fbpx

กล่องพิซซ่า กล่อง Food delivery

แสดง 21 รายการ

กล่องพิซซ่า โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษ banner

กล่องพิซซ่า

สามารถใส่อาหาร เช่น กุ้งเผา ปูเผา แหนมเมือง ขนมจีบ เกี๊ยวซ่า ปลาเผา กล่องพิซซ่ามีขนาดตั้งแต่ 6,8,9,10,12,14,16 และ 18 นิ้ว

กล่องไดคัท ใส่อาหาร
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อชิ้น (ราคารวม VAT) Note กดเพื่อสั่งซื้อ
50 501 1001+
กล่องพิซซ่า สามเหลี่ยม สีขาว กล่องพิซซ่า สามเหลี่ยม สีขาว รหัสสินค้า: 113023225200 สั่งขั้นต่ำ: 50 ชิ้น 2.79 2.69 2.55
จำนวน 50 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.79 2.69 2.55

ขนาด กว้างxยาว(cm):

บรรจุภัณฑ์ใส่อาหารประเภทเส้น อาหารตามสั่ง
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อกล่อง (ราคารวม VAT) Note กดเพื่อสั่งซื้อ
50 501 1001+
กล่องพิซซ่า ขนาด 6 นิ้ว 17 x 17 x 3.7 ซม. กล่องพิซซ่า ขนาด 6 นิ้ว 17 x 17 x 3.7 ซม. รหัสสินค้า: 105297 ขนาด: 17 x 17 x 3.7 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 กล่อง 4.06 3.37 3.21
จำนวน 50 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.06 3.37 3.21

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 17 x 17 x 3.7

กล่องพิซซ่า กล่อง Food delivery
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อกล่อง (ราคารวม VAT) Note กดเพื่อสั่งซื้อ
50 501 1001+
กล่องพิซซ่าสี่เหลี่ยม ขนาด 7 นิ้ว 17 x 17 x 4 ซม. กล่องพิซซ่าสี่เหลี่ยม ขนาด 7 นิ้ว 17 x 17 x 4 ซม. รหัสสินค้า: 113116 ขนาด: 17 x 17 x 4 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 กล่อง 4.66 4.34 4.15
จำนวน 50 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.66 4.34 4.15

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 17 x 17 x 4

กล่องพิซซ่าสี่เหลี่ยม ขนาด 8 นิ้ว 20.3 x 20.3 x 4.5 ซม. กล่องพิซซ่าสี่เหลี่ยม ขนาด 8 นิ้ว 20.3 x 20.3 x 4.5 ซม. รหัสสินค้า: 108865 ขนาด: 20.3 x 20.3 x 4.5 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 กล่อง 4.97 4.75 4.52
จำนวน 50 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.97 4.75 4.52

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 20.3 x 20.3 x 4.5

กล่องพิซซ่าสี่เหลี่ยม ขนาด 10 นิ้ว 25.4 x 25.4 x 4.5 ซม. กล่องพิซซ่าสี่เหลี่ยม ขนาด 10 นิ้ว 25.4 x 25.4 x 4.5 ซม. รหัสสินค้า: 108866 ขนาด: 25.4 x 25.4 x 4.5 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 กล่อง 6.92 6.60 6.29
จำนวน 50 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
6.92 6.60 6.29

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 25.4 x 25.4 x 4.5

กล่องพิซซ่าสี่เหลี่ยม ขนาด 12 นิ้ว 30.5 x 30.5 x 4.5 ซม. กล่องพิซซ่าสี่เหลี่ยม ขนาด 12 นิ้ว 30.5 x 30.5 x 4.5 ซม. รหัสสินค้า: 108884 ขนาด: 30.5 x 30.5 x 4.5 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 กล่อง 9.20 8.78 8.37
จำนวน 50 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
9.20 8.78 8.37

