การค้นหาด้วยขนาด

ผลการค้นหา: หมวดหมู่สินค้า กระดาษคราฟท์ ขนาด B5 ช่วงความยาว 24-26" เซนติเมตร | ค้นพบ 11 แบบ

แบ่งขนาดตามช่วงความยาว: (ซม.)

ค้นหาด้วยขนาด: (ซม.)

ลำดับ รูปภาพ ชื่อ ยาว
(cm)
กว้าง
(cm)
สูง
(cm)
ราคา
1 ผิวกระดาษคราฟท์สีน้ำตาล ขนาด B5 เกรด CA125 25 17.60 ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿0.52 / แผ่นราคารวม VAT
2 กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลธรรมชาติ ขนาด B5 KT125 25 17.60 ราคาเริ่มต้นที่ / แผ่นราคารวม VAT
3 กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลธรรมชาติ ขนาด B5 KT150 25 17.60 ราคาเริ่มต้นที่ / แผ่นราคารวม VAT
4 กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลธรรมชาติ ขนาด B5 KT175 25 17.60 ราคาเริ่มต้นที่ / แผ่นราคารวม VAT
5 กระดาษคราฟท์สีขาว ขนาด B5 เกรด KS170 25 17.60 ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿1.05 / แผ่นราคารวม VAT
6 กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง ขนาด B5 เกรด KA125 25 17.60 ราคาเริ่มต้นที่ / แผ่นราคารวม VAT
7 กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง ขนาด B5 เกรด KA150 25 17.60 ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿0.81 / แผ่นราคารวม VAT
8 กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง ขนาด B5 เกรด KA185 25 17.60 ราคาเริ่มต้นที่ / แผ่นราคารวม VAT
9 กระดาษคราฟท์สีครีม(KI) ขนาด B5 เกรด KI125 25 17.60 ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿0.63 / แผ่นราคารวม VAT
10 กระดาษคราฟท์สีครีม(KI) ขนาด B5 เกรด KI150 25 17.60 ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿0.74 / แผ่นราคารวม VAT
11 กระดาษคราฟท์สีครีม ขนาด B5 เกรด KI185 25 17.60 ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿0.90 / แผ่นราคารวม VAT