fbpx

แ ลดโลกร้อน ลดปัญหาขยะจากโฟมและพลาสติก

กล่องไฮบริด-นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร-ลดโลกร้อน

ภาวะโลกร้อน (Global Warming) ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการสะสมของก๊าซเรือนกระจกในชั้น บรรยากาศที่มีมากเกินไป จนเป็นสาเหตุสำคัญทำให้อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น ส่งผลกระทบทำให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ทั้งปริมาณฝน ระดับน้ำทะเล เกิดภัยแรง หรืออากาศร้อนจัด หนาวจัด มีพายุ และเกิด ภัยพิบัติต่างๆ กล่องไฮบริด นวัตกรรม บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อนและสามารถลดปัญหาเรือนกระจกที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้อย่างไร บทความนี้มีคำตอบ

ก๊าซเรือนกระจก กับปัญหาภาวะโลกร้อน

ปัญหาเกิดการสะสมของก๊าซเรือนกระจก ที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนเกิดจากหลายกรณี เช่น การเผาไหม้และกระบวนการที่ก่อให้เกิดความร้อนจนกลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ หรือเกิดเกิดจากการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนจนเกิดเป็นก๊าซมีเทน และการเกิดก๊าซไนตรัสออกไซด์ จากกระบวนการเผาไหม้และการย่อยสลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนของการกำจัดขยะ บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากพลาสติก และกล่องโฟมที่ไม่ถูกวิธี เช่นการเผาทำลายก็จะทำให้เกิดสารประกอบไฮโดรคาร์บอน และยังส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อม เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค

กล่องไฮบริด นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร ลดโลกร้อน

จากการหาแนวทางและหาวิธีลดปริมาณการเกิดก๊าซเรือนกระจก และหนึ่งในหลายๆแนวทางก็คือกระบวนการกำจัดขยะ เนื่องจากสามารถทำได้หลากหลายวิธี เช่น ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะ เพราะการคัดแยกขยะนอกจากสามารถนำขยะบางชนิดบางประเภทเวียนกลับมาใช้ซ้ำ หรือนำไปผ่านกระบวนการแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้แล้ว ยังเป็นการลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัดด้วยวิธีต่าง ๆ ให้ลดน้อยลง และหากเป็นการทำลายที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ก็จะช่วยลดปริมาณการเกิดก๊าซเรือนกระจกให้น้อยลงด้วย

นอกจากแนวทางการลดปริมาณขยะหรือคัดแยกขยะจะเป็นวิธีพื้นฐานที่สามารถแก้ปัญหาและลดภาวะโลกร้อนได้อย่างเห็นผลลัพธ์ หากได้รับความร่วมมือจากทุก ๆ ทุกฝ่ายทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภค การรณรงค์ให้ลดและเลิกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกและโฟม โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ทำให้ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจรายใหญ่รวมถึงโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์สำเร็จรูปออกมาวางจำหน่าย พยายามคิดค้นนวัตกรรม บรรจุภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม รูปแบบใหม่ ๆ ออกมาใช้ทดแทนกล่องโฟมและพลาสติก กล่องไฮบริด ถือเป็นนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารรักษ์โลกที่ใช้ใส่อาหารได้อย่างปลอดภัย และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

กล่องไฮบริด นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร ลดโลกร้อน ลดปัญหาขยะจากโฟมและพลาสติก

กล่องไฮบริด เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารรักษ์โลกผลิตจากวัสดุธรรมชาติ ลักษณะเป็นกล่องข้าวหรือกล่องอาหารที่มีฝาปิดเป็นฝาพลาสติกใส ซึ่งออกแบบมาเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้บริโภค เพราะสามารถมองเห็นอาหารที่บรรจุอยู่ด้านใน ตัวกล่องทำจากเยื่อไม้บริสุทธิ์ส่วนใหญ่เป็นเยื่อไม้จากป่าปลูกเชิงพาณิชย์ หรือเป็นไม้ที่ใช้หมดแล้วสามารถปลูกทดแทนขึ้นมาใหม่ได้ ส่วนฝาที่มีทั้งฝาแบบธรรมดาและฝาโดมทำจากพลาสติกใสผลิตจาก Food grade PET

กล่องไฮบริด เป็นนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ที่ไม่ได้คิดค้นและออกแบบมาเพื่อใช้แทนกล่องโฟมหรือกล่องพลาสติกเท่านั้น แต่ยังมีคุณสมบัติและข้อดีที่แตกต่างจากกล่องโฟมและพลาสติกในหลายๆ ด้าน ดังนี้

 • เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มรักษ์โลก ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติด้วยการฝังกลบ สามารถใช้ทดแทนกล่องโฟม กล่องพลาสติก เพื่อลดปัญหาโลกร้อนและขยะมลพิษที่ไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ หรือต้องใช้ระยะเวลาในการย่อยสลาย
 • ฝาพลาสติกใสผลิตจาก Food grade PET สามารถนำไปรีไซเคิล และนำกลับไปใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกได้ใหม่
 • กล่องข้าวไฮบริด มีความแข็งแรงฝากล่องปิดสนิท ล็อคแน่นป้องกันอาหารที่อยู่ภายในไม่ให้หกเสียหาย และยังเปิดง่ายทำให้สะดวกสำหรับผู้บริโภค
 • การดีไซน์ที่สวยงามช่วยเพิ่มมูลค่าอาหารหรือสินค้าที่บรรจุอยู่ภายใน ทำให้ดูน่าทานและกำหนดราคาสินค้าได้ง่าย
 • กล่องไฮบริด เป็นนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ที่ออกมาให้ใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่นสามารถบรรจุอาหารได้ทั้งร้อนและเย็น สามารถนำเข้าไมโครเวฟหรือเตาอบได้
 • รอบฝากล่องไฮบริด ส่วนใหญ่ออกแบบให้มีลอนเพื่อยเพิ่มความแข็งแรง ทำให้กล่องไม่บิดงอหรือหักง่าย
 • ฝากล่องทั้งชนิดฝาโดมและฝาธรรมดาออกแบบให้เหมาะสำหรับการเรียงซ้อนกันได้ ทำให้สะดวกต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภคในการขนส่ง ทำให้สะดวกและเหมาะกับธุรกิจอาหารเดลิเวอรี่ หรืออาหารตามสั่งที่สามารถซื้อกลับไปทานที่บ้านและยังนำไปอุ่นในไมโครเวฟได้

