fbpx

กล่องกระดาษใส่ขนม สร้างความแตกต่างและเพิ่มมูลค่าให้สินค้าโดดเด่น เหนือคู่แข่งขัน

กล่องกระดาษใส่ขนม-สร้างความแตกต่างและเพิ่มมูลค่าให้สินค้าโดดเด่น

บรรจุภัณฑ์อาหารที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ก็คือ บรรจุภัณฑ์อาหารผลิตจากวัสดุธรรมชาติ เช่น เส้นใยหรือเยื่อกระดาษที่ได้จากไม้เนื้อแข็ง ไม้เนื้ออ่อน หรือจากเส้นใยของพืชที่ได้จากการศึกษาวิจัยจนเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ สามารถออกแบบผลิตเป็น กล่องกระดาษใส่อาหาร กล่องกระดาษใส่ขนม กล่องเบเกอรี่ กล่องซูชิ ที่มีความแข็งแรง ใช้ ใส่อาหารได้ทั้งร้อนและเย็นโดยไม่รั่วซึม กล่องอาหารจากวัสดุจากธรรมชาติจึงไม่ได้เป็นเพียงบรรจุภัณฑ์เพื่อใช้ใส่อาหารและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือสร้างความแตกต่างและเพิ่มมูลค่าทำให้สินค้าโดดเด่นเหนือคู่แข่งขันได้ดีอีกด้วย

ความสำคัญของกล่องกระดาษ และบรรจุภัณฑ์กระดาษ

กล่องกระดาษ เป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญต่อองค์กรธุรกิจและกระบวนการขนส่ง อดีตกล่องกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก และบรรจุภัณฑ์กระดาษรูปแบบอื่น ๆ  คือองค์ประกอบที่มีความสำคัญต่อองค์กรธุรกิจและผู้ประกอบการในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 1. กล่องกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องกระดาษใส่อาหาร หรือกล่องกระดาษใส่ขนม และบรรจุภัณฑ์กระดาษ ช่วยรักษาสภาพและคุณภาพของสินค้าที่บรรจุอยู่ภายใน ให้คงสภาพเดิมไว้ได้นานที่สุด
 2. บรรจุภัณฑ์กระดาษ ช่วยปกป้องสินค้าไม่ให้แตกหัก หรือชำรุดเสียหาย ระหว่างเคลื่อนย้ายหรือขณะอยู่ในกระบวนการขนส่ง
 3. ช่วยให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคได้รับความสะดวกสบายเมื่อเลือกซื้อสินค้า ทำให้ถือ หยิบ จับ เคลื่อนย้าย หรือจัดเก็บสะดวกและง่าย
 4. บรรจุภัณฑ์กระดาษช่วยรักษาสภาพ และคุณภาพของสินค้าไม่ให้เน่าเสีย  รักษาความสะอาด ป้องกันเชื้อโรค
 5. บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษทุกประเภทและทุกรูปแบบ เช่น บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม กล่องกระดาษใส่อาหาร กล่องกระดาษใส่ขนม กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องใส่เอกสาร หรือกล่องไปรษณีย์ ทั้งหมดผลิตจากวัสดุธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้แล้วไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม เพราะสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ
 6. ประหยัดต้นทุน ดีต่อองค์กรธุรกิจและผู้ประกอบการ เพราะบรรจุภัณฑ์กระดาษสามารถนำไปเข้ากระบวนการผลิตแล้วนำกลับมาใช้ได้ใหม่ หรือใช้เป็นบรรจุภัณฑ์กันกระแทกในอุตสาหกรรมการผลิต
 7. ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม ที่ต้องการเลิกหรือลดการใช้บรรจุภัณฑ์อาหารจากโฟมหรือบรรจุภัณฑ์พลาสติก ที่ไม่สามารถย่อยสลายหรือต้องใช้ระยะเวลาในการย่อยสลาย และยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

