การค้นหาด้วยขนาด

ผลการค้นหา: หมวดหมู่สินค้า กล่องใส่กรอบรูป กล่องฝาเกย กล่องแบน ช่วงความยาว 27-56" เซนติเมตร | ค้นพบ 8 แบบ

แบ่งขนาดตามช่วงความยาว: (ซม.)

ค้นหาด้วยขนาด: (ซม.)

ลำดับ รูปภาพ ชื่อ ยาว
(cm)
กว้าง
(cm)
สูง
(cm)
ราคา
1 กล่องใส่กรอบรูป กล่องฝาชน กล่องแบน ขนาด A4 27 5 36 ขั้นต่ำ 25 ใบราคาเริ่มต้นที่ ฿13.64 / ใบราคารวม VAT
2 กล่องใส่กรอบรูป กล่องฝาชน กล่องแบน ขนาด 8″ x 10″ 27 5 32 ขั้นต่ำ 25 ใบราคาเริ่มต้นที่ ฿12.85 / ใบราคารวม VAT
3 กล่องใส่กรอบรูป กล่องฝาเกย ขนาด 30 cm. 30 7 30 ขั้นต่ำ 5 ใบราคาเริ่มต้นที่ ฿17.71 / ใบราคารวม VAT
4 กล่องใส่กรอบรูป กล่องฝาชน กล่องแบน ขนาด 10″ x 12″ 34 5 39 ขั้นต่ำ 25 ใบราคาเริ่มต้นที่ ฿15.86 / ใบราคารวม VAT
5 กล่องใส่กรอบรูป กล่องฝาเกย ขนาด 40 cm. 40 7 40 ขั้นต่ำ 5 ใบราคาเริ่มต้นที่ ฿20.95 / ใบราคารวม VAT
6 กล่องใส่กระดาษ A3 กล่องสติ๊กเกอร์ 48 32.6 3.5 ขั้นต่ำ 10 ใบราคาเริ่มต้นที่ ฿19.34 / ใบราคารวม VAT
7 กล่องใส่กระดาษ A3+ กล่องสติ๊กเกอร์ กล่องใส่เสื้อผ้า 49 34.9 5 ขั้นต่ำ 10 ใบราคาเริ่มต้นที่ ฿26.14 / ใบราคารวม VAT
8 กล่องใส่กรอบรูป กล่องฝาเกย ขนาด 50 cm. 50 7 50 ขั้นต่ำ 5 ใบราคาเริ่มต้นที่ ฿27.82 / ใบราคารวม VAT