กล่องไฮบริด เหมาะกับร้านอาหารและธุรกิจบริการ อย่างไร

บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ถือเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจบริการต่าง ๆ เมื่อมีการรณรงค์ให้เห็นความสำคัญของการกำจัดขยะประเภทโฟมและพลาสติก ที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษ และมลภาวะจนเกิดการสะสมของก๊าซเรือนกระจก ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนและส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของคนและสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม กล่องไฮบริด นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารจากธรรมชาติ จึงกลายเป็นตัวเลือกสำคัญของผู้ประกอบการ ซึ่งข้อดีของการใช้กล่องไฮบริดสำหรับธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจบริการต่าง ๆ ได้แก่

1.สร้างการจดจำ ทำให้ลูกค้าซึ่งเป็นผู้บริโภคสามารถจดจำแบรนด์หรือจดจำร้านได้ง่าย จากการเลือกใช้กล่องไฮบริดใส่อาหารและของกินอื่น ๆ แทนการใช้กล่องโฟมหรือพลาสติก

2.การเลือกใช้กล่องไฮบริด ช่วยกระตุ้นยอดขายได้ เพราะฝากล่องที่เป็นพลาสติกใส ทำให้เห็นความสวยงามของเมนูอาหารหรือเมนูของกินที่บรรจุอยู่ภายในกล่อง ซึ่งผู้ประกอบการจัดไว้อย่างสวยงาม เป็นการกระตุ้นยอดขายที่ดีเพราะนอกจากลูกค้าซื้อไปทานเองแล้ว ยังสนใจซื้อไปฝากญาติหรือคนที่เคารพนับถืออีกด้วย

3.ใช้เป็นกลยุทธ์ด้านการตลาด เพราะกล่องไฮบริดทำจากวัสดุธรรมชาติ สามารถย่อยสลายได้ด้วยการฝังกลบ เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและผู้บริโภค การแสดงสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก หรือติดโลโก้สินค้า พร้อมรายละเอียดไว้ที่ฝากกล่องยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคต้องการซื้อสินค้าหรือใช้บริการเพราะต้องการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

4.เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ เช่น การใช้กล่องไฮบริดบรรจุข้าวกล่อง หรืออาหารปรุงสำเร็จพร้อมทาน ขนมของว่าง กับธุรกิจทัวร์หรือธุรกิจท่องเที่ยว ทำให้สะดวกสำหรับผู้ให้บริการสามารถวางซ้อนขนย้ายโดยไม่สิ้นเปลืองพื้นที่ ง่ายต่อผู้บริโภค สะอาด รักษาคุณภาพของอาหารและดูมีมูลค่า

5.กล่องไฮบริด เป็นบรรจุภัณฑ์สำเร็จที่มีวางขายหลายขนาดให้ผู้ประกอบการเลือกใช้ หรือจะสั่งผลิตจากโรงงานตามรูปแบบและขนาดที่ต้องการเพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์หรือธุรกิจ เช่น บรรจุอาหารหรือสินค้าแปรรูป

6.ราคากล่องไฮบริด  ไม่แพงมากนักหากเปรียบเทียบถึงคุณสมบัติและข้อดีในการนำมาใช้กับธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจบริการ หากซื้อปริมาณมากราคาก็จะยิ่งถูกลง และยังสามารถสั่งผลิตให้มีรูปแบบเหมาะสมสัมพันธ์กับสินค้าและบริการเป็นการสร้างความแตกต่างโดยเฉพาะคู่แข่งด้านการตลาดที่ขายอาหารและสินค้าประเภทเดียวกัน

7.การเลือกใช้กล่องไฮบริดใส่อาหาร สามารถใช้เป็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ร้านได้อีกทางหนึ่ง และสร้างการมีส่วนร่วมให้กับผู้บริโภค ทำให้เกิดการภาคภูมิใจในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สรุป

ภาวะโลกร้อน ที่เกิดจากการสะสมของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ เป็นภัยธรรมชาติซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการกระทำของมนุษย์ ที่นอกจากส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตอีกด้วย เมื่อปัญหาเกิดจากการพฤติกรรมและการกระทำของมนุษย์ การเลือกใช้กล่องไฮบริด นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ชามกระดาษ ถาดกระดาษใส่อาหาร ถ้วยกระดาษ ที่ได้วิจัยและคิดค้นขึ้นมาเพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ออกมาใช้ทดแทนกล่องโฟมและพลาสติก ถือเป็นทางเลือกที่ดีในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน ดังนั้นเมื่อปัญหาเกิดจากพฤติกรรมและการกระทำของมนุษย์ การร่วมมือกันโดยการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ของผู้ประกอบการและผู้บริโภค จึงเป็นแนวทางแก้ปัญหาที่ตอบโจทย์ที่สุด

แนะนำสินค้าจากโรงงาน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า | แจ้งยกเลิกการประมวลผลข้อมูล

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และโฆษณา

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ Cookies ที่เราใช้งานได้แก่ Google Analytics และ Facebook Pixel

บันทึกการตั้งค่า