fbpx

พาเลท คืออะไร และ มีประโยชน์อย่างไรบ้าง

พาเลท คืออะไร และ มีประโยชน์อย่างไรบ้าง

การจัดการโลจิสติกส์ในกระบวนการขนส่งสินค้า นอกจากเรื่องของบรรจุภัณฑ์ประเภท กล่องกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก กระดาษฝอย กระดาษรองกล่อง เยื่อกระดาษขึ้นรูป รวมไปถึง บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ที่ช่วยปกป้องและรักษาคุณภาพของสินค้าไม่ให้แตกหักหรือชำรุดเสียหายแล้ว อีกสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับการขนส่งก็คือ พาเลท เพราะเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้า สำหรับผู้ประกอบการมือใหม่วันนี้เรามีเรื่องของพาเลท และประโยชน์ที่ผู้ประกอบการควรรู้มาแนะนำ

พาเลท คือ

พาเลท (Pallet) คือ แท่นสำหรับวางสินค้าเพื่อขนย้ายหรือจัดส่งและวางสินค้าในสถานที่เก็บสินค้า ลักษณะของพาเลทจะมีช่องไว้สำหรับให้งาของรถยก(Fork Lift) เสียบแท่นสินค้าขึ้นมา ช่วยให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการเคลื่อนย้าย และยังประหยัดเวลา แถมยังประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ลักษณะของพาเลทที่นิยมใช้แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่

1.พาเลทแบบใช้ครั้งเดียว (Single Used) วัสดุที่นำมาใช้ทำพาเลท ชนิดนี้มักจะเป็นวัสดุที่มีราคาถูกและเหมาะสมกับงานที่ใช้ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย และสามารถทำลายทิ้งได้ง่าย เช่น พาเลทไม้ หรือพาเลทกระดาษ

2.แบบการใช้หมุนเวียน (Recycle used) เป็นงานที่จะต้องใช้เพื่อการขนส่ง เช่น การขนถ่ายสินค้าจากคลังเก็บสินค้าไปยังหน้าร้านต่าง ๆ แล้วนำพาเลทกลับมาใช้อีกรอบ ซึ่งพาเลท จะต้องมีความแข็งแรงและมีความทนทานต่อการใช้งานค่อยข้างสูง เช่น พาเลทพลาสติก

ประโยชน์ของพาเลท

1.ใช้ในการขนย้ายสินค้าจากคลังเก็บสินค้าไปยังยานพาหนะที่จะใช้ในการขนส่ง เช่น ขนส่งทางเรือ ทางอากาศหรือเครื่องบิน และทางรถยนต์

2.พาเลทกระดาษ พาเลทไม้ และพาเลทพลาสติกหรืออื่นๆ ช่วยให้ระบบการขนย้ายสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการประหยัดเวลาและประหยัดค่าจ่ายในการขนส่ง

3.การใช้พาเลทเป็นแท่นรองรับสินค้า ช่วยลดความเสียหายของสินค้าในระหว่างการขนส่งหรือระหว่างการเคลื่อนย้ายได้ดี

4.พาเลทกระดาษ และพาเลททำจากวัสดุอื่นๆ ช่วยให้การจัดเก็บภายในคลังสินค้ามีระบบ จัดวางสินค้าเป็นหมวดหมู่ และช่วยเพื่มพื้นที่ในการจัดเก็บให้เป็นระเบียบง่ายต่อการเคลื่อนย้าย

5.ระบบการจัดเก็บสินค้าแบบพาเลท ช่วยให้เกิดความสะดวกในการจัดเก็บและการตรวจนับสินค้าคงเหลือในคลังทำได้ง่ายขึ้น

6.พาเลทกระดาษที่เหมาะสำหรับใช้ครั้งเดียว ยังเป็นประโยชน์ต่อการกระจายสินค้าจากคลังสินค้าไปตามบูธ หรือตามงานแสดงสินค้าต่างๆ

7.การเลือกใช้พาเลทแต่ละประเภทให้เหมาะกับลักษณะงาน ยังช่วยในการบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับผู้ประกอบการ การเลือกใช้พาเลททั้งสองประเภท ได้แก่ พาเลทใช้ครั้งเดียวเช่นพาเลทกระดาษ หรือพาเลทที่นำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่อย่างเช่น พาเลทไม้หรือพาเลทพลาสติก หากศึกษาเรียนรู้และเลือกใช้ให้เหมาะกับประเภทและลักษณะของงาน ก็จะส่งผลต่อต้นทุนการผลิต สามารถทำให้ผลประกอบการมีกำไรเพิ่มมากขึ้นได้