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 30.5 x 30.5 x 4.5

กล่องพิซซ่า ขนาด 14 นิ้ว 34.5 x 34.5 x 4 ซม. กล่องพิซซ่า ขนาด 14 นิ้ว 34.5 x 34.5 x 4 ซม. รหัสสินค้า: 106105 ขนาด: 34.5 x 34.5 x 4 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 กล่อง 15.75 13.13 11.66
จำนวน 50 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
15.75 13.13 11.66

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 34.5 x 34.5 x 4

กล่องพิซซ่าสี่เหลี่ยม ขนาด 16 นิ้ว 40.7 x 40.7 x 4.5 ซม. กล่องพิซซ่าสี่เหลี่ยม ขนาด 16 นิ้ว 40.7 x 40.7 x 4.5 ซม. รหัสสินค้า: 108867 ขนาด: 40.7 x 40.7 x 4.5 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 กล่อง 16.97 13.33 12.70
จำนวน 50 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
16.97 13.33 12.70

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 40.7 x 40.7 x 4.5

กล่องพิซซ่าสี่เหลี่ยม ขนาด 18 นิ้ว 45.7 x 45.7 x 4.5 ซม. กล่องพิซซ่าสี่เหลี่ยม ขนาด 18 นิ้ว 45.7 x 45.7 x 4.5 ซม. รหัสสินค้า: 108868 ขนาด: 45.7 x 45.7 x 4.5 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 กล่อง 17.05 16.28 15.50
จำนวน 50 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
17.05 16.28 15.50

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 45.7 x 45.7 x 4.5

กล่องพิซซ่า ขนาด 9 นิ้ว 24.7 x 24.7 x 5.3 ซม. กล่องพิซซ่า ขนาด 9 นิ้ว 24.7 x 24.7 x 5.3 ซม. รหัสสินค้า: 105298 ขนาด: 24.7 x 24.7 x 5.3 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 กล่อง 8.31 6.90 6.57
จำนวน 50 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
8.31 6.90 6.57

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 24.7 x 24.7 x 5.3

กล่องพิซซ่า ขนาด 12 นิ้ว 32.6 x 32.6 x 5 ซม. กล่องพิซซ่า ขนาด 12 นิ้ว 32.6 x 32.6 x 5 ซม. รหัสสินค้า: 105299 ขนาด: 32.6 x 32.6 x 5.0 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 กล่อง 14.00 11.21 10.19
จำนวน 50 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
14.00 11.21 10.19

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 32.6 x 32.6 x 5.0

กระดาษลูกฟูกรองอาหาร สี่เหลี่ยม ขนาด 6 นิ้ว กระดาษลูกฟูกรองอาหาร สี่เหลี่ยม ขนาด 6 นิ้ว รหัสสินค้า: 105308 ขนาด: 15.2 x 15.2 x 0.3 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น 1.17 0.91 0.83
จำนวน 50 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.17 0.91 0.83

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 15.2 x 15.2 x 0.3

กระดาษลูกฟูกรองอาหาร สี่เหลี่ยม ขนาด 8 นิ้ว กระดาษลูกฟูกรองอาหาร สี่เหลี่ยม ขนาด 8 นิ้ว รหัสสินค้า: 108854 ขนาด: 19.5 x 19.5 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น 1.49 1.28 1.07
จำนวน 50 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.49 1.28 1.07

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 19.5 x 19.5

กระดาษลูกฟูกรองอาหาร แปดเหลี่ยม ขนาด 9 นิ้ว กระดาษลูกฟูกรองอาหาร แปดเหลี่ยม ขนาด 9 นิ้ว รหัสสินค้า: 105416 ขนาด: 23.7 x 23.7 x 0.3 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น 2.04 1.54 1.43
จำนวน 50 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.04 1.54 1.43

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 23.7 x 23.7 x 0.3

กระดาษลูกฟูกรองอาหาร แปดเหลี่ยม ขนาด 12 นิ้ว กระดาษลูกฟูกรองอาหาร แปดเหลี่ยม ขนาด 12 นิ้ว รหัสสินค้า: 105310 ขนาด: 31 x 32 x 0.3 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น 3.19 2.66 2.42
จำนวน 50 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.19 2.66 2.42

