กล่องเฟรนช์ฟราย

Showing all 19 results

กล่องเฟรนช์ฟราย (French fries box)  กระดาษสีขาว ทำให้อาหารดูดีน่าทานมากขึ้น สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง  มีขนาด 16  ออนซ์

ขั้นต่ำ 1000 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿1.62 / ชิ้นราคารวม VAT
สินค้ารอการผลิต

ถ้วยกระดาษ / แก้วกระดาษ

ถ้วยใส่เฟรนช์ฟรายส์

ราคาเริ่มต้นที่ / ชิ้นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 200 ชุดราคาเริ่มต้นที่ ฿6.05 / ชุดราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 200 ชุดราคาเริ่มต้นที่ ฿7.80 / ชุดราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 200 ชุดราคาเริ่มต้นที่ ฿9.80 / ชุดราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 200 ชุดราคาเริ่มต้นที่ ฿4.50 / ชุดราคารวม VAT
สินค้ารอการผลิต
ขั้นต่ำ 200 ชุดราคาเริ่มต้นที่ ฿5.26 / ชุดราคารวม VAT
สินค้ารอการผลิต
ขั้นต่ำ 200 ชุดราคาเริ่มต้นที่ ฿6.05 / ชุดราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 200 ชุดราคาเริ่มต้นที่ ฿6.15 / ชุดราคารวม VAT
สินค้ารอการผลิต
ขั้นต่ำ 200 ชุดราคาเริ่มต้นที่ ฿6.70 / ชุดราคารวม VAT
สินค้ารอการผลิต
ขั้นต่ำ 200 ชุดราคาเริ่มต้นที่ ฿7.63 / ชุดราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 450 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿4.30 / ชิ้นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 450 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿5.54 / ชิ้นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 450 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿6.15 / ชิ้นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 450 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿4.92 / ชิ้นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 300 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿6.78 / ชิ้นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 200 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿8.40 / ชิ้นราคารวม VAT
สินค้ารอการผลิต
ขั้นต่ำ 600 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿3.35 / ชิ้นราคารวม VAT
สินค้ารอการผลิต
ขั้นต่ำ 600 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿4.43 / ชิ้นราคารวม VAT