กล่องกระดาษใส่ขนม คืออะไร

กล่องกระดาษใส่ขนม เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารรูปแบบหนึ่ง มีคุณสมบัติพิเศษได้แก่ผลิตวัสดุจากธรรมชาติคุณภาพดี หรือเยื่อกระดาษที่มีสีขาวเพื่อให้เหมาะสำหรับบรรจุสินค้าประเภทอาหารและของกินเล่น ทำให้ดูสะอาดปลอดภัย  กล่องกระดาษแข็งแรงคงรูป ไม่รั่วซึม ทำให้ถือหรือหยิบจับง่าย ช่วยให้สินค้าน่าสนใจและดูน่าทานยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ส่งเสริมการขายเพราะออกแบบมาเพื่อรองรับการพิมพ์ลวดลายต่าง ๆ ได้ง่าย มีหลากหลายรูปแบบและหลายขนาด สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสินค้า หรือผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างแบลนด์สินค้าเป็นของตัวเอง ยังออกแบบและสั่งผลิตโดยพิมพ์ลวดลายหรือโลโก้สินค้าไว้ที่กล่องกระดาษได้ด้วย

การออกแบบและผลิตกล่องกระดาษใส่ขนม เพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่มมูลค่าให้สินค้า

ปัจจุบันกล่องกระดาษใส่ขนม กล่องกระดาษใส่อาหาร มีแบบสำเร็จรูปให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของแบรนด์ธุรกิจเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสินค้าได้ไม่ยาก แต่การออกแบบและสั่งผลิตตามจำนวนหรือตามรูปแบบที่ต้องการ อาจมีความคุ้มค่ามากกว่าเพราะการสั่งผลิตจำนวนมากจากโรงงานผลิตโดยตรงก็จะได้ราคาขายส่ง ซึ่งถูกกว่าซื้อปลีกจากท้องตลาด และการออกแบบเองยังสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งด้านการตลาด หรือหากต้องการออกแบบให้มีความโดดเด่นสวยงามก็ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและแบรนด์ ทำให้สินค้าได้รับความสนใจจากผู้บริโภคมากขึ้น สำหรับการออกแบบและสั่งผลิตกล่องกระดาษใส่ขนม มีขั้นตอน ดังนี้

1.ขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์

ออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารหรือกล่องกระดาษใส่ขนม ให้เหมาะสมกับสินค้าแต่ละประเภท หากขายสินค้าหลายประเภท ควรออกแบบ พิมพ์ลวดลาย หรือใช้สีให้แตกต่างกัน เพื่อสร้างความแตกต่างและบ่งบอกชนิดของขนมหวานประเภทนั้น ๆ อย่างชัดเจน

2.ขั้นตอนการเลือกโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์

กรณีสั่งผลิตจากโรงงานผลิต การออกแบบสั่งผลิตกล่องกระดาษใส่ขนม หากไม่มีนักออกแบบหรือเป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องการออกแบบและสั่งผลิตบรรจุภัณฑ์จากโรงงานโดยตรง ควรเลือกโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานสากลและให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ การจัดหาวัสดุบรรจุภัณฑ์ การผลิต และจัดส่งบรรจุภัณฑ์จนถึงคลังเก็บสินค้าหรือถึงมือผู้ประกอบการ

3.ขั้นตอนการเลือกสีของบรรจุภัณฑ์

สำหรับการเลือกสีของบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์อาหารการเลือกสีสำคัญมาก เพราะสีมีอิทธิพลต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้บริโภค การใช้สีตกแต่งผิวกล่องยังก่อให้เกิดความสวยงามสะดุดตา และยังดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี สำหรับความหมายของสีที่มีอิทธิพลต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้บริโภค มีดังนี้

 • สีเขียว   ให้ความรู้สึกสบาย เป็นสีแห่งพลังวังชา ความสงบ และให้ความรู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติ  กล่องกระดาษใส่ขนมหวานที่ใช้สีนี้ ยังบ่งบอกถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือเชื่อมโยงเข้ากับธรรมชาติ
 • สีส้ม ให้ความสนุกสนานร่าเริง มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเชื่อมั่น
 • สีม่วง ให้ความรู้สึกถึงความหรูหรา สง่างาม ลึกลับ ประทับใจ และแสดงความภักดี
 • สีขาว ให้ความบริสุทธิ์ ใหม่ สดใส สื่อถึงความบริสุทธิ์ และความเรียบง่าย

ในส่วนอิทธิพลของสีที่มีต่อผลิตภัณฑ์ จะแบ่งออก 3 ด้านได้แก่ อิทธิพลของสีด้านขนาด ด้านน้ำหนัก และอิทธิพลของสีทางด้านความแข็งแรง ได้แก่

