หมวดอาหารปิ้ง ย่าง

Showing 1–40 of 70 results

หมวดอาหารปิ้ง ย่าง (grilled-category)สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง ทนความร้อนได้ กันมันกันซึม มีให้เลือกทั้งกล่องขาวและน้ำตาลธรรมชาติ

ขั้นต่ำ 1000 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿1.29 / ชิ้นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 1000 ชุดราคาเริ่มต้นที่ ฿2.50 / ชุดราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 1000 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿1.77 / ชิ้นราคารวม VAT
สินค้ารอการผลิต
ขั้นต่ำ 1000 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿3.19 / ชิ้นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 1000 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿1.98 / ชิ้นราคารวม VAT
สินค้ารอการผลิต
ขั้นต่ำ 1000 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿3.40 / ชิ้นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 800 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿1.89 / ชิ้นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 800 ชุดราคาเริ่มต้นที่ ฿3.14 / ชุดราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 50 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿3.00 / ชิ้นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 800 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿5.08 / ชิ้นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 800 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿5.08 / ชิ้นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 1000 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿2.04 / ชิ้นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 800 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿2.15 / ชิ้นราคารวม VAT
สินค้ารอการผลิต
ขั้นต่ำ 2000 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿1.53 / ชิ้นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 1000 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿2.04 / ชิ้นราคารวม VAT
สินค้ารอการผลิต
ขั้นต่ำ 1000 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿2.26 / ชิ้นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 800 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿2.15 / ชิ้นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 800 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿2.15 / ชิ้นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 800 ชุดราคาเริ่มต้นที่ ฿3.40 / ชุดราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 800 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿2.15 / ชิ้นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 800 ชุดราคาเริ่มต้นที่ ฿3.40 / ชุดราคารวม VAT
สินค้ารอการผลิต
ขั้นต่ำ 300 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿3.00 / ชิ้นราคารวม VAT
สินค้ารอการผลิต
ขั้นต่ำ 300 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿4.93 / ชิ้นราคารวม VAT
สินค้ารอการผลิต
ขั้นต่ำ 300 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿2.84 / ชิ้นราคารวม VAT
สินค้ารอการผลิต
ขั้นต่ำ 300 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿4.77 / ชิ้นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 800 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿2.55 / ชิ้นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 800 ชุดราคาเริ่มต้นที่ ฿3.80 / ชุดราคารวม VAT
สินค้ารอการผลิต
ขั้นต่ำ 300 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿3.40 / ชิ้นราคารวม VAT
สินค้ารอการผลิต
ขั้นต่ำ 300 ชุดราคาเริ่มต้นที่ ฿6.77 / ชุดราคารวม VAT
สินค้ารอการผลิต
ขั้นต่ำ 300 ชุดราคาเริ่มต้นที่ ฿5.44 / ชุดราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 300 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿4.20 / ชิ้นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 300 ชุดราคาเริ่มต้นที่ ฿7.57 / ชุดราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 300 ชุดราคาเริ่มต้นที่ ฿6.24 / ชุดราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 300 ชุดราคาเริ่มต้นที่ ฿7.57 / ชุดราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 300 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿4.40 / ชิ้นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 1000 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿1.65 / ชิ้นราคารวม VAT
สินค้ารอการผลิต
ขั้นต่ำ 1000 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿2.57 / ชิ้นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 1000 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿2.75 / ชิ้นราคารวม VAT

ถ้วยกระดาษ / แก้วกระดาษ

ชามกระดาษ สีขาว 20 ออนซ์

ขั้นต่ำ 600 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿4.27 / ชิ้นราคารวม VAT

ถ้วยกระดาษ / แก้วกระดาษ

ชามกระดาษ + ฝาโดม สีขาว 20 ออนซ์

ขั้นต่ำ 600 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿7.64 / ชิ้นราคารวม VAT