การค้นหาด้วยขนาด

ผลการค้นหา: หมวดหมู่สินค้า กล่องพัสดุ ช่วงความยาว 27-56" เซนติเมตร | ค้นพบ 14 แบบ

แบ่งขนาดตามช่วงความยาว: (ซม.)

ค้นหาด้วยขนาด: (ซม.)

ลำดับ รูปภาพ ชื่อ ยาว
(cm)
กว้าง
(cm)
สูง
(cm)
ราคา
1 กล่องกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น เบอร์ HT4 28x20x10 cm 28 20 10 ราคาเริ่มต้นที่ / ใบราคารวม VAT
2 กล่องกระดาษลูกฟูก เบอร์ C(ค) 30x20x11 cm 30 20 11 ขั้นต่ำ 25 ใบราคาเริ่มต้นที่ ฿5.29 / ใบราคารวม VAT
3 กล่องกระดาษลูกฟูก เบอร์ C+9 30x20x20 cm 30 20 20 ขั้นต่ำ 25 ใบราคาเริ่มต้นที่ ฿7.25 / ใบราคารวม VAT
4 กล่องกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 32x23x31 cm. 32 23 31 ขั้นต่ำ 25 ใบราคาเริ่มต้นที่ ฿29.12 / ใบราคารวม VAT
5 กล่องกระดาษลูกฟูก เบอร์ D(ง) 35x22x14 cm 35 22 14 ขั้นต่ำ 25 ใบราคาเริ่มต้นที่ ฿7.12 / ใบราคารวม VAT
6 กล่องกระดาษลูกฟูก เบอร์ D+11 35x22x25 cm 35 22 25 ขั้นต่ำ 25 ใบราคาเริ่มต้นที่ ฿9.45 / ใบราคารวม VAT
7 กล่องกระดาษลูกฟูก เบอร์ D7 35x22x9 cm 35 22 9 ขั้นต่ำ 25 ใบราคาเริ่มต้นที่ ฿6.65 / ใบราคารวม VAT
8 กล่องกระดาษลูกฟูก เบอร์ G 36x31x26 cm 36 31 26 ขั้นต่ำ 25 ใบราคาเริ่มต้นที่ ฿13.62 / ใบราคารวม VAT
9 กล่องกระดาษลูกฟูก เบอร์ E(จ) 40x24x17 cm 40 24 17 ขั้นต่ำ 25 ใบราคาเริ่มต้นที่ ฿8.79 / ใบราคารวม VAT
10 กล่องกระดาษลูกฟูก เบอร์ F 45x30x20 cm 45 30 20 ขั้นต่ำ 25 ใบราคาเริ่มต้นที่ ฿14.08 / ใบราคารวม VAT
11 กล่องกระดาษลูกฟูก เบอร์ H 45x41x35 cm 45 41 35 ขั้นต่ำ 25 ใบราคาเริ่มต้นที่ ฿35.46 / ใบราคารวม VAT
12 กล่องกระดาษลูกฟูกเบอร์ H 5 ชั้น 45x41x35 cm 45 41 35 ขั้นต่ำ 25 ใบราคาเริ่มต้นที่ ฿52.27 / ใบราคารวม VAT
13 กล่องกระดาษลูกฟูก ขนาด 52×50.5×40 cm 52 50.5 40 ขั้นต่ำ 25 ใบราคาเริ่มต้นที่ ฿53.25 / ใบราคารวม VAT
14 กล่องกระดาษลูกฟูก เบอร์ I 55x45x40 cm 55 45 40 ขั้นต่ำ 25 ใบราคาเริ่มต้นที่ ฿62.96 / ใบราคารวม VAT