fbpx

ประเภทกล่องลูกฟูก มีอะไรบ้าง?

ประเภทกล่องลูกฟูก-มีอะไรบ้าง

กล่องลูกฟูก มีหลากหลายให้เลือกสรรค แล้วแต่ความต้องการของลูกค้าทั้งยังความเหมาะสมที่จะนำไปใช้งาน นอกเหนือจากนั้นกล่องลูกฟูกยังสามารถสั่งตัดตามความต้องการได้อีกด้วย เผื่อท่านใดสนใจและมีความต้องการที่แตกต่าง ซึ่งเป็นอีกสิ่งที่ทำให้กล่องลูกฟูกได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน

ประเภทกล่องลูกฟูก

แน่นอนกล่องลูกฟูกนิยมถูกนำมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อใส่พัสดุ ก่อนที่จะส่งสินค้า หรือของต่างๆให้ถึงมือผู้รับ เพราะฉะนั้นการเลือกกล่องลูกฟูกให้ถูกต้อง พอเหมาะ หรือเหมาะสมกับที่พัสดุที่ต้องการจัดส่งนั้นก็เป็นอีกสิ่งที่ต้องคำนึงถึง เพราะจะช่วยให้พัสของท่าน ปลอดภัยและมั่นใจว่าพัสดุนี้จะถึงมือรับอย่างไม่มีสิ่งของชิ้นไหนที่เสียหาย หรือชำรุดนั่นเอง

เนื่องจากกล่องลูกฟูกนั้นมีหลากหลายแบบให้เลือกสรรค์ แต่จะแบ่งออกเป็น 3 ชนิดง่ายๆดังนี้

1.กล่องฝาชน RSC

กล่องฝาชน RSC เป็นกล่องที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน และเป็นที่ต้องการของพ่อค้า แม่ค้าออนไลน์ต่างๆ เนื่องจากมีราคาต้นทุนที่ต่ำ และมีความสามารถที่ทนทาน โดยมีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยม สามารถเปิดใส่พัสดุได้ที่ด้านบน หรือด้านล่าง เริ่มต้นกล่องฝาชนนี้จะมาในรูปลักษณ์เป็นแผนราบ แล้วจึงนำมาพับเป็นกล่อง ซึ่งเป็นวิธีัใช้งานที่ง่าย โดยกล่องฝาชน RSC ยังสามารถสั่งทำได้ตามขนาดต่างๆเพื่อให้สามารถรับพัสดุที่มีขนาดใหญ่ได้ จึงเป็นเหตุให้ได้รับความนิยมอย่างสูงในการใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ในการส่งพัสดุนั่นเอง

2.กล่องฝาครอบ

กล่องฝาครอบ มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมสามารถเปิด หรือปิด ได้โดยการยกฝาขึ้น เหมาะสำหรับสิ่งของที่ต้องการใช้งานบ่อยๆ เช่น รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับเป็นต้น

3.กล่องไดคัท (DICUT)

กล่องไดคัท (DICUT) เป็นกล่องสั่งทำ โดยจะมีลักษณะแบบไหนขึ้นอยู๋กับผู้ใช้งานหรือผู้ส่งนั่นเอง นิยมนำไปใช้กับงานเฉพาะ หรือพัสดุจำพวกรูปทรงแปลกๆ มีส่วนเว้า หรือความสูงและใหญ่ต่างจากกล่องปกติทั่วไปนัก จำเป็นต้องสั่งทำพิเศษ ทั้งยังสามารถสั่งทำให้รับน้ำหนักได้สูงมากกว่ากล่องธรรมทั่วไป เพื่อรองรับพัสดุที่มีน้ำหนักมากอีกด้วยประเภทกล่องลูกฟูก มีอะไรบ้าง?

การเลือกใช้กระดาษสำหรับทำกล่องลูกฟูก

1. ความสามารถรับแรงกดวงแหวน (Ring Crush หรือ Ring Crush Test)
เป็นความสามารถของกระดาษที่จะต้านทานแรงกดในแนวเดียวกับความหนากระดาษจนกระทั่งกระดาษหักยุบตังลง ความต้านทาน แรงกดวงแหวนของกระดาษในแนวขวางเครื่องจักร (Ring Crush CD or Cross Direction) เป็นคุณภาพกระดาษที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสามารถในการรับแรงกด หรือน้ำหนักกดของกล่อง (Box Compression Strength หรือ Box Compession Test) ซึ่งเป็นคุณภาพที่จำเป็นต่อการเรียงซ้อน,กองเก็บ,เคลื่อนย้ายและขนส่งสินค้าบรรจุกล่องลูกฟูก หากตัวสินค้าสามารถทนต่อแรงกดไม่ได้ หรือทนต่อแรงกดได้น้อย ก็จำเป็นต้องใช้กล่องที่ทนต่อแรงกดได้มากตามสภาพการใช้งาน ทั้งนี้กล่องที่ทนต่อแรงกดได้มาก ก็คือ กล่องที่ประกอบด้วยกระดาษที่มีความสามารถในการรับแรงกดวงแหวนได้มากในระดับที่ต้องการเช่นเดียวกัน

2. ความต้านทานแรงดันทะลุ (Bursting Strength)
เป็นความสามารถของกระดาษที่จะต้านทานแรงดันที่มากระทำบนผิวหน้ากระดาษจนกระทั่งกระดาษยืดตัวออกจนทะลุในที่สุดดังนั้น ความต้านทานแรงดันทะลุจึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของกล่องที่ใช้สำหรับป้องกันแรงกระแทกที่มากระทำต่อสินค้าภายใน หรือ กล่องที่บรรจุสินค้าที่มีลักษณะเป็นเม็ด, เกล็ด, ก้อน, เส้น ที่อาจไหลมากองรวมกันภายในกล่องที่จุดใดจุดหนึ่ง และดันผิวกล่องทะลุ เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นคุณสมบัติที่มีความสัมพันธ์ต่อความสามารถในการรับน้ำหนักสินค้าที่กดลงผนังด้านล่างของกล่อง เมื่อมีการเคลื่อนย้ายโดยการยกหรือถือด้วยคนอีกด้วย

3. ความต้านทานแรงกดลอนลูกฟูก (Concora Crush)
เป็นความสามารถของกระดาษที่จะรับแรงกดบนลอนลูกฟูก (Concora Medium Test CMT) จนกระทั่งลอนลูกฟูกเริ่มยุบตัวคุณสมบัติดังกล่าวนี้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสามารถของแผ่นลูกฟูก ที่จะต้านทานแรงกดไม่ให้ลอนยุบตัวลง (Flat Crush Test) ดังนั้นถ้าต้องการกล่องลูกฟูกที่แข็งแรง, ไม่ยุบง่าย จะต้องเลือกกระดาษที่มีค่า CMT สูง มาใช้ผลิตแผ่นลูกฟูก

แนะนำสินค้าจากโรงงาน