fbpx

กล่องอาหาร กล่องมีช่อง กระดาษคราฟท์ มีหน้าต่าง 900 ml

ขั้นต่ำ 200 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿4.30 / กล่องราคารวม VAT

กล่องใส่อาหาร Food grade ทำจากกระดาษคราฟท์อย่างดี
สำหรับ : ใส่อาหารคาวและของหวานได้ ใส่อาหารคลุกคลิก