fbpx

กระดาษลูกฟูก 2 ชั้น

แสดง 3 รายการ

กระดาษลูกฟูก 2 ชั้น

กระดาษลูกฟูก 2 ชั้น ลอน B สีน้ำตาลธรรมชาติ(KT)

กระดาษลูกฟูก 2 ชั้น ลอน B สีน้ำตาลธรรมชาติ(KT)
รูปภาพ ชื่อสินค้า ขนาด
ยาวxกว้าง
cm
ราคาต่อแผ่น (ราคารวม VAT) สั่งขั้นต่ำ Note กดเพื่อสั่งซื้อ
50 100 250 500 1000+
ลอน B สีน้ำตาลธรรมชาติ(KT125) 48×48 นิ้ว ลอน B สีน้ำตาลธรรมชาติ(KT125) 48x48 นิ้ว รหัสสินค้า: 107083 รับสินค้าเองที่โรงงาน 121 x 121 28.48 25.63 23.30 21.36 19.72 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
28.48 25.63 23.30 21.36 19.72

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 121 x 121

ลอน B สีน้ำตาลธรรมชาติ(KT150) 48×48 นิ้ว ลอน B สีน้ำตาลธรรมชาติ(KT150) 48x48 นิ้ว รหัสสินค้า: 107108 รับสินค้าเองที่โรงงาน 121 x 121 31.04 27.94 25.40 23.28 21.49 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
31.04 27.94 25.40 23.28 21.49

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 121 x 121

ลอน B สีน้ำตาลธรรมชาติ(KT175) 48×48 นิ้ว ลอน B สีน้ำตาลธรรมชาติ(KT175) 48x48 นิ้ว รหัสสินค้า: 107133 รับสินค้าเองที่โรงงาน 121 x 121 33.60 30.24 27.49 25.20 23.26 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
33.60 30.24 27.49 25.20 23.26

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 121 x 121