fbpx

วิธีการแพ็คสินค้า ให้มีความปลอดภัยกับการขนส่ง

วิํธีแพ็คสินค้า-ปก

วิธีการแพ็คสินค้า ให้มีความปลอดภัยมีหลายวิธีอืทิ เช่น การเลือกบรรจุภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมกับสินค้าที่จะบรรจุทั้งเรื่องของขนาด คำนึงถึงน้ำหนัก การติดเทปกาวฝากล่องและรอยต่อกล่องให้แน่หนามิดชิด เป็นต้น ซึ่งการแพ็คกิ้งสินค้าถือ่าเป็นหนึ่งขั้นตอนสำคัญในที่จะทำการนำส่งสินค้าให้ถึงมือผู้รับได้อย่างปลอดภัย ดังนั้นรายละเอียดขั้นตอนการแพ็คสินค้าให้เพื่อการจัดส่งให้มีความปลอดภัยมีวิธีอย่างไรบ้าง บทความนี้มีคำตอบให้ครับ

วิธีการแพ็คสินค้า จัดส่งทางบกมีขั้นตอนใดบ้าง

การจัดส่งสินค้านั้นมีวิธีการแพ็คให้มีความปลอดภัยหลายขั้นตอน และช่องทางในการขนส่งมีตั้งแต่ ทางบกโดยรถ หรือพาหนะที่สามารถเดินทางบนท้องถนนได้เป็นช่องทางที่สะดวกและเป็นที่นิยมใช้ในการขนส่งภายในประเทศที่รวดเร็วง่ายที่สุด แล้ววิธีการแพ็คสินค้าเพื่อจัดส่งทางบกให้มีความปลอดภัยมีวิธีใดบ้าง ดังนี้ครับ

 • นำสิ่งของที่ทำการแพ็คกิ้งบรรจุลงกล่องพัสดุ มีการปิดฝากล่อง ปากถุง มุมต่างๆที่เรียบร้อยแล้ว เตรียมไว้ให้พร้อมในการจัดส่ง
 • จ่าหน้ารายละเอียด ผู้รับ-ผู้ส่งให้มีความชัดเจน อาทิเช่น ชื่อที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ รหัสไปรษณีย์ ให้ถูกต้อง รวมไปถึง Email ในบางกรณีให
 • ครบถ้วนเพื่อสะดวกในการติดต่อของเจ้าหน้าที่ ที่ทำการขนส่งและเป็นการติดตามสินค้าหรือประกันความปลอดภัยของสินค้าด้วย
 • ทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยของบรรจุภัณฑ์ก่อนทำการจัดส่ง ความแน่นหนาในการแพ็ค เพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่ง
 • แสดงบัตรประชาชน หรือบัตรที่สามารถใช้ยืนยันตัวตนได้ ก่อนทำการจัดส่งทุกครั้งเพื่อป้องกันความเสียหาย และกรณีส่งพัสดุที่ผิดกฎหมาย
 • ทำการจัดส่ง ชำระค่าจัดส่ง รับใบเสร็จและเลข Tracking เพื่อทำการติดตามสถานะสินค้า
 • ส่งTracking สถานะเอกสารที่ทำการจัดส่ง ให้ผู้รับ และ เพื่อติดตามสินค้าได้ระหว่างการจัดส่งที่อาจจะล่าช้า หรือมีการสูญหายของเอกสาร
 • ทำการตรวจสอบว่าสินค้าถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัยหรือหลังการจัดส่ง 3-7 วัน

วิธีการแพ็คสินค้า ที่มีขนาดใหญ่และชิ้นเล็กมีขั้นตอนอย่างไร

ในขั้นตอนของการจัดส่งสินค้านอกจากการแพ็คที่ปลอดภัยแล้วควรคำนึงถึงขนาดของสินค้าที่จะทำการบรรจุ ซึ่งการบรรจุสินค้าที่มีขนาดใหฐ่ และสินค้าชิ้นเล็กก็มีความแตกต่างกัน และการแพ็คกิ้งสินค้าที่มีขนาดใหญ่และขนาดเล็กมีขั้นตอน ดังนี้

