5 กลยุทธ์ รับมือกับคู่แข่งทางธุรกิจ ที่ผู้ประกอบการต้องรู้

5 กลยุทธ์ รับมือกับคู่แข่งทางธุรกิจ ที่ผู้ประกอบการต้องรู้

การแข่งขันทางธุรกิจ ถือเป็นเรื่องปกติที่หลีกเลี่ยงได้ยาก และเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นโดยเฉพาะสินค้าขายดีซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด นอกจากรูปแบบสินค้าจะเหมือนกันแล้วการบรรจุหีบห่อ การใช้บรรจุภัณฑ์ การเลือกใช้กล่องกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก หรือกล่องกระดาษพิมพ์ลายยังไม่แตกต่างกัน สินค้าบางชนิดรูปแบบโลโก้ยังมีความคล้ายคลึงกันมากอีก ดังนั้น 5 กลยุทธ์ต่อไปนี้ คือสิ่งที่ช่วยรับมือกับคู่แข่งทางธุรกิจ ที่ผู้ประกอบการต้องรู้

5 กลยุทธ์ รับมือกับคู่แข่งทางธุรกิจ ที่ผู้ประกอบการต้องรู้

1.ติดตามข้อมูลข่าวสาร

การติดตามข้อมูลข่าวสาร เพื่อชิงความได้เปรียบด้านการตลาด การรับรู้ข้อมูลได้รวดเร็วสามารถบริหารงานเชิงรุกได้ เพราะในขณะที่คู่แข่งยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ เราก็สามารถช่วงชิงพื้นเพื่อทำการตลาดออกหน้าไปได้ไกลแล้ว

2.ลดต้นทุนการผลิต

บางครั้งการแข่งขันด้านการตลาด ผู้ประกอบการต้องยอมแลกเพื่อให้ได้สิ่งใหม่ๆเข้ามา เช่น บริหารธุรกิจโดยเน้นลดต้นทุนการผลิต เช่น การปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่ด้วยการเลือกใช้กล่องกระดาษ หรือกล่องกระดาษลูกฟูก แทนบรรจุภัณฑ์พลาสติกหรืออื่นๆ ที่มีราคาแพงกว่าเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการรับมือคู่แข่ง ด้วยการปรับลดราคา หรือจัดโปรโมชั่น คืนกำไรให้ลูกค้า ทำให้ผู้บริโภคได้รับผลประโยชน์ ซึ่งนอกจากวิธีนี้จะสามารถรับมือกับคู่แข่งอย่างได้ผลแล้ว ยังสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอีกด้วย

3.สร้างความกดดัน

คำว่า ลงมือก่อนได้เปรียบ ใช้ได้กับทุกสถานการณ์ การทำธุรกิจก็เช่นเดียวกัน โดยเริ่มจากวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้สินค้าเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว สร้างความแตกต่างด้วยวิธีนำเสนอที่น่าสนใจ เช่น ออกแบบกล่องกระดาษสำหรับบรรจุหีบห่อให้น่าสนใจ การใช้สื่อโฆษณาที่สะดุดตา ทำให้ลูกค้าจดจำแบรนด์สินค้าได้อย่างรวดเร็ว

4.เพิ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ

การบริหารธุรกิจให้เป็นผู้นำด้านการตลาด ด้วยการผลิตสินค้าที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ หรือออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยนำวัสดุจากธรรมชาติที่มีการค้นหว้าวิจัยใหม่ๆ มาออกแบบทำเป็นบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เพราะการมีสินค้าใหม่ๆเป็นการเพิ่มตัวเลือกให้กับลูกค้า และยังสร้างความเชื่อมั่นในแบรนด์ผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า เพราะเป็นการบ่งบอกถึงการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง

5.สินค้าและบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์สำคัญในการรับมือกับคู่แข่งทางธุรกิจ ผู้ประกอบการต้องใส่ใจต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เช่น เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ประหยัดน้ำหรือมีการจัดการขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษ หรือกล่องกระดาษพิมพ์ลาย กล่องกระดาษลูกฟูก แทนบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ยาก หรือไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ

ทั้ง 5 ข้อ คือกลยุทธ์ด้านการตลาด ที่นอกจากช่วยให้ผู้ประกอบการรับมือกับคู่แข่งด้านการตลาดได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังช่วยให้ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน มองเห็นภาพแล้วอย่างลืมนำไปประยุกต์ใช้เพราะเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะกับธุรกิจทุกขนาดและทุกประเภท