fbpx

กระดาษคราฟท์ (Kraft Paper) คือ?

กระดาษห่อสินค้า กระดาษคราฟท์

หัวข้อย่อยมีอะไรบ้าง ?

กระดาษคราฟท์ หรือ กระดาษเหนียว (Kraft Paper)

กระดาษคราฟท์ (Kraft Paper) คือ กระดาษที่ผลิตมาจากเยื่อเคมี (Chemical Pulp) จากกระบวนการคราฟท์ (Kraft Process) เป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อแปรสภาพจากเนื้อไม้มาเป็นเยื่อกระดาษไม้ (Wood Pulp) วิธีการนั้นจะใช้ทั้งสารเคมี และความร้อนเพื่อทำการแยกเยื่อไม้ เราเรียกวิธีการนี้ว่าการกระบวนการคราฟท์ ซึ่งจะทำให้ได้กระดาษที่มีความแข็งแรง คงทน และมีความเหนียวสูง

โดยทั่วไปกระดาษคราฟท์ จะมีสีตามเนื้อไม้ที่นำมาใช้ ซึ่งหากต้องการสีที่แตกต่างสามารถนำกระดาษมาฟอกสีขาวก่อนได้ นอกเหนือจากนี้กระดาษคราฟท์ยังมีคุณสมบัติที่ดีกว่ากระดาษชนิดอื่นๆ ในหลายๆด้าน เช่น ความแข็งแรงทีมากกว่า สามารถค้านทานการเปียกจากน้ำได้ดีกว่า ทั้งยังสามารถต้านทานการเสียดสี การเจาะทะลุ เนื้อกระดาษมีความเรียบ ช่วยให้สามารถนำไปใช้กับงานพิมพ์ต่างๆได้สวยกว่ากระดาษชนิดอื่นๆ ดดยกระดาษคราฟท์จะมีหลายชนิดและหลายสี เช่น กระดาษคราฟท์ B5 สีน้ำตาล และ กระดาษคราฟท์สีขาวเป็นต้น

กระดาษคราฟท์ นอกจากมีคุณสมบัติ ที่เหมาะสมจะทำเป็นบรรจุภัณฑ์ มากมายแล้วนั้น ยังมีข้อดีอีกข้อที่เป็นส่วนช่วยให้คนหันมาสนใจ และเลือกใช้กระดาษชนิดสูงขึ้นนั่คือ การช่วยลดปัญหาด้านมลพิษด้านสภาวะแวดล้อมนั่นเอง หรือหากพูดให้เข้าใจง่ายๆ กระดาษคราฟท์ เป็นวัสดุที่สามารถนำไปรีไซเคิล (recycle) และนำมาใช้ใหม่ได้ ทำให้ไม่ก่อปัญหาขยะส่วนเกินเพิ่ม เหมื่อนบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ เช่น พลาสติก โฟมเป็นต้น ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ กระดาษคราฟท์ จึงนิยมนำมาใช้งานทั้งในด้านอุตสาหกรรม และการขนส่งต่างๆ

 

ประเภทของกระดาษคราฟท์

กระดาษคราฟท์ ถูกสร้างขึ้นมาหลากหลายชนิด และมีคุุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป เพราะถึงแม้ว่าส่วนใหญ่จะนำกระดาษไปใช้งานเป็นบรรจุภัณฑ์ แต่ก็มีพัสดุ หรือสินค้าที่ต้องการใส่ลงไปแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นการที่จะให้ใช้กระดาษที่มีเพียงอย่างเดียว หรือขนาดเดียวคงไม่สามารถที่จะนำไปใช้กับทุกๆพัสดุได้ ทั้งยั้งมีหลายๆท่านที่ต้องการนำกระดาษคราฟท์ไปใช้เพื่อการอีกด้วย นี่จึงเป็นเหตุให้กระดาษคราฟท์มีหลากหลายชนิดให้เลือกสรรค์ เพื่อให้ท่านได้เลือกหามาใช้ได้ตรงตามความต้องการ ส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย

