กล่องกระดาษและลักษณะของกล่อง เลือกอย่างไรให้เหมาะกับการใช้งาน

โรงงานผลิตกล่องไปรษณีย์ กล่องกระดาษลูกฟูก

กล่อง เป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในทุกๆ ด้านทั้งในอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก และการขนส่ง กล่องทำจากวัสดุหลายชนิด เช่น ทำจากไม้ ทำจากพลาสติก หรือกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก ถือเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก หงส์ไทย มองเห็นความสำคัญของตัวกระดาษลูกฟูก สำหรับกล่องกระดาษและลักษณะกล่องต่างๆ เช่น กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องไปรษณีย์ กล่องใส่เอกสาร เป็นต้น จึงจะมาขอแนะนำวิธีเลือกกล่องอย่างไรให้เหมาะกับการใช้งาน บทความนี้มีคำตอบ

กล่องบรรจุภัณฑ์และลักษณะกล่องต่างๆ

ปกติกล่องกระดาษจะมีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยที่พบเห็นได้อยู่บ่อยครั้งจะมาเป็นในรูปแบบกล่องไปรษณีย์ หรือ กล่องใส่เอกสาร แต่อาจมีกล่องบางชนิดที่ออกแบบตกแต่งให้สวยงามหรือมีรูปทรงอื่นๆที่แตกต่างออกไปเพื่อให้เหมาะกับชนิดของสินค้าหรือมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และสร้างความน่าสนใจให้กับสินค้า โดยทั่วไปกล่องกระดาษที่นิยมใช้จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ กล่องกระดาษลูกฟูก และกล่องกระดาษแข็ง

1.กล่องกระดาษลูกฟูก (cardboard box) เป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทหนึ่งทำจากกระดาษลูกฟูก ลักษณะของกระดาษลูกฟูกจะประกอบด้วยแผ่นปะหน้า 2 แผ่นและมีลอนกระดาษลูกฟูกอยู่ตรงกลาง ทำให้มีความแข็งแรง ป้องกันสินค้าที่บรรจุอยู่ภายในจากแรงกระแทกได้ดี และยังสามารถออกแบบให้มีรูปทรงเหมาะกับตัวสินค้าได้ง่าย น้ำหนักเบาพับเก็บได้ นิยมใช้บรรจุสินค้าจำนวนมาก เช่น ลังเบียร์ ลังผลไม้ และอื่นๆ

2.กล่องกระดาษแข็ง (carton) เป็นบรรจุภัณฑ์ทำจากกระดาษแข็งได้หลายชนิด เช่น กระดาษกล่องขาวเคลือบ และกระดาษกล่องขาวไม่เคลือบ ลักษณะกล่องต่างๆ จะแตกต่างกัน ดังนี้

  • กระดาษกล่องขาวเคลือบ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากระดาษแข็งเทา – ขาว บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มนิยมใช้กระดาษชนิดนี้ เนื่องจากหาซื้อง่ายและยังสามารถพิมพ์ระบบออฟเซ็ทสอดสีได้หลายสี ทำให้มีความสวยงามและยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ภายในอีกด้วย
  • กระดาษกล่องขาวไม่เคลือบ สีขาวของกระดาษจะไม่สม่ำเสมอเนื้อกระดาษหยาบกว่ากล่องขาวเคลือบ ทำให้ราคาถูกกว่าและพิมพ์ด้วยระบบธรรมดา ความสามารถในการรับน้ำหนักได้ประมาณ 2- 3 ปอนด์ การนำไปใช้งาน เช่น กล่องใส่รองเท้า และสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีน้ำหนักไม่มากนัก

กล่องกระดาษ เลือกอย่างไรให้เหมาะกับการใช้งาน

1.กล่องกระดาษลูกฟูก เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง สามารถรองรับน้ำหนักและรองรับการวางเรียงซ้อนกันได้ดี การเลือกใช้ให้เหมาะกับสินค้าจึงต้องพิจารณาได้จากขนาด น้ำหนัก ประเภทของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ และการขนส่งเช่นขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ เนื่องจากอากาศและความชื้นของแต่ละประเทศแต่ละทวีปมีความแตกต่างกัน

2.สำหรับการเลือกใช้กล่องกระดาษแข็ง ต้องดูคุณสมบัติการใช้งานเป็นหลัก เช่น พิจารณาจากน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ ขนาดความหนาของกระดาษคราฟท์ ความเรียบของผิวกระดาษคราฟท์ รวมถึงการต้านแรงดันทะลุ คงทนต่อการโค้งงอ และทนต่อความชื้นได้ดี โดยสุดท้ายที่ต้องคำนึงถึงคือ ราคาของกระดาษคราฟท์

กล่องกระดาษและลักษณะกล่องต่างๆ หากนำมาใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ นอกจากช่วยปกป้องสินค้าไม่ให้ชำรุดเสียหายและส่งถึงมือลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนการผลิต เนื่องคุณสมบัติและคุณภาพของกล่องแต่ละประเภทแตกต่างกัน ราคาบรรจุภัณฑ์จึฃแตกต่างกันตามคุณสมบัติของกล่องแต่ละประเภท