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 31 x 32 x 0.3

กระดาษลูกฟูกรองอาหาร สี่เหลี่ยม ขนาด 9 นิ้ว กระดาษลูกฟูกรองอาหาร สี่เหลี่ยม ขนาด 9 นิ้ว รหัสสินค้า: 106513 ขนาด: 23.7 x 23.7 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น 2.04 1.54 1.43
จำนวน 50 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.04 1.54 1.43

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 23.7 x 23.7

กระดาษลูกฟูกรองอาหาร สี่เหลี่ยม ขนาด 10 นิ้ว กระดาษลูกฟูกรองอาหาร สี่เหลี่ยม ขนาด 10 นิ้ว รหัสสินค้า: 108852 ขนาด: 24.5 x 24.5 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น 3.08 2.53 2.37
จำนวน 50 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.08 2.53 2.37

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 24.5 x 24.5

กระดาษลูกฟูกรองอาหาร สี่เหลี่ยม ขนาด 12 นิ้ว กระดาษลูกฟูกรองอาหาร สี่เหลี่ยม ขนาด 12 นิ้ว รหัสสินค้า: 106514 ขนาด: 31 x 31 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น 3.19 2.66 2.42
จำนวน 50 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.19 2.66 2.42

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 31 x 31

กระดาษลูกฟูกรองอาหาร สี่เหลี่ยม ขนาด 14 นิ้ว กระดาษลูกฟูกรองอาหาร สี่เหลี่ยม ขนาด 14 นิ้ว รหัสสินค้า: 106515 ขนาด: 35.5 x 35.5 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น 3.30 2.70 2.51
จำนวน 50 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.30 2.70 2.51

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 35.5 x 35.5

กระดาษลูกฟูกรองอาหาร สี่เหลี่ยม ขนาด 16 นิ้ว กระดาษลูกฟูกรองอาหาร สี่เหลี่ยม ขนาด 16 นิ้ว รหัสสินค้า: 108858 ขนาด: 39.5 x 39.5 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น 4.63 4.25 3.86
จำนวน 50 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.63 4.25 3.86

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 39.5 x 39.5

กระดาษลูกฟูกรองอาหาร สี่เหลี่ยม ขนาด 18 นิ้ว กระดาษลูกฟูกรองอาหาร สี่เหลี่ยม ขนาด 18 นิ้ว รหัสสินค้า: 108856 ขนาด: 44.5 x 44.5 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น 5.16 4.73 4.30
จำนวน 50 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
5.16 4.73 4.30

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 44.5 x 44.5


โรงงานหงส์ไทยฟู้ดแพ็คเกจจิ้ง Hong Thai food packaging

ประโยชน์

กล่องพิซซ่านอกจากใส่พิซซ่าแล้ว สามารถใส่อาหาร เช่น กุ้งเผา ปูเผา แหนมเมือง ขนมจีบ เกี๊ยวซ่า ปลาเผา ในหมวดประเภทสินค้าสามารถใส่แพ็คเสื้อผ้ายีนต์ เสื้อหนัง ชุดเซตเด็ก ผ้าขนหนู ได้เช่นกันค่ะ ผลิตจากกล่องไดคัทขึ้นรูป กระดาษลูกฟูกลอน E สีน้ำตาลนวล (KI) ความหนาไม่เกิน 1.7 มม. น้ำหนักเบา กระดาษรองอาหารทำจากกระดาษคราฟท์สีขาวลอน กันน้ำกันน้ำมันได้ดี ผลิตจากโรงงานโดยตรง

วีดีโอแนะนำ

รีวิวลูกค้าใช้

รีวิว การใช้งานกล่องพิซซ่า
รีวิว การใช้งานกล่องพิซซ่า