การแพ็คสินค้าขนาดใหญ่ 

 1. การขนาดเลือกกล่องบรรจุภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมกับสินค้าที่ตะทำการบรรจุ
 2. เลือกชนิดกล่องที่สามารถรับน้ำหนักสินค้าที่จะทำการบรรจุได้
 3. ควรตรวจเช็คกล่องบรรจุภัณฑ์ให้มีความสมบูรณ์ไม่มีตำหนิ เปือยยุ่ย ฉีกขาด
 4. ควรใส่กระดาษฝอยกันกระแทกให้แน่นหนาเพื่อกันสิ่งของเคลื่อนตัวระหว่างการขนส่ง
 5. ควรติดป้ายเตือนกำกับพัสดุที่แตกหักง่าย อย่างสินค้าที่แตกหักง่าย หรือ ควรระมัดระวังในการขนส่งเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ทราบและเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สิน
 6. จ่าหน้าผู้รับ ผู้ส่ง จุดหมายปลายทางให้มีความชัดเจน รวมถึงข้อมูลติดต่อผู้ส่งและผู้รับเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการจัดส่งให้สินค้าถึงที่หมายอย่างปลอดภัยครับ

เข้าชมสินค้า : หมวดอุปกรณ์แพ็คกิ้ง เพิ่มเติม

วิธีการแพ็คสินค้าขนาดเล็ก 

 1. เลือกขนาดให้มีความเหมาะสมกับสินค้าที่จะทำการบรรจุ
 2. ทำการห่อสินค้าด้วยพลาสติกหรืออุปกรณ์กันกระแทก
 3. จัดวางตำแหนงของพัสดุให้อยู่มุมใดมุมหนึ่งและควรอยู่ห่างจากขอบกล่องอย่สงน้อย 1 นิ้ว
 4. ใส่อุแกณณ์กันกระแทกเพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายของสินค้าขนาดเล็กภายในกล่อง
 5. ติดเทปกาวให้แน่หนาทุกมุม
 6. ควรมีการติดป้ายเตือนเกี่ยวกับสินค้า อาทิเช่น ระวังการแตกหัก เป็นต้น

การแพ็คสินค้า สิ่งที่ควรรู้ในการจัดส่งทางน้ำและทางอากาศ

นอกจากช่องทางการขนส่งหลักคือทางบกที่เป็นที่นิยมและสะดวกที่สุดในการจัดส่งสินค้าที่เกมาะกับการจัดส่งภายในประเทศ แต่ยังมีช่องทางการจัดส่งที่เป็นการส่งระยะไกลหรือขนส่งไปนอกประเทศนอกจากการเลือกใช้กล่องที่เหมาะกับการขนส่งแล้ว ซึ่งการขนส่งมี 2 ช่องทางคือ ทางอากาศแบะทางเรือหรือทางน้ำ และข้อที่ควรรู้เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางอากาศและทางน้ำมีอะไรบ้าง ดังนี้ครับ

วิธีการแพ็คสินค้า-1

สิ่งที่ควรรู้ การจัดส่งสินค้าทางน้ำ 

 • ไม่ควรใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติก
 • ไม่ควรใช้กล่องโฟม เพราะอาจมีการชำรุดและทำให้สินค้าภายในที่บรจุไม่ปลอดภัย อีกทั้งยังสร้างมลพิษให้ทางนำอีกด้วย
 • ไม่เหมาะกับขนส่งกระเป๋าเดินทางที่มีล้อ เพราะจะทำให้สินค้ามีการไหลเคลื่อนย้ายจากการขนส่งได้เนื่อจากคลื่น เสี่ยงต่อความปลอดภัยของสินค้า
 • ควรมีการบรรจุสินค้าให้แน่นหนาและระบุประเภทสินค้าให้ชัดเจนเพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อการขนส่ง
 • การบรรจุสินค้าที่มีน้ำหนักมากควรบรรจุในกล่องที่มีขนาดเล็กเพื่อความสมดุลของน้ำหนักและการขนย้าย
 • ควรมีการติดเทปกาวให้แน่หนา ในขั้นตอนการแพ็คกิ้ง

การขนส่งสินค้าทางอากาศ 

 • ควรคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เพราะการส่งทางอากาศมีค่าใช้จ่ายสูง
 • สินค้าในการขนส่งจำกัดประเภทตรวจเช็คให้ดีก่อนทำการจัดส่ง
 • ควรแพ็คสินค้าให้มีความแน่นหนาเพื่อความปลอดภัยระหว่างการจัดส่ง
 • ไม่ส่งสินค้าที่ผิดกฎหมาย
 • เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมตามข้อกำหนดของการขนส่งทางเครื่องบิน

 

 

 

 

 

 

 

 

แนะนำสินค้าจากโรงงาน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า | แจ้งยกเลิกการประมวลผลข้อมูล

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และโฆษณา

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ Cookies ที่เราใช้งานได้แก่ Google Analytics และ Facebook Pixel

บันทึกการตั้งค่า