กระดาษคราฟท์ สีขาว KW

กระดาษคราฟท์ KW มีสีผิวขาว เหมาะเป็นบรรจุภัณฑ์ ที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศา และยังเหมาะสำหรับงานพิมพ์ต่างๆ เนื่องจากพื้นผิวมีความเรียบ สวย นิยมใส่พัสดุ เช่น กล่องของเล่น หุ่นฟิคเกอร์ ไปจนถึงเครื่องสำอางชนิดต่างๆ

(น้ำหนักมาตราฐาน :170g. กรัม/ตารางเมตร)

กระดาษคราฟท์ สีเหลืองทอง KA

กระดาษคราฟท์ KA ผิวสีเหลือทอง มีคุณสมบัติสามารถทนต่อความชื้นได้ดี ทั้งยังสามารถพิมพ์งานลวดลายต่างๆได้สวย ทนทาน รับน้ำหนักได้มาก นิยมใช้งานกับพัสดุจำพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ

( น้ำหนักมาตราฐาน : 125, 150, 185, 230 กรัม/ตารางเมตร )

กระดาษคราฟท์ สีเหลืองทอง KC

กระดาษคราฟท์ KC มีสีผิวเหลืองทอง เป็นกระดาษท์ที่มีความหลากหลายในการใช้งาน มีความสามารถกันความชื้นได้ ทั้งยังสามารถนำเข้าห้องเย็นได้ นิยมใช้งานกับพัสดุทั่วไป ทั้งอุปโภคและบริโภค

(น้ำหนักกระดาษ 125g. 150g. 185g. 230g. กรัม/ตารางเมตร)

กระดาษคราฟท์ สีน้ำตาลธรรมชาติ KT

กระดาษคราฟท์ สีน้ำตาลธรรมชาติ KT ลิตจากเยื่อ Recycled 100% เป็นกระดาษที่มีความแข็งแกร่ง มีคุณสมบัติเด่นในเรื่องการวางเรียงซ้อน เหมาะกับสินค้าหลากหลายชนิด เพื่อใชในการขนส่ง

กระดาษคราฟท์ สีเหลืองอ่อนธรรมชาติ KI

กระดาษคราฟท์ KI มีสีผิวเหลืองอ่อนธรรมชาติ เป็นกระดาษที่มีความสามารถในการจัดเรียง วางซ้อนได้ง่าย และยังทนต่อความชื้นของอากาศได้ นิยมนำไปใช้กับพัสดุขนาดเล็กที่ไม่เน้นด้านความแข็งแรงมากนัก เช่น สร้อย พวงกุนแจ เคสโทรศัพท์เป็นต้น

( น้ำหนักมาตราฐาน : 125, 150, 185 กรัม/ตารางเมตร )

กระดาษคราฟท์ สีเหลืองอ่อนธรรมชาติ KII

กระดาษคราฟท์ KII มีสีผิวเหลืองอ่อนธรรมชาติ เป็นกระดาษอีกชิ้นที่เหมาะแก่การใส่พัสดุชิ้นเล็ก ชิ้นน้อย เนื่องจากมีความแข็งแรงไม่มากนัก แต่สามารถป้องกันความชื้นได้ ทั้งยังสามารถเก็บไว้ในห้องเย็นได้อีก นอกจากนี้ยังเป็นกระดาษที่มีราคาค่อนข้างถูก จึงช่วยให้ลดต้นทุนการสั่งซื้อได้อีกด้วย

(น้ำหนักมาตราฐาน : 125g. 150g. 185g. กรัม/ตารางเมตร)

กระดาษคราฟท์ สีเหลืองอ่อนธรรมชาติ KK

กระดาษคราฟท์ KK มีสีผิวเหลืองอ่อนธรรมชาติ เป็นกระดาษคราฟท์เกรดต่ำ แต่มีความแข็งแรง ทนทานใช้ได้ ทั้งยังเหมาะสำหรับการวางเรียงซ้อน นิยมนำไปใช้กับพัสดุต่างๆ เช่น กล่องลังเบียร์ กล่องใส่มาม่า เป็นต้น

