กล่องขนม

Showing all 35 results

กล่องกระดาษใส่ขนม กล่องเบเกอรี่ กล่องซูชิ (sushi)

กล่องกระดาษใส่ขนม snack box สีดำ

ขั้นต่ำ 50 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿4.20 / กล่องราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 50 ชุดราคาเริ่มต้นที่ ฿15.84 / ชุดราคารวม VAT

กล่องกระดาษใส่ขนม กล่องเบเกอรี่ กล่องซูชิ (sushi)

กล่องขนมเปี๊ยะ กล่องกระดาษใส่ขนม สีขาว size S

ขั้นต่ำ 50 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿3.75 / กล่องราคารวม VAT

กล่องกระดาษใส่ขนม กล่องเบเกอรี่ กล่องซูชิ (sushi)

กล่องขนมเปี๊ยะ กล่องกระดาษใส่ขนม สีขาว size M

ขั้นต่ำ 50 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿4.75 / กล่องราคารวม VAT

กล่องไดคัท ใส่อาหาร

กล่องไดคัท มีหูหิ้ว (Size S)

ขั้นต่ำ 50 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿9.00 / กล่องราคารวม VAT

กล่องไดคัท ใส่อาหาร

กล่องไดคัท มีหูหิ้ว (Size M)

ขั้นต่ำ 50 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿13.40 / กล่องราคารวม VAT

กล่องไดคัท ใส่อาหาร

กล่องไดคัท มีหูหิ้ว (Size L)

ขั้นต่ำ 50 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿15.00 / กล่องราคารวม VAT

กล่องพิซซ่า กล่อง Food delivery

กล่องพิซซ่า สามเหลี่ยม สีขาว

ขั้นต่ำ 50 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿2.79 / ชิ้นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 200 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿4.30 / กล่องราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 200 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿5.30 / กล่องราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 200 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿6.30 / กล่องราคารวม VAT
สินค้ารอการผลิต

กล่องกระดาษใส่อาหาร

กล่องอาหาร กระดาษคราฟท์ 900 ml

ราคาเริ่มต้นที่ / ชิ้นราคารวม VAT
สินค้ารอการผลิต

กล่องกระดาษใส่อาหาร

กล่องอาหาร กระดาษคราฟท์ 1200 ml

ราคาเริ่มต้นที่ / ชิ้นราคารวม VAT
สินค้ารอการผลิต

กล่องกระดาษใส่อาหาร

กล่องอาหาร กระดาษคราฟท์ 1600 ml

ราคาเริ่มต้นที่ / ชิ้นราคารวม VAT
สินค้ารอการผลิต
ขั้นต่ำ 800 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿1.94 / กล่องราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 1000 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿2.80 / กล่องราคารวม VAT
สินค้ารอการผลิต
ราคาเริ่มต้นที่ / ชิ้นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 50 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿4.06 / กล่องราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 50 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿4.66 / กล่องราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 50 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿4.97 / กล่องราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 50 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿6.92 / กล่องราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 50 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿9.20 / กล่องราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 50 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿15.75 / กล่องราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 50 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿16.97 / กล่องราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 50 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿17.05 / กล่องราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 50 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿14.80 / กล่องราคารวม VAT

กล่องกระดาษใส่ขนม กล่องเบเกอรี่ กล่องซูชิ (sushi)

กล่องใส่ขนม กล่องซูชิ กล่องเบเกอรี่ ขนาด 450 ml + ฝาปิด

ขั้นต่ำ 1000 ชุดราคาเริ่มต้นที่ ฿5.68 / ชุดราคารวม VAT

กล่องกระดาษใส่ขนม กล่องเบเกอรี่ กล่องซูชิ (sushi)

กล่องใส่ขนม กล่องซูชิ กล่องเบเกอรี่ ขนาด 500 ml + ฝาปิด

ขั้นต่ำ 1000 ชุดราคาเริ่มต้นที่ ฿6.20 / ชุดราคารวม VAT

กล่องกระดาษใส่ขนม กล่องเบเกอรี่ กล่องซูชิ (sushi)

กล่องใส่ขนม กล่องซูชิ กล่องเบเกอรี่ ขนาด 900 ml + ฝาปิด

ขั้นต่ำ 500 ชุดราคาเริ่มต้นที่ ฿8.25 / ชุดราคารวม VAT

กล่องกระดาษใส่ขนม กล่องเบเกอรี่ กล่องซูชิ (sushi)

กล่องใส่ขนม กล่องซูชิ กล่องเบเกอรี่ ขนาด 1300 ml + ฝาปิด

ขั้นต่ำ 500 ชุดราคาเริ่มต้นที่ ฿10.10 / ชุดราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 50 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿8.31 / กล่องราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 50 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿14.00 / กล่องราคารวม VAT

กล่องกระดาษใส่ขนม กล่องเบเกอรี่ กล่องซูชิ (sushi)

กล่องกระดาษคราฟท์+แผ่นช่องใส่คัพเค้ก 6 ถ้วย

ขั้นต่ำ 100 ชุดราคาเริ่มต้นที่ ฿10.13 / ชุดราคารวม VAT

กล่องกระดาษใส่ขนม กล่องเบเกอรี่ กล่องซูชิ (sushi)

กล่องกระดาษคราฟท์ ทรงสูง 13.6 cm.

ขั้นต่ำ 100 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿4.35 / กล่องราคารวม VAT

กล่องกระดาษใส่ขนม กล่องเบเกอรี่ กล่องซูชิ (sushi)

กล่องกระดาษคราฟท์ สี่เหลี่ยมผืนผ้า ลายดอกไม้

ขั้นต่ำ 100 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿3.75 / กล่องราคารวม VAT