fbpx

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B สีขาว(KS)

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ราคาเริ่มต้นที่ 6.10 บาท/แผ่น

แผ่นกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ควาหนาของกระดาษลูกฟูก 2.1-3.0 มม.จำนวนลอน 150-185 ต่อเมตร ขนาดตั้งแต่ 15 นิ้ว ถึง 60 นิ้ว สามารถรับแรงกดตามความสูงลอนได้ดี เหมาะสำหรับบรรจุสินค้าที่รับน้ำหนักได้ด้วยตัวของสินค้าเอง เช่น เหล็ก กระป๋อง ถัง เป็นต้น

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก