fbpx

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน ไซส์มาตรฐานมีกี่ขนาด

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน ไซส์มาตรฐานมีกี่ขนาด

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน ไซส์มาตรฐานมีกี่ขนาด

บรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษลูกฟูกที่ได้รับความนิยม และมีบทบาทสำคัญสำหรับการจัดส่งสินค้า ได้แก่ กล่องไปรษณีย์ ซึ่งมีหลายขนาดคุณภาพของกระดาษมีหลายเกรด ราคาบรรจุภัณฑ์ขึ้นอยู่กับเกรดของกระดาษ ถือเป็นข้อดีของผู้ประกอบการในการเลือกคุณภาพ เลือกราคาของกล่องไปรษณีย์ให้เหมาะกับการใช้งานและไม่ส่งผลกระทบกับต้นทุนการผลิต

กล่องไปรษณีย์ ทำจากกระดาษหลายชนิดเพื่อให้มีความแข็งแรงตามมาตรฐานการใช้งาน เช่น กล่องสำหรับส่งพัสดุไปรษณีย์ไปต่างประเทศ และกล่องมาตรฐานไปรษณีย์ไทย วันนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับกล่องไปรษณีย์ ฝาชน ว่าไซส์มาตรฐานไปรษณีย์ มีกี่ขนาด

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน คืออะไร

กล่องไปรษณีย์ เป็นบรรจุภัณฑ์ชนิดหนึ่งใช้สำหรับการจัดส่งพัสดุขนาดและความแข็งแรง ทนทาน ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งานเช่น จัดส่งพัสดุไปต่างประเทศหรือภายในประเทศ กล่องไปรษณีย์ ฝาชน เป็นกล่องพัสดุอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะผลิตตามขนาดมาตรฐานของกล่องไปรษณีย์ ไทยทำจากกระดาษลูกฟูก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้ง่าย น้ำหนักเบาและราคาไม่แพง แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1.กล่องไปรษณีย์ ฝาชน สีน้ำตาลทอง(KA) มีจ่าหน้า ประกอบด้วย

