพื่อพืชผลทางการเกษตร  โดยทั่วไปบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ มีอยู่ 2 รูปแบบ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิตออกมาวางจำหน่ายอยู่ในท้องตลาด หรือขายผ่านเว็บไซต์ในโลกออนไลน์ และบรรจุภัณฑ์แบบสั่งผลิตหรือสั่งตัดจากโรงงานโดยตรง ดังนั้นแหล่งซื้อขายหรือสั่งผลิตบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติทุกประเภทและทุกรูปแบบ ควรเลือกแหล่งซื้อขายหรือแหล่งผลิตที่มีคุณภาพ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้

1.บริษัทหรือโรงงานผลิตมีคุณภาพ ระดับมาตรฐานสากล

โรงงานหรือบริษัทผลิตบรรจุภัณฑ์มีให้บริการอยู่มากมาย ทั้งรับผลิตและผลิตบรรจุภัณฑ์สำเร็จรูปออกมาวางจำหน่าย สำหรับผู้ค้าปลีกอาจเลือกซื้อกล่องกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูกมาใช้บรรจุสินค้าประเภทพืชผักผลไม้ทางการเกษตร โดยประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพืชผักและผลไม้แต่ละชนิดได้ไม่ยาก เพียงศึกษาข้อมูลรายละเอียดของบริษัทหรือโรงงานผลิต เพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม

ในส่วนของผู้ค้าส่งหรือเกษตรกรผู้ผลิต  บรรจุภัณฑ์เพื่อพืชผลทางการเกษตรส่วนใหญ่เป็นบรรจุภัณฑ์สั่งผลิตจากโรงงานหรือบริษัทรับผลิตโดยตรง เนื่องจากต้องใช้จำนวนมากและเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะ การสั่งผลิตกล่องผลไม้จากบริษัทหรือโรงงานที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล บรรจุภัณฑ์ที่ได้ก็จะมีคุณภาพตอบโจทย์ตามความต้องการ

2.พิจารณาจากรูปแบบการให้บริการและเงื่อนไขการผลิต

บรรจุภัณฑ์เพื่อพืชผลทางการเกษตร ประเภท กล่องผลไม้  กล่องมังคุด กล่องลองกอง กล่องมะพร้าว กล่องเมลอน หรือกล่องผลไม้รวม ทุกขนาดและทุกรูปแบบจะมีลักษณะเฉพาะ ส่วนใหญ่ต้องสั่งผลิตจากโรงงาน โดยพิจารณาเลือกโรงงานรับผลิตจากรูปแบบการให้บริการและเงื่อนไขการผลิต เช่น บริการให้คำปรึกษาและรับออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ได้กล่องผลไม้หรือบรรจุภัณฑ์เพื่อพืชผลทางการเกษตรที่เหมาะกับการใช้งาน เงื่อนไขการผลิตไม่ยุ่งยาก จำนวนสั่งผลิตต่อครั้งไม่มากเกินไป รวมทั้งบริการจัดส่งสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์จนถึงคลังจัดเก็บของลูกค้า

3.มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย

การเลือกโรงงานหรือบริษัทรับผลิตบรรจุภัณฑ์ โดยพิจารณาจากเครื่องจักร และ อุปกรณ์การผลิตที่ทันสมัย มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้มั่นใจได้ว่าเป็นโรงงานผลิตที่สามารถให้บริการลูกค้าด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อพืชผลทางการเกษตร และกล่องกระดาษได้อย่างครบวงจน การผลิตมีคุณภาพมาตรฐานสากล

4.พิจารณาจากวัตถุดิบและวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่นำมาใช้

เลือกโรงงานหรือบริษัทรับผลิต โดยพิจารณาจากวัตถุดิบและวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่นำมาใช้ เช่น สามารถจัดหาหรือนำเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติที่มีคุณภาพ ประเภทเยื่อกระดาษจากไม้เนื้ออ่อนที่ไม่สามารถปลูกในประเทศไทยเข้ามาใช้ในการได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

5.การติดต่อสะดวกและทำได้หลายช่องทาง

บริษัทหรือโรงงานรับผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล นอกจากอุปกรณ์การผลิต มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้ว ต้องสามารถติดต่อสื่อสารได้หลายช่องทาง เช่น มีเว็บไซต์เพื่อเป็นหน้าร้านอยู่บนโลกออนไลน์ มีที่อยู่และที่ตั้งโรงงานที่ชัดเจน

6.พิจารณาจากผลงานและประสบการณ์

การเลือกโรงงานหรือบริษัทรับผลิตที่มีคุณภาพ ยังพิจารณาได้จากประสบการณ์และผลงานต่าง ๆ เช่น มีประสบการณ์ในการผลิตมาไม่น้อยกว่า 10 ปี มีผลงานรีวิวจากลูกค้าชั้นนำที่มาใช้บริการสั่งผลิตกล่องกระดาษ กล่องผลไม้ และบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

สรุป

บรรจุภัณฑ์ทุกรูปแบบ ถือเป็นส่วนประกอบสำคัญของการทำธุรกิจทุกประเภท รวมทั้งธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าหรือส่งออกพืชผัก ผลไม้ และพืชผลทางการเกษตร กล่องผลไม้ กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องผลไม้ตามฤดูกาลที่มีลักษณะเฉพาะ นอกจากช่วยปกป้องสินค้า รักษาคุณภาพของสินค้าหรือผักผลไม้ไม่ให้เสียหายจากการกดทับ  จากการสั่นสะเทือน และการกระแทก ซึ่งจะทำให้พืชผักและผิวของผลไม้ช้ำหรือมีริ้วรอย เกิดการเน่าเสียได้ง่ายแล้ว กล่องผลไม้หรือบรรจุภัณฑ์สำหรับพืชผลทางการเกษตร ยังต้องมีคุณสมบัติพิเศษ เช่น สามารถป้องกันความชื้น หรือรักษาอุณหภูมิไม่ให้พืชผักผลไม้เหี่ยวเฉาและเน่าเสียได้ง่าย

โดยทั่วไปกล่องผลไม้หรือกล่องบรรจุภัณฑ์สำหรับพืชผลทางการเกษตร จะมีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากบรรจุภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีจำหน่ายอยู่ทั่วไป ดังนั้นบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพการออกแบบเหมาะสมกับการใช้งาน จึงขึ้นอยู่กับการออกแบบและสั่งผลิตจากโรงงานหรือบริษัทรับผลิตที่มีประสบการณ์ มีผลงานจากการรีวิวของกลุ่มลูกค้าชั้นนำ และเป็นโรงงานผลิตระดับมาตรฐานสากล ความสำคัญและข้อดีของการเลือกผลิตกล่องผลไม้และบรรจุภัณฑ์เพื่อพืชผลทางการเกษตรจากโรงงานที่มีคุณภาพ มีทีมงานการออกแบบที่มีประสบการณ์ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้มั่นใจได้ว่ากล่องผลไม้และบรรจุภัณฑ์ที่สั่งผลิตนอกจากมีคุณภาพตอบโจทย์ความต้องการแล้ว ยังสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทำให้สินค้าได้รับความพึงพอใจ ส่งผลให้ธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างมั่นคงและยั่งยืน

แนะนำสินค้าจากโรงงาน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า | แจ้งยกเลิกการประมวลผลข้อมูล

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และโฆษณา

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ Cookies ที่เราใช้งานได้แก่ Google Analytics และ Facebook Pixel

บันทึกการตั้งค่า