fbpx

กล่องยาว 1 เมตร

แสดง 10 รายการ

กล่องยาว 1 เมตร

กล่องพัสดุ กล่องกระดาษลูกฟูกยาว 1 เมตร , 1.2 เมตร ขายส่งจากโรงงานผลิตกล่องราคาถูก คุณภาพดีมีมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ FSC:COC

ขั้นต่ำ 25 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿20.75 / กล่องราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 25 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿28.90 / กล่องราคารวม VAT
สินค้ารอการผลิต
ขั้นต่ำ 25 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿25.59 / กล่องราคารวม VAT
สินค้ารอการผลิต
ขั้นต่ำ 25 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿31.35 / กล่องราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 25 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿29.72 / กล่องราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 25 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿65.01 / กล่องราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 25 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿76.47 / กล่องราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 25 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿38.42 / กล่องราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 25 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿55.98 / กล่องราคารวม VAT
สินค้าสั่งผลิต
ขั้นต่ำ 2000 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿71.04 / กล่องราคารวม VAT