3.1.อิทธิพลของสีด้านขนาด

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษใส่อาหารหรือกล่องกระดาษใส่ขนมที่เลือกใช้สีอ่อน (Light Value) อิทธิพลของสีจะทำให้บรรจุภัณฑ์นั้นแลดูใหญ่ขึ้น  ส่วนสีเข้ม (Dark Value) อิทธิพลของสีจะทำให้บรรจุภัณฑ์แลดูเล็กลง

3.2.อิทธิพลของสีทางด้านน้ำหนัก

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษใส่อาหาร กล่องกระดาษใส่ขนม หรือบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ ที่เลือกใช้สีอ่อนหรือสีร้อน (Worm Value) อิทธิพลของสีจะทำให้บรรจุภัณฑ์ดูเบาลง ส่วนสีเข้มหรือสีเย็น (Cool Value) อิทธิพลของสีจะทำให้ผลิตภัณฑ์ดูหนักหรือมีน้ำหนัก

3.3.อิทธิพลของสีทางด้านความแข็งแรง

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษใส่อาหาร กล่องกระดาษใส่ขนม หรือบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ ที่เลือกใช้สีร้อน หรือสีโทนร้อย จะทำให้บรรจุภัณฑ์นั้นเกิดความรู้สึกว่าแข็งแรงมาก ส่วนสีเย็น หรือสีโทนเย็นจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าบอบบางกว่า

4.ขั้นตอนการเลือกวัสดุบรรจุภัณฑ์

กล่องกระดาษใส่ขนม เป็นบรรจุภัณฑ์ธรรมชาติ ส่วนใหญ่ผลิตจากเยื่อกระดาษสีขาว เช่น เยื่อกระดาษจากไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง แต่ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ถือเป็นเครื่องมือหรือกลยุทธ์ด้านการตลาด ที่นอกจากสร้างความพึงพอใจและช่วยให้ลูกค้าจดจำสินค้าหรือแบรนด์ผลิตภัณฑ์ได้ง่ายแล้ว ยังสร้างความแตกต่างได้อย่างเหนือชั้นจากคู่แข่งด้านการตลาด โดยเฉพาะธุรกิจที่จำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกัน สำหรับการเลือกวัสดุบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ มีการคิดค้น ศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้เส้นใยพืชมาผลิตเป็นนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์สินค่า เช่น ใยพืชจาก ผักตบชวา เส้นใยจากกาบกล้วย  และ จากชานอ้อย เป็นต้น

5.ขั้นตอนการเลือกลวดลายหรือพิมพ์โลโก้สินค้า

การออกแบบหรือสั่งผลิตกล่องกระดาษใส่ขนมจากโรงงานผลิต นอกจากการเลือกรูปแบบ ขนาด และสีของบรรจุภัณฑ์ ขั้นตอนการเลือกลวดลายที่จัดพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์หรือพิมพ์โลโก้สินค้า ถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่สามารถสร้างเอกลักษณ์ให้สินค้าดูโดดเด่นเหนือคู่แข่งขันด้านการตลาด และยังเป็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักได้อย่างเห็นผลลัพธ์

กล่องกระดาษใส่ขนม เหมาะกับสินค้าประเภทใด

กล่องกระดาษใส่ขนม โดยทั่วไปมีอยู่ 2 รูปแบบ ได้แก่ กล่องกระดาษแบบพับได้ และกล่องกระดาษแบบคงรูป ทั้ง 2 รูปแบบมีลักษณะและการใช้งานที่เหมือนหรือแตกต่างกัน ดังนี้

1 กล่องกระดาษใส่อาหารแบบพับได้

กล่องกระดาษใส่อาหาร กล่องกระดาษใส่ขนม แบบพับได้ เป็นกล่องกระดาษแข็งที่สามารถขึ้นรูปและจัดส่งหรือจัดเก็บในลักษณะเป็นแผ่นราบ เมื่อนำไปใช้บรรจุขนมหรือบรรจุสินค้าแปรรูปจากโรงงาน อาจนำกล่องกระดาษไปทากาวหรือขึ้นรูปเพื่อบรรจุและปิดฝากล่องได้ทันที กล่องกระดาษใส่ขนมแบบพับได้มีทั้งแบบท่อและแบบถาด