( น้ำหนักมาตราฐาน : 125, 150,185 กรัม/ตารางเมตร )

ค่าความแข็งแรงของกระดาษคราฟท์แต่ละชนิด (Kraft Liner Board Specification)

เกรดกระดาษ

(Paper Grade)

น้ำหนัก / กรัม

(Basic Weight)

ค่าแรงกดวงแหวน

(Ring Crush)

ค่าความต้านทานแรงทะลุ

(Bursting strength)

ระดับความชื้น

(Moisture)

KA125 125 160-170 390-400 6-9
KA150 150 210-220 460-490 6-9
KA185 185 280-300 520-560 6-9
KA230 230 380-410 640-680 6-9
KI125 125 125-155 300-350 6-9
KI150 150 170-200 370-440 6-9
KI185 185 230-260 460-540 6-9
KP175 175 210 410 6-9
KP275 275 345 600 6-9
KT125 125 140 275 6-9
KT150 150 190 350 6-9
TA125 125 150-155 275-320 6-9
TA150 150 200-215 350-375 6-9

กระดาษคราฟท์ (Kraft Paper) กับงานบรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์ คือ หีบห่อลักษณะต่างๆที่ใช้ในการบรรจุสินค้าหรือพัสดุลงไป มีวัตถุประสงค์ให้ความคุ้มครอง ป้องกันสิ่งของต่างๆที่อยู่ด้านในให้ปลอดภัยจากกระบวนการต่างๆ ก่อนที่จะถึงมือผู้รับ ด้วยเหตุนี้บรรจุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องมีความแข็งแรง ทนทาน และยังต้องมีราคาที่ถูก นี่จึงเป็นเหตุให้กระดาษคราฟท์เข้ามามีบทบาท เนื่องจากตัวกระดาษมีความสามารถที่เหมาะสมจะเป็นบรรจุภัณฑ์อย่างมาก ทั้งยังเป็นส่วนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

กระดาษคราฟท์ (Kraft Paper) ใช้ผลิตเป็นอะไรได้บ้าง ?

กระดาษคราฟท์ ในปัจจุบันได้ถูกพัฒนาเพื่อนำมาทนแทนการใช้พลาสติก และปัญหาขยะต่างๆ เพราะฉะนั้นหน้าที่ของกระดาษคราฟท์นั้นจะไม่ตายตัว โดยสามารถนำไปดัดแปลง พับ ตัด หรือติดปะเข้ากับสิ่งไหนก็ได้ ซึ่งทำให้ตัวของกระดาษนั้นมีความหลากหลายในการนำไปใช้งาน เช่น กล่องใส่อาหาร กระดาษห่อของขวัญ ที่คั่นหนังสือ ปกสมุด ป้ายแท็กสินค้า ถุงกระดาษคราฟท์ ที่ครอบแก้วกาแฟ ไปจนกระทั่งงานฝีมือต่างๆ อีกมากมาย

ข้อดี-ข้อเสีย กระดาษคราฟท์ (Kraft Paper)

ตอนนี้หลายๆท่านคงทราบกันแล้วว่ากระดาษคราฟท์ มีประเภทอะไรกันบ้างและนำไปใช้เป็นอะไรได้บ้าง สุดท้ายนี้ผมจึงอยากจะขอสรุป ถึงข้อดี-ข้อเสีย ของกระดาษคราฟท์ ให้ได้รู้กัน ดังนี้

