กล่องพิซซ่า

Showing all 20 results

กล่องพิซซ่า (pizza box) ผลิตจากกระดาษลูกฟูกลอน E สีน้ำตาลธรรมชาติ มีรูปทรงสีเหลี่ยม แปดเหลี่ยม นอกจากใส่พิซซ่าได้แล้ว ใส่อาหาร เช่น แหนมเนือง เกี๊ยวซ่าได้

กล่องพิซซ่า กล่อง Food delivery

กล่องพิซซ่า สามเหลี่ยม สีขาว

ขั้นต่ำ 50 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿2.79 / ชิ้นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 50 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿4.06 / กล่องราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 50 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿4.66 / กล่องราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 50 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿4.97 / กล่องราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 50 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿6.92 / กล่องราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 50 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿9.20 / กล่องราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 50 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿15.75 / กล่องราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 50 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿16.97 / กล่องราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 50 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿17.05 / กล่องราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 50 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿8.31 / กล่องราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 50 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿14.00 / กล่องราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿1.49 / แผ่นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿2.04 / แผ่นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿3.19 / แผ่นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿2.04 / แผ่นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿3.08 / แผ่นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿3.19 / แผ่นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿3.30 / แผ่นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿4.63 / แผ่นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿5.16 / แผ่นราคารวม VAT