การค้นหาด้วยขนาด

ผลการค้นหา: หมวดหมู่สินค้า กระดาษฝอยกันกระแทก รองกล่อง ช่วงความยาว 27-56" เซนติเมตร | ค้นพบ 6 แบบ

แบ่งขนาดตามช่วงความยาว: (ซม.)

ค้นหาด้วยขนาด: (ซม.)

ลำดับ รูปภาพ ชื่อ ยาว
(cm)
กว้าง
(cm)
สูง
(cm)
ราคา
1 กระดาษฝอย กระดาษรองกล่อง 11×16 นิ้ว 28 40 ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿1.26 / แผ่นราคารวม VAT
2 กระดาษฝอย กระดาษรองกล่อง สีขาว 11×16 นิ้ว 28 40 ขั้นต่ำ 50 ใบราคาเริ่มต้นที่ ฿6.36 / ใบราคารวม VAT
3 กระดาษฝอย กระดาษรองกล่อง 12×18 นิ้ว 30 46 ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿1.55 / แผ่นราคารวม VAT
4 กระดาษฝอย กระดาษรองกล่อง สีขาว 12×18 นิ้ว 30 46 ขั้นต่ำ 50 ใบราคาเริ่มต้นที่ ฿6.95 / ใบราคารวม VAT
5 กระดาษฝอย กระดาษรองกล่อง 16×18 นิ้ว 40 46 ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿2.07 / แผ่นราคารวม VAT
6 กระดาษฝอย กระดาษรองกล่อง สีขาว 16×18 นิ้ว 40 46 ขั้นต่ำ 50 ใบราคาเริ่มต้นที่ ฿7.56 / ใบราคารวม VAT