fbpx

กระดาษดราฟท์ วัสดุบรรจุภัณฑ์อาหารจากธรรมชาติ

กระดาษดราฟท์-วัสดุบรรจุภัณฑ์อาหารจากธรรมชาติ

ปัจจุบัน ความต้องการ บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตจากวัสดุธรรมชาติมีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งจากผู้ประกอบการและผู้บริโภค เนื่องจากมีการรณรงค์ให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถย่อยสลายได้หรือต้องใช้เวลานานในการย่อยสลาย เช่น โฟมหรือพลาสติก เมื่อความต้องการมีมากขึ้นทำให้เกิดนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารจากธรรมชาติขึ้นมากมายหลากหลายรูปแบบ กระดาษดราฟท์เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์อาหารจากธรรมชาติชนิดหนึ่งที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาด

กระดาษดราฟท์ วัสดุบรรจุภัณฑ์อาหารจากธรรมชาติ

กระดาษคราฟท์ (Kraft Paper) หรือ กระดาษเหนียว เป็นวัสดุสำคัญในการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารไม่เฉพาะการผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มหรือบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษลูกฟูกเท่านั้น แต่ยังมีนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งใช้กระดาษดราฟท์เป็นวัสดุหลัก เช่น บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารแห้ง  บรรจุภัณฑ์อาหารแช่เย็น บรรจุภัณฑ์อาหารแช่แข็ง และนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาและเครื่องดื่มรูปแบบต่าง ๆ ถือได้ว่ากระดาษดราฟท์เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์อาหารย่อยสลายได้ที่มีบทบาทสำคัญ และด้วยปัจจัยเหล่านี้ทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องทราบถึงสถานการณ์แนวโน้มและนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ เพื่อพร้อมรับมือวางแผนกลยุทธ์และตามทันความต้องการของตลาดและผู้บริโภค

ความหมายของกระดาษดราฟท์

ความหมายของกระดาษดราฟท์ ตามความหมายสากล หมายถึง กระดาษที่ผลิตจากเยื่อซัลเฟตทั้งหมด หรือในการผลิตจะต้องมีเยื่อซัลเฟตประกอบอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ความหมายของกระดาษดราฟท์ สำหรับประเทศไทย กระดาษดราฟท์ ตามนิยามความหมายของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระดาษดราฟท์ หมายถึงกระดาษเหนียวที่เหมาะสมสำหรับห่อของ ทำถุง หรือผิวแผ่นกระดาษลูกฟูก

สรุปความหมายของกระดาษดราฟท์ที่ช่วยให้เข้าได้ง่ายมากขึ้นก็คือ กระดาษคราฟท์ (Kraft Paper) หรือ กระดาษเหนียว หมายถึง กระดาษที่ผลิตจากเยื่อเคมีที่ได้จากกระบวนการคราฟท์ ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีในการแปลงสภาพจากเนื้อไม้เป็นเยื่อกระดาษ โดยใช้ทั้งสารเคมีรวมทั้งความร้อนเพื่อทำการแยกเยื่อไม้ ทำให้ได้กระดาษที่มีความแข็งแรง และเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติที่มีความเหนียวช่วยให้บรรจุภัณฑ์มีความคงทน ลักษณะของกระดาษดราฟท์จะมีสีตามเนื้อไม้ที่นำมาผลิต เช่น ไผ่ ปอ ยูคาลิปตัส และสน ซึ่งทั้งหมดเป็นไม้โตเร็วที่ใช้แล้วสามารถปลูกทดแทนได้ง่าย กรณีต้องการกระดาษดราฟท์ที่มีแตกต่าง

สามารถนำกระดาษมาฟอกสีขาวก่อนได้

คุณลักษณะที่โดดเด่นของกระดาษดราฟท์

1.เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ผลิตจากเยื่อไม้ที่เป็นวัสดุจากธรรมชาติ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2.เป็นกระดาษที่มีความแข็งแรงทนทานมากกว่ากระดาษแข็งธรรมดา

3.กระดาษดราฟท์ สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานหรือผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ได้หลากหลาย รวมถึงบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

4.ไม้ที่นิยมนำมาใช้ทำกระดาษดราฟท์ ได้แก่ ไผ่ ปอ ยูคาลิปตัส และสน เป็นไม้โตเร็วที่ใช้แล้วไม่หมดไป เพราะสามารถปลูกทดแทนได้ง่าย

5.กระบวนการผลิตยังมีประโยชน์และประหยัดคุ้มค่า เนื่องจากสารเคมีและน้ำที่ใช้ในระหว่างการคราฟต์ยังสามารถเอากลับมาใช้ซ้ำได้อีก

6.กระดาษดราฟท์ นอกจากใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภท กล่องกระดาษลูกฟูกแล้ว หรือบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม แล้ว ยังสามารถนำมาทำเป็นปกสมุด กระดาษห่อของขวัญ ที่คั่นหนังสือ ป้ายแท็กสินค้า และงานฝีมืออื่น ๆ ได้ด้วย

ความสำคัญของบรรจุภัณฑ์จากกระดาษดราฟท์ต่อองค์กรธุรกิจ

1.บรรจุภัณฑ์จากกระดาษคราฟต์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะย่อยสลายได้ตามธรรมชาติได้ภายในไม่กี่สัปดาห์ และยังตอบโจทย์ความต้องการของสังคม

2.บรรจุภัณฑ์จากกระดาษคราฟต์ มีน้ำหนักเบาทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งและจัดเก็บง่าย

3.กระดาษคราฟต์ เมื่อนำมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ จะมีความแข็งแรงทนทานกว่ากระดาษแข็งธรรมดา

4.บรรจุภัณฑ์จากกระดาษดราฟท์ เช่น กล่องกระดาษลูกฟูก เมื่อใช้แล้วยังสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ หรือนำไปรีไซเคิลแล้วนำกลับมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่นได้อีก

5.เป็นบรรจุภัณฑ์ที่นอกจากแข็งแรงทนทานแล้ว ยังทนต่อสภาพแวดล้อม ทนต่อแสงแดด ความชื้น และละอองน้ำได้ดี

5.บรรจุภัณฑ์จากกระดาษดราฟท์ ช่วยสร้างความโดดเด่นหรือเพิ่มมูลค่าให้กับชิ้นงานและผลิตภัณฑ์ ทำให้สินค้าโดดเด่นน่าสนใจยิ่งขึ้น