กล่องใส่กรอบรูป กล่องฝาเกย

Showing all 11 results

กล่องฝาเกย banner

กล่องฝาเกย กล่องกรอบรูป

รวมสินค้า กล่องฝาเกย สำหรับใส่กรอบรูป หรือสินค้าที่มีลักษณะแบน กล่องกระดาษมีลอน 5 และ 3 ชั้น มีสีน้ำตาลทอง(KA) และ สีน้ำตาลธรรมชาติ(KT) กล่องหนาและแข็งแรง รับน้ำหนักได้ดี

แบ่งขนาดตามช่วงความยาว: (ซม.)

ค้นหาด้วยขนาด: (ซม.)

กล่องพัสดุ กล่องกระดาษลูกฟูก
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อกล่อง (ราคารวม VAT) Note กดเพื่อสั่งซื้อ
5 255 505+
กล่องใส่กรอบรูป กล่องฝาเกย ขนาด 30 cm. กล่องใส่กรอบรูป กล่องฝาเกย ขนาด 30 cm. รหัสสินค้า: 115191 ขนาด: 30 x 7 x 30 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 5 กล่อง

มีสินค้าอยู่ 574

13.55 12.44 10.40
จำนวน 5 255 505+
ราคา
(ราคารวม VAT)
13.55 12.44 10.40

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 30 x 7 x 30

กล่องใส่กรอบรูป กล่องฝาเกย ขนาด 40 cm. กล่องใส่กรอบรูป กล่องฝาเกย ขนาด 40 cm. รหัสสินค้า: 115197 ขนาด: 40 x 7 x 40 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 5 กล่อง

มีสินค้าอยู่ 511

14.63 13.92 12.46
จำนวน 5 255 505+
ราคา
(ราคารวม VAT)
14.63 13.92 12.46

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 40 x 7 x 40

กล่องใส่กรอบรูป กล่องฝาเกย ขนาด 50 cm. กล่องใส่กรอบรูป กล่องฝาเกย ขนาด 50 cm. รหัสสินค้า: 115199 ขนาด: 50 x 7 x 50 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 5 กล่อง

มีสินค้าอยู่ 90

18.99 17.63 16.85
จำนวน 5 255 505+
ราคา
(ราคารวม VAT)
18.99 17.63 16.85

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 50 x 7 x 50

กล่องใส่กรอบรูป กล่องฝาเกย ขนาด 65 cm. กล่องใส่กรอบรูป กล่องฝาเกย ขนาด 65 cm. รหัสสินค้า: 115200 ขนาด: 65 x 7 x 65 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 5 กล่อง

มีสินค้าอยู่ 452

28.04 27.50 25.66
จำนวน 5 255 505+
ราคา
(ราคารวม VAT)
28.04 27.50 25.66

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 65 x 7 x 65

กล่องใส่กรอบรูป กล่องฝาเกย ขนาด 85 cm. กล่องใส่กรอบรูป กล่องฝาเกย ขนาด 85 cm. รหัสสินค้า: 115201 ขนาด: 85 x 7.5 x 85 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 5 กล่อง

มีสินค้าอยู่ 468

50.00 46.60 44.80
จำนวน 5 255 505+
ราคา
(ราคารวม VAT)
50.00 46.60 44.80

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 85 x 7.5 x 85

กล่องใส่กรอบรูป กล่องฝาเกย
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อกล่อง (ราคารวม VAT) Note กดเพื่อสั่งซื้อ
25 250 500+
กล่องใส่กรอบรูป กล่องฝาชน กล่องแบน ขนาด 4″x 6″ กล่องใส่กรอบรูป กล่องฝาชน กล่องแบน ขนาด 4"x 6" รหัสสินค้า: 115913 ขนาด: 17 x 5 x 22 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง

สินค้ารอการผลิต

7.34 6.78 6.24
จำนวน 25 250 500+
ราคา
(ราคารวม VAT)
7.34 6.78 6.24

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 17 x 5 x 22

สินค้ารอการผลิต

กล่องใส่กรอบรูป กล่องฝาชน กล่องแบน ขนาด 5″x 7″ กล่องใส่กรอบรูป กล่องฝาชน กล่องแบน ขนาด 5"x 7" รหัสสินค้า: 115916 ขนาด: 19 x 5 x 24 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง

สินค้ารอการผลิต

7.88 7.28 6.76
จำนวน 25 250 500+
ราคา
(ราคารวม VAT)
7.88 7.28 6.76

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 19 x 5 x 24

สินค้ารอการผลิต

กล่องใส่กรอบรูป กล่องฝาชน กล่องแบน ขนาด 6″x 8″ กล่องใส่กรอบรูป กล่องฝาชน กล่องแบน ขนาด 6"x 8" รหัสสินค้า: 115917 ขนาด: 22 x 5 x 27 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง

สินค้ารอการผลิต

8.28 7.64 6.86
จำนวน 25 250 500+
ราคา
(ราคารวม VAT)
8.28 7.64 6.86

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 22 x 5 x 27

สินค้ารอการผลิต

กล่องใส่กรอบรูป กล่องฝาชน กล่องแบน ขนาด A4 กล่องใส่กรอบรูป กล่องฝาชน กล่องแบน ขนาด A4 รหัสสินค้า: 115919 ขนาด: 27 x 5 x 36 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง

สินค้ารอการผลิต

10.44 9.74 8.89
จำนวน 25 250 500+
ราคา
(ราคารวม VAT)
10.44 9.74 8.89

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 27 x 5 x 36

สินค้ารอการผลิต

กล่องใส่กรอบรูป กล่องฝาชน กล่องแบน ขนาด 8″ x 10″ กล่องใส่กรอบรูป กล่องฝาชน กล่องแบน ขนาด 8" x 10" รหัสสินค้า: 115918 ขนาด: 27 x 5 x 32 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง

สินค้ารอการผลิต

9.84 9.22 8.48
จำนวน 25 250 500+
ราคา
(ราคารวม VAT)
9.84 9.22 8.48

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 27 x 5 x 32

สินค้ารอการผลิต

กล่องใส่กรอบรูป กล่องฝาชน กล่องแบน ขนาด 10″ x 12″ กล่องใส่กรอบรูป กล่องฝาชน กล่องแบน ขนาด 10" x 12" รหัสสินค้า: 115920 ขนาด: 34 x 5 x 39 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง

สินค้ารอการผลิต

12.14 11.63 10.28
จำนวน 25 251 500+
ราคา
(ราคารวม VAT)
12.14 11.63 10.28

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 34 x 5 x 39

สินค้ารอการผลิต


banner low price ผลิตสินค้าต้นทุนต่ำ