กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B สีขาว(KS)

แสดง 7 รายการ

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ราคาเริ่มต้นที่ 6.10 บาท/แผ่น

แผ่นกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ควาหนาของกระดาษลูกฟูก 2.1-3.0 มม.จำนวนลอน 150-185 ต่อเมตร ขนาดตั้งแต่ 15 นิ้ว ถึง 60 นิ้ว สามารถรับแรงกดตามความสูงลอนได้ดี เหมาะสำหรับบรรจุสินค้าที่รับน้ำหนักได้ด้วยตัวของสินค้าเอง เช่น เหล็ก กระป๋อง ถัง เป็นต้น

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B สีขาว(KS)

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 26×24 นิ้ว

ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿10.57 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B สีขาว(KS)

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 24×24 นิ้ว

ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿9.76 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B สีขาว(KS)

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 22×24 นิ้ว

ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿8.95 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B สีขาว(KS)

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 20×24 นิ้ว

ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿8.13 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B สีขาว(KS)

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 18×24 นิ้ว

ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿7.32 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B สีขาว(KS)

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 16×24 นิ้ว

ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿6.51 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B สีขาว(KS)

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 15×24 นิ้ว

ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿6.10 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B