กล่องกระดาษใส่ขนมแบบพับได้ เหมาะกับขนมหวานและสินค้าแปรรูปหลายชนิดและหลายประเภท เช่น ขนมประเภทอบกรอบ เบเกอร์รี่ ขนมเค้ก ขนมจำพวกคุ้กกี้ กล่องใส่ขนมไหว้พระจันทร์ กล่องขนมไทย ๆ ประเภทกล้วยทอด มันทอด หรือ กล่องพิซซ่า

2 กล่องกระดาษใส่ขนมแบบคงรูป 

กล่องกระดาษใส่ขนมแบบคงรูป  มีลักษณะเป็นกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ขึ้นรูปและแปรรูปเป็นกล่องเรียบร้อยแล้ว ตัวอย่างเช่น กล่องกระดาษสำหรับชุดอาหารว่าง กล่องกระดาษใส่ขนมที่มีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยม หรือถ้วยกลม บางครั้งอาจมีพิมพ์ลวดลายสวยงาม ส่วนดีของกล่องกระดาษใส่ขนมแบบคงรูป คือ สามารถใช้งานได้นานให้ความสะดวกสบายต่อลูกค้า และหากมีการออกแบบที่ดีจะช่วยเพิ่มมูลค่าของขนมหรือสินค้าที่อยู่ภายในให้น่าสนใจยิ่งขึ้น

กล่องกระดาษใส่ขนมแบบคงรูป สำหรับขั้นตอนการผลิตและการเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ จะมีความยุ่งยากมากกว่า กล่องกระดาษใส่ขนมแบบพับได้ มีความแข็งแรง ทำให้ราคาต่อหน่วยสูง ทั้งกระบวนการผลิตและการขนส่ง นิยมใช้กับขนมหวานหรือสินค้าแปรรูปที่ซื้อเป็นของขวัญของฝากและเก็บไว้ได้นาน หรือใช้เป็นกล่องชุดสำหรับใส่อาหารว่างแจกในงานต่าง ๆ รวมไปถึงสินค้าประเภทขนมขบเคี้ยวผลิตจากโรงงานหรือเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน

กล่องกระดาษใส่ขนม มีข้อดีด้อย อย่างไร

กล่องกระดาษใส่ขนมและบรรจุภัณฑ์กระดาษสำหรับใส่อาหาร มีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันไปตามการใช้งาน ซึ่งหลักๆ มีข้อดีและข้อด้อย ดังนี้ข้อดี กล่องกระดาษใส่ขนมเป็นบรรจุภัณฑ์ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ ใช้แล้วปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค ไม่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมเพราะเมื่อใช้แล้วสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ  เยื่อกระดาษที่ได้จากพืช จากไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง เป็นพืชเศรษฐกิจ ใช้แล้วปลูกทดแทนขึ้นมาใหม่ได้

ข้อดีสำหรับองค์กรธุรกิจหรือผู้ประกอบการ กล่องกระดาษใส่ขนม เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบและผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ทดแทนกล่องโฟม ถึงแม้กล่องกระดาษจะมีราคาแพงกว่ากล่องโฟม แต่การนำมาใช้ใส่อาหารหรือขนมหวานแทนกล่องโฟมก็เป็นการตอบโจทย์ความต้องการของสังคม ช่วยเพิ่มมูลค่าทำให้สินค้าน่าสนใจและ แบรนด์ธุรกิจได้รับความพึงพอใจจากลูกค้า

สำหรับข้อด้อย กล่องกระดาษใส่ขนม มีราคาสูงกว่ากล่องโฟม อาจมีผลกระทบต่อต้นทุนสินค้าในระยะแรกๆ และไม่สามารถป้องกันความชื้นได้ หรือป้องกันความชื้นได้น้อยกว่าบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องโฟม ความแข็งแรงน้อย

สรุป

ความสำเร็จของธุรกิจ นอกจากขึ้นอยู่กับคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือสินค้า ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ และองค์ประกอบอื่น ๆ แล้ว การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม เช่น การเลือกใช้กล่องกระดาษใส่ขนม กล่องกระดาษใส่อาหาร และบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มผลิตจากวัสดุธรรมชาติ ยังเป็นกลยุทธ์ด้านการตลาดหากออกแบบให้โดดเด่นหรือเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสินค้าแต่ละประเภท ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าทำให้สินค้าโดดเด่นเหนือคู่แข่งด้านการตลาดหรือสร้างความแตกต่างช่วยให้ลูกค้าจดจำแบรนด์ผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น

แนะนำสินค้าจากโรงงาน