fbpx

4 ประเภทขนส่ง และการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับประเภทขนส่ง

4 ประเภทขนส่ง และการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับประเภทขนส่ง

การจัดส่งสินค้าถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของการทำธุรกิจ ทั้งธุรกิจค้าปลีกค้าส่งและอุตสาหกรรมการผลิต ทำให้ บรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษลูกฟูก กล่องไปรษณีย์ พาเลทกระดาษ และกระดาษลูกฟูก รวมทั้ง กระดาษฝอย กระดาษรองกล่อง  กระดาษรองจาน กระดาษรองจาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีบทบาทสำคัญ เพราะถูกนำมาใช้ในระบบขนส่งมากขึ้น และการเลือกบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับประเภทขนส่ง ผู้ประกอบการต้องรู้ก่อนว่าประเภทขนส่งในปัจจุบันมีอะไรบ้าง

4 ประเภทขนส่ง และการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับประเภทขนส่ง

การขนส่งสินค้าที่เราคุ้นเคยและรู้จักกันดี ได้แก่บริษัทที่ให้บริการรถรับจ้างขนส่งสินค้า หรือระบบโลจิสติกส์ โดยการให้บริการเหล่านี้จะแบ่งระบบขนส่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

การขนส่งทางบก

การขนส่งทางบก เป็นรูปแบบการขนส่งที่ได้รับความนิยมทั้งจากองค์กรธุรกิจและหน่วยงานต่าง ๆ  เนื่องจากมีความสะดวกสบาย เหมาะกับการขนส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ทุกรูปแบบ การขนส่งทางบกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ขนส่งทางรถยนต์ และการขนส่งทางรถไฟ ทั้ง 2 ประเภทมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกัน ดังนี้

1.การขนส่งทางรถยนต์

การขนส่งทางรถยนต์ เป็นบริการที่สะดวก รวดเร็ว บริการได้ถึงที่โดยไม่ต้องมีการขนถ่ายสินค้าระหว่างทาง สามารถให้บริการได้ตลอดเวลาตามความต้องการของลูกค้า แต่อาจมีข้อด้อยในเรื่องของความปลอดภัย เช่นการเกิดอุบัติเหตุบ่อย การเลือกกล่องกระดาษลูกฟูกหรือกล่องบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการขนส่งทางรถยนต์ ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าเป็นหลัก หากเป็นสินค้าที่ชำรุด แตกหัก หรือเสียหายได้ง่าย นอกจากกล่องกระดาษจะต้องมีคุณภาพแล้ว วัสดุกันกระแทกเช่น พาเลทกระดาษหรือลอนกระดาษลูกฟูก ก็ต้องนำมาใช้ในการขนส่งด้วย

2.การขนส่งสินค้าทางรถไฟ

การขนส่งทางรถไฟ จะมีข้อดีคือกำหนดเวลาออกและถึงจุดหมายปลายทางในระยะเวลาแน่นอน และมี ความปลอดภัยจากการเสียหายของสินค้าสูงกว่าการขนส่งทางรถยนต์ อัตราค่าบริการไม่แพง แต่มีข้อด้อยคือมีความคล่องตัวน้อยกว่าการขนส่งแบบอื่น ไม่สามารถขนส่งสินค้าให้ถึงที่ต้องการขนถ่ายได้

การขนส่งทางอากาศ

การขนส่งทางอากาศ เหมาะกับการขนส่งสินค้าประเภทที่สูญเสียง่าย เช่น ผัก ผลไม้ ดอกไม้ เพราะทำการขนส่งได้รวดเร็ว สินค้ามีความปลอดภัยจากแรงกระแทกสูง การเลือกใช้กล่องกระดาษลูกฟูกหรือบรรจุภัณฑ์ให้ความสำคัญกับรูปแบบที่เหมาะกับประเภทสินค้ามากกว่าคุณภาพของกล่อง แต่มีข้อด้อยเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูงกว่าประเภทอื่น

การขนส่งสินค้าทางน้ำ

การขนส่งสินค้าทางน้ำ เช่น การลำเลียงสินค้าทางแม่น้ำ รวมถึงการขนส่งทางทะเล ซึ่งส่วนใหญ่ใช้สำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เหมาะสมกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ ขนส่งได้ปริมาณมาก วัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ เช่น กล่องกระดาษลูกฟู ลอนกระดาษลูกฟูก พาเลทกระดาษ ต้องมีคุณภาพ เพื่อรองรับสินค้าและป้องกกันกสนกระแทกได้เป็นอย่างดี

การขนส่งสินค้าระบบคอนเทนเนอร์

การขนส่งสินค้าระบบคอนเทนเนอร์ เป็นการบรรจุสินค้าที่จะขนส่งลงในตู้คอนเทนเนอร์ แล้วทำการขนส่งโดยรถบรรทุก รถไฟ เรือสินค้า หรือเครื่องบิน ไปยังจุดหมายปลายทาง เป็นรูปแบบการขนส่งที่มีข้อดีหลายประการทำให้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าจำนวนมาก เช่น ลดความเสียหายของสินค้าขณะขนส่ง ทนทานต่อสภาพลมฟ้าอากาศ สามารถวางไว้กลางแจ้ง ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

 

การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของการขนส่ง ข้อดีข้อด้อยในการขนส่งแต่ละรูปแบบช่วยให้ผู้ประกอบการเลือกวิธีขนส่ง รวมทั้งเลือกบรรจุภัณฑ์ กล่องกระดาษลูกฟูก และวัสดุในการขนส่ง เช่น พาเลทกระดาษ ลอนกระดาษฟูก ได้เหมาะกับลักษณะของสินค้าและประเภทของการขนส่ง นอกจากลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการขนส่ง ยังประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ได้มาก