ข้อดี กระดาษคราฟท์

 • มีความแข็งแรง ทนทานสูง เหมาะแกนำไปใช้เป็นบรรจุภัณฑ์
 • กระดาษมีน้ำหนักที่เบา แต่สามารถรองรับสิ่งของหนักๆได้
 • พื้นผิวเรียบ จึงทำให้เหมาะแก่การงานพิมพ์ ช่วยเพิ่มความสวยงาม และโฆณาให้กับแบรนด์
 • สามารถนำกลับมารีไซเคิล ใช้งานได้ใหม่ ช่วยลดปัญหามลภาวะจากขยะ
 • สามารถดัดแปลง และใช้งานได้หลากหลาย
 • มีราคาถูก ช่วยลดต้นทุนให้กับบริษัทได้

ข้อเสีย กระดาษคราฟท์

 • ไม่สามารถป้องกันการซึมของน้ำ และการเปียกหากโดนแช่อยู่ในน้ำ
 • ทนต่อแรงเจาะทะลุได้ไม่ดีนัก เมื่อเทียบกับวัสดุชนิดอื่น
 • ไม่สามารถป้องกันความชื้นและความมันได้สูงนัก

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

กระดาษคราฟท์ ใช้เวลาย่อยสลายกี่วันและมีกระบวนการย่อยสลายอย่างไร 

กระดาษคราฟท์ใช้ระยะเวลาในการย่อยสลาย ภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ อีกทั้งยังสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีกด้วย ส่วนกระดาษคราฟท์ประเภทที่มีการเคลือบฟิล์มพลาสติก PE นั้น สามารถย่อยสลายได้ตามสภาวะดิน สภาวะอากาศ และอุณหภูมิที่เหมาะสมเท่านั้น จะแตกต่างจากกระดาษคราฟท์ปกติที่ย่อยสลายเองได้ครับ 

กระดาษคราฟท์ กันน้ำได้ไหม

กระดาษคราฟท์ เป็นวัสดุกระดาษที่มาจากกระบวนการคราฟท์ นอกจากย่อยสลายง่ายแล้วยังสามารถกันน้ำได้ อย่างเช่นกระดาษคราฟท์แบบ Food Grade ที่มีการเคลือบ PE ที่ป้องกันการรั่วซึมของอาหารประเภทที่มีองค์ประกอบมีน้ำอย่างผัด แกง เป็นต้น 

กระดาษคราฟท์ทำอะไรได้บ้าง 

กระดาษคราฟท์ สามารถนำไปใช้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ ทั้งแปรรูปเป็นบรรจุภัณฑ์กระดาษ สามารถใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร หรือใช้เป็นแผ่นกระดาษสำหรับบรรจุหีบห่อสิ่งของ 

กระดาษคราฟท์ปริ้นได้ไหม 

กระดาษคราฟท์สามารถปริ้นได้และยังสามารถนำไปสั่งผลิตพิมพ์โลโก้พิมพ์ลายได้อาทิเช่น การพิมพ์รูปแบบ Flexo เป็นกระบวนการพิมพ์นี้ หมึกจะถูกใส่ลงบนลูกกลิ้งและใบมีดช่วยให้สามารถกำจัดหมึกส่วนเกินได้ หมึกนี้มาจากแผ่นยางซึ่งมาถึงกระบอกเลตเตอร์เพรสที่เก็บหมึก ถัดไปเพลตที่บรรจุหมึกช่วยให้ถ่ายโอนรูปภาพไปยังกระดาษได้ และกระดาษปริ้นกระดาษคราฟท์เหมาะกับสีที่มีโทนเข้ม เพราะกระดาษคราฟท์มีลักษณะด้านจะดูซึมหมึกได้ดีกว่ากระดาษทั่วไป ถ้าเป็นสีโทนอ่อนอาจจะทำให้สีผิดเพี้ยนได้ 

กระดาษคราฟท์รีไซเคิลได้หรือไม่ 

กระดาษคราฟท์สามารถนำมารีไซเคิลได้ และยังย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติอีกด้วย

 

แนะนำสินค้าจากโรงงาน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า | แจ้งยกเลิกการประมวลผลข้อมูล

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และโฆษณา

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ Cookies ที่เราใช้งานได้แก่ Google Analytics และ Facebook Pixel

บันทึกการตั้งค่า