กล่องใส่ไก่ทอด

Showing all 33 results

กล่องใส่ไก่ทอด (Fried Chicken Box) สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง ทนความร้อนได้ กันมันกันซึม มีทั้งกล่องสีขาวและสีน้ำตาลธรรมชาติ

กล่องไดคัท ใส่อาหาร

กล่องไดคัท มีหูหิ้ว (Size M)

ขั้นต่ำ 50 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿13.40 / กล่องราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 50 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿6.90 / ชิ้นราคารวม VAT

กล่องกระดาษใส่อาหาร

กล่องไก่ทอด สีขาว (Size M)

ขั้นต่ำ 50 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿7.65 / ชิ้นราคารวม VAT

กล่องกระดาษใส่อาหาร

กล่องไก่ทอด สีขาว (Size L)

ขั้นต่ำ 50 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿15.20 / ชิ้นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 200 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿4.30 / กล่องราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 200 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿5.30 / กล่องราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 200 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿6.30 / กล่องราคารวม VAT
สินค้ารอการผลิต

กล่องกระดาษใส่อาหาร

กล่องอาหาร กระดาษคราฟท์ 1200 ml

ราคาเริ่มต้นที่ / ชิ้นราคารวม VAT
สินค้ารอการผลิต

กล่องกระดาษใส่อาหาร

กล่องอาหาร กระดาษคราฟท์ 1600 ml

ราคาเริ่มต้นที่ / ชิ้นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 1000 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿1.62 / ชิ้นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 50 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿3.80 / กล่องราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 50 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿4.80 / กล่องราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 50 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿4.93 / กล่องราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 200 ชุดราคาเริ่มต้นที่ ฿6.05 / ชุดราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 200 ชุดราคาเริ่มต้นที่ ฿7.80 / ชุดราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 200 ชุดราคาเริ่มต้นที่ ฿9.80 / ชุดราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 200 ชุดราคาเริ่มต้นที่ ฿4.50 / ชุดราคารวม VAT
สินค้ารอการผลิต
ขั้นต่ำ 200 ชุดราคาเริ่มต้นที่ ฿5.26 / ชุดราคารวม VAT
สินค้ารอการผลิต
ขั้นต่ำ 200 ชุดราคาเริ่มต้นที่ ฿6.05 / ชุดราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 200 ชุดราคาเริ่มต้นที่ ฿6.15 / ชุดราคารวม VAT
สินค้ารอการผลิต
ขั้นต่ำ 200 ชุดราคาเริ่มต้นที่ ฿6.70 / ชุดราคารวม VAT
สินค้ารอการผลิต
ขั้นต่ำ 200 ชุดราคาเริ่มต้นที่ ฿7.63 / ชุดราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 600 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿2.32 / ชิ้นราคารวม VAT

กล่องกระดาษใส่อาหาร

กล่องกระดาษใส่อาหาร 2 ช่อง สีขาว

ขั้นต่ำ 500 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿3.46 / กล่องราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 500 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿3.46 / ชิ้นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 450 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿4.30 / ชิ้นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 450 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿5.54 / ชิ้นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 450 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿6.15 / ชิ้นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 450 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿4.92 / ชิ้นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 300 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿6.78 / ชิ้นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 200 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿8.40 / ชิ้นราคารวม VAT
สินค้ารอการผลิต
ขั้นต่ำ 600 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿3.35 / ชิ้นราคารวม VAT
สินค้ารอการผลิต
ขั้นต่ำ 600 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿4.43 / ชิ้นราคารวม VAT