การค้นหาด้วยขนาด

ผลการค้นหา: หมวดหมู่สินค้า กล่องใส่เอกสาร ช่วงความยาว 27-56" เซนติเมตร | ค้นพบ 5 แบบ

แบ่งขนาดตามช่วงความยาว: (ซม.)

ค้นหาด้วยขนาด: (ซม.)

ลำดับ รูปภาพ ชื่อ ยาว
(cm)
กว้าง
(cm)
สูง
(cm)
ราคา
1 กล่องใส่เอกสาร 29 10.5 28.8 ขั้นต่ำ 25 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿14.70 / กล่องราคารวม VAT
2 กล่องใส่เอกสาร No.3 ใส่กระดาษ A4 ได้ 1 แถวสูง 4 ริม 33.2 25.5 25 ขั้นต่ำ 10 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿35.05 / กล่องราคารวม VAT
3 กล่องใส่เอกสาร No.2 ใส่แฟ้มแขวน F4 40.5 31.5 26.6 ขั้นต่ำ 10 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿53.91 / กล่องราคารวม VAT
4 กล่องใส่เอกสาร No.4 สูงเท่า A4 4 รีมวางซ้อนกัน 41.3 31.1 26.4 ขั้นต่ำ 10 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿53.29 / กล่องราคารวม VAT
5 กล่องใส่เอกสาร No.1 สูงเท่า A4 5 รีมวางซ้อนกัน 42.2 36.8 30.5 ขั้นต่ำ 10 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿63.94 / กล่องราคารวม VAT