กล่องใส่อาหารประเภทข้าว

Showing all 32 results

กล่องใส่อาหารประเภทข้าว( Rice box ) กล่องพับปิดได้ทำให้อาหารสะอาดปลอดภัย สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง มีให้เลือกหลายแบบ กล่องอาหารกระดาษคราฟท์ กล่องข้าวใส่อาหารปลอดภัยสีชมพู ,สีเหลือง,สีขาว กล่องไฮบริด มีฝาปิด

สินค้ารอการผลิต

กล่องกระดาษใส่อาหาร

กล่องอาหาร กระดาษคราฟท์ 900 ml

ราคาเริ่มต้นที่ / ชิ้นราคารวม VAT
สินค้ารอการผลิต

กล่องกระดาษใส่อาหาร

กล่องอาหาร กระดาษคราฟท์ 1600 ml

ราคาเริ่มต้นที่ / ชิ้นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 800 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿1.94 / กล่องราคารวม VAT
สินค้ารอการผลิต
ขั้นต่ำ 800 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿1.94 / กล่องราคารวม VAT

กล่องกระดาษใส่อาหาร

กล่องข้าว ใส่อาหารปลอดภัย 600 ml.

ขั้นต่ำ 800 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿1.30 / กล่องราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 800 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿1.56 / กล่องราคารวม VAT

กล่องกระดาษใส่อาหาร

กล่องข้าว ใส่อาหารปลอดภัย 725 ml.

ขั้นต่ำ 800 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿1.49 / กล่องราคารวม VAT

กล่องกระดาษใส่อาหาร

กล่องข้าว ใส่อาหารปลอดภัย 900 ml.

ขั้นต่ำ 1000 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿3.80 / กล่องราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 600 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿4.60 / กล่องราคารวม VAT

กล่องกระดาษใส่อาหาร

กล่องข้าว ใส่อาหารปลอดภัย 2000 ml.

ขั้นต่ำ 440 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿5.45 / กล่องราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 200 ชุดราคาเริ่มต้นที่ ฿6.05 / ชุดราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 200 ชุดราคาเริ่มต้นที่ ฿7.80 / ชุดราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 200 ชุดราคาเริ่มต้นที่ ฿9.80 / ชุดราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 200 ชุดราคาเริ่มต้นที่ ฿4.50 / ชุดราคารวม VAT
สินค้ารอการผลิต
ขั้นต่ำ 200 ชุดราคาเริ่มต้นที่ ฿5.26 / ชุดราคารวม VAT
สินค้ารอการผลิต
ขั้นต่ำ 200 ชุดราคาเริ่มต้นที่ ฿6.05 / ชุดราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 200 ชุดราคาเริ่มต้นที่ ฿6.15 / ชุดราคารวม VAT
สินค้ารอการผลิต
ขั้นต่ำ 200 ชุดราคาเริ่มต้นที่ ฿6.70 / ชุดราคารวม VAT
สินค้ารอการผลิต
ขั้นต่ำ 200 ชุดราคาเริ่มต้นที่ ฿7.63 / ชุดราคารวม VAT

กล่องกระดาษใส่อาหาร

กล่องกระดาษใส่อาหาร สีขาว ไซส์ S

ขั้นต่ำ 600 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿2.32 / ชิ้นราคารวม VAT

กล่องกระดาษใส่อาหาร

กล่องกระดาษใส่อาหาร สีขาว ไซส์ M

ขั้นต่ำ 600 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿2.46 / ชิ้นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 600 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿2.32 / ชิ้นราคารวม VAT

กล่องกระดาษใส่อาหาร

กล่องกระดาษใส่อาหาร 2 ช่อง สีขาว

ขั้นต่ำ 500 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿3.46 / กล่องราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 500 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿3.46 / ชิ้นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 450 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿4.30 / ชิ้นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 450 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿5.54 / ชิ้นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 450 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿6.15 / ชิ้นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 450 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿4.92 / ชิ้นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 300 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿6.78 / ชิ้นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 200 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿8.40 / ชิ้นราคารวม VAT
สินค้ารอการผลิต
ขั้นต่ำ 600 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿3.35 / ชิ้นราคารวม VAT
สินค้ารอการผลิต
ขั้นต่ำ 600 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿4.43 / ชิ้นราคารวม VAT