fbpx

กระดาษเคลือบ 2 ชั้น กันน้ำ กันซึม

แสดง 5 รายการ

สินค้ากระดาษเคลือบ 2 ชั้น กันน้ำ กันซึม

รวมบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร ขนมเบเกอรี่ กล่องใส่ขนม กระดาษเคลือบ สารสัมผัสอาหาร(Grease Resistant Barrier) ทำให้ถาดไม่ซึมน้ำมันและปลอดภัย

กระดาษเคลือบ 2 ชั้น กันน้ำ กันซึม

กล่องใส่ขนม กล่องซูชิ กล่องเบเกอรี่ ขนาด 400 ml + ฝาปิด

ขนาด 15.5 × 8.5 × 3.4 cm
ขั้นต่ำ 1000 ชุดราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ฿5.15 / ชุด

กระดาษเคลือบ 2 ชั้น กันน้ำ กันซึม

กล่องใส่ขนม กล่องซูชิ กล่องเบเกอรี่ ขนาด 450 ml + ฝาปิด

ขนาด 19 × 8.5 × 3.4 cm
ขั้นต่ำ 1000 ชุดราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ฿5.68 / ชุด

กระดาษเคลือบ 2 ชั้น กันน้ำ กันซึม

กล่องใส่ขนม กล่องซูชิ กล่องเบเกอรี่ ขนาด 500 ml + ฝาปิด

ขนาด 14.2 × 12.6 × 3.4 cm
ขั้นต่ำ 1000 ชุดราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ฿6.20 / ชุด

กระดาษเคลือบ 2 ชั้น กันน้ำ กันซึม

กล่องใส่ขนม กล่องซูชิ กล่องเบเกอรี่ ขนาด 900 ml + ฝาปิด

ขนาด 18.6 × 13 × 4.4 cm
ขั้นต่ำ 500 ชุดราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ฿8.25 / ชุด

กระดาษเคลือบ 2 ชั้น กันน้ำ กันซึม

กล่องใส่ขนม กล่องซูชิ กล่องเบเกอรี่ ขนาด 1300 ml + ฝาปิด

ขนาด 22.2 × 16.2 × 4.4 cm
ขั้นต่ำ 500 ชุดราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ฿10.10 / ชุด