การค้นหาด้วยขนาด

ผลการค้นหา: หมวดหมู่สินค้า กล่องส่งออก กล่องมาตราฐานส่งออก กล่องกระดาษ 5 ชั้น ช่วงความยาว 27-56" เซนติเมตร | ค้นพบ 10 แบบ

แบ่งขนาดตามช่วงความยาว: (ซม.)

ค้นหาด้วยขนาด: (ซม.)

ลำดับ รูปภาพ ชื่อ ยาว
(cm)
กว้าง
(cm)
สูง
(cm)
ราคา
1 กล่องกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น Size M 30.5 22.8 28 ขั้นต่ำ 10 ใบราคาเริ่มต้นที่ ฿26.14 / ใบราคารวม VAT
2 กล่องกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 32x23x31 cm. 32 23 31 ขั้นต่ำ 25 ใบราคาเริ่มต้นที่ ฿29.12 / ใบราคารวม VAT
3 กล่องกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น ขนาด 37x31x19 cm 37 31 19 ขั้นต่ำ 25 ใบราคาเริ่มต้นที่ ฿23.58 / ใบราคารวม VAT
4 กล่องกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น Size S 36.7 23 14 ขั้นต่ำ 10 ใบราคาเริ่มต้นที่ ฿20.91 / ใบราคารวม VAT
5 กล่องกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น (ใส่ข้าวสาร 5 กก. ได้ 5 ถุง) 40.8 24 38.7 ขั้นต่ำ 25 ใบราคาเริ่มต้นที่ ฿34.32 / ใบราคารวม VAT
6 กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 42x34x27 cm. 42 34 27 ขั้นต่ำ 25 ใบราคาเริ่มต้นที่ ฿33.06 / ใบราคารวม VAT
7 กล่องกระดาษลูกฟูกเบอร์ H 5 ชั้น 45x41x35 cm 45 41 35 ขั้นต่ำ 25 ใบราคาเริ่มต้นที่ ฿52.27 / ใบราคารวม VAT
8 กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 49.5×36.5×29 cm. 49.5 36.5 29 ขั้นต่ำ 25 ใบราคาเริ่มต้นที่ ฿45.32 / ใบราคารวม VAT
9 กล่องกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น (MM)ขนาด 50x30x33.5 cm 50 30 33.5 ขั้นต่ำ 25 ใบราคาเริ่มต้นที่ ฿43.51 / ใบราคารวม VAT
10 กล่องกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น Size L 49.6 28.6 30.3 ขั้นต่ำ 10 ใบราคาเริ่มต้นที่ ฿43.47 / ใบราคารวม VAT