กล่องเบอร์ 00 (AAA) ขนาด (ยxกxส)14×9.75×6 cm ราคา 1.65 บาท ต่อชิ้น

กล่องเบอร์ 0 (AA) ขนาด (ยxกxส) 17x11x6 cm ราคา 1.95 บาท ต่อชิ้น

กล่องเบอร์ A+6 ขนาด (ยxกxส) 20x14x12 cm ราคา 3.65 บาท ต่อชิ้น

กล่องเบอร์ A(ก) ขนาด (ยxกxส) 20x14x6 cm ราคา 2.60 บาท ต่อชิ้น

กล่องเบอร์ 2A ขนาด (ยxกxส) 19x12x14 cm ราคา 3.55 บาท ต่อชิ้น

กล่องเบอร์ B(ข) ขนาด (ยxกxส) 25x17x9 cm ราคา 3.55 บาท ต่อชิ้น

กล่องเบอร์ 2B ขนาด (ยxกxส) 25x17x18 cm ราคา 4.95 บาท ต่อชิ้น

กล่องเบอร์ B+7 ขนาด (ยxกxส) 25x17x16 cm ราคา 4.75 บาท ต่อชิ้น

กล่องเบอร์ C(ค) ขนาด (ยxกxส) 30x20x11 cm ราคา 4.75 บาท ต่อชิ้น

กล่องเบอร์ CD ขนาด (ยxกxส) 15x15x15 cm ราคา 3.50 บาท ต่อชิ้น

กล่องเบอร์ C+9 ขนาด (ยxกxส) 30x20x20 cm ราคา 6.45 บาท ต่อชิ้น

กล่องเบอร์ D(ง) ขนาด (ยxกxส) 35x22x14 cm ราคา 6.35 บาท ต่อชิ้น

กล่องเบอร์ D+11 ขนาด (ยxกxส) 35x22x25 cm ราคา 8.35 บาท ต่อชิ้น

กล่องเบอร์ D7 ขนาด (ยxกxส) 35x22x9 cm ราคา 5.95 บาท ต่อชิ้น

กล่องเบอร์ E(จ) ขนาด (ยxกxส) 40x24x17 cm ราคา 7.75 บาท ต่อชิ้น

กล่องเบอร์ F ขนาด (ยxกxส) 45x30x20 cm ราคา 12.45 บาท ต่อชิ้น

กล่องเบอร์ G ขนาด (ยxกxส) 36x31x26 cm ราคา 12.05 บาท ต่อชิ้น

กล่องเบอร์ H(ลูกฟูก 5 ชั้น) ขนาด (ยxกxส) 45x41x35 cm ราคา 35.00 บาท ต่อชิ้น

กล่องเบอร์ H ขนาด (ยxกxส) 45x41x35 cm ราคา 20.45 บาท ต่อชิ้น

กล่องเบอร์ I ขนาด (ยxกxส) 55x45x40 cm ราคา 54.00 บาท ต่อชิ้น

*** ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดเช็คราคาล่าสุดได้ตาม Link ด้านล่างนี้

ราคาและขนาดของกล่องไปรษณีย์ ฝาชน สีน้ำตาลทอง(KA) มีจ่าหน้า

 

2.กล่องไปรษณีย์ ฝาชน สีน้ำตาลธรรมชาติ(KT) มีจ่าหน้า มี FSC ประกอบด้วย

กล่องเบอร์ 00 (AAA) ขนาด (ยxกxส) 14×9.75×6 cm ราคา 1.55 บาท ต่อชิ้น

กล่องเบอร์ 0 (AA) ขนาด (ยxกxส) 11x17x6 cm ราคา 1.80 บาท ต่อชิ้น

กล่องเบอร์ A+6 ขนาด (ยxกxส) 20x14x12 cm ราคา 3.50 บาท ต่อชิ้น

กล่องเบอร์ A(ก) ขนาด (ยxกxส) 20x14x6 cm ราคา 2.45 บาท ต่อชิ้น

กล่องเบอร์ 2A ขนาด (ยxกxส)19x12x14 cm ราคา 3.40 บาท ต่อชิ้น

กล่องเบอร์ B(ข) ขนาด (ยxกxส)25x17x9 cm ราคา 3.40 บาท ต่อชิ้น

กล่องเบอร์ 2B ขนาด (ยxกxส)25x17x18 cm ราคา 4.80 บาท ต่อชิ้น

กล่องเบอร์ B+7 ขนาด (ยxกxส) 25x17x16 cm ราคา 4.60 บาท ต่อชิ้น

กล่องเบอร์ C(ค) ขนาด (ยxกxส) 30x20x11 cm ราคา 4.60 บาท ต่อชิ้น

กล่องเบอร์ CD ขนาด (ยxกxส) 15x15x15 cm ราคา 3.35 บาท ต่อชิ้น

กล่องเบอร์ C+9 ขนาด (ยxกxส) 30x20x20 cm ราคา 6.30 บาท ต่อชิ้น

กล่องเบอร์ D(ง) ขนาด (ยxกxส) 35x22x14 cm ราคา 6.20 บาท ต่อชิ้น

กล่องเบอร์ D+11 ขนาด (ยxกxส) 35x22x25 cm ราคา 8.15 บาท ต่อชิ้น

กล่องเบอร์ D7 ขนาด (ยxกxส) 35x22x9 cm ราคา 5.80 บาท ต่อชิ้น

กล่องเบอร์ E(จ) ขนาด (ยxกxส) 40x24x17 cm ราคา 7.60 บาท ต่อชิ้น

กล่องเบอร์ F ขนาด (ยxกxส) 45x30x20 cm ราคา 12.15 บาท ต่อชิ้น

กล่องเบอร์ G ขนาด (ยxกxส) 36x31x26 cm ราคา 11.75 บาท ต่อชิ้น

กล่องเบอร์ H ขนาด (ยxกxส) 45x41x35 cm ราคา 20.15 บาท ต่อชิ้น

กล่องเบอร์ H(ลูกฟูก 5 ชั้น) ขนาด (ยxกxส) 45x41x35 cm ราคา 34.50 บาท ต่อชิ้น

กล่องเบอร์ I ขนาด (ยxกxส) 55x45x40 cm ราคา 53.50 บาท ต่อชิ้น

*** ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดเช็คราคาล่าสุดได้ตาม Link ด้านล่างนี้

ราคาและขนาดของกล่องไปรษณีย์ ฝาชน สีน้ำตาลธรรมชาติ (KT)

 

การทราบขนาดไซต์มาตรฐานของกล่องไปรษณีย์ ฝาชน เป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการและนักธุรกิจออนไลน์ เพราะสามารถเลือกไซต์เลือกขนาดและเลือกราคาให้เหมาะสมกับสินค้าและการจัดส่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งได้อีกด้วย