กระดาษฝอย กระดาษรองกล่อง สำคัญอย่างไรกับการบรรจุหีบห่อ

กระดาษฝอย-กระดาษรองกล่อง-สำคัญอย่างไรกับการบรรจุหีบห่อ

การสร้างแบรนด์ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เรื่องคุณภาพของสินค้ามีส่วนสำคัญที่จะทำให้แบรนด์ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมจากกลุ่มลูกค้า แต่สิ่งที่จะทำให้กลุ่มลูกค้าหรือผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ก็คือการบรรจุหีบห่อและการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ เช่น กล่องกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องไฮบริด รวมทั้ง บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม รูปแบบต่าง ๆ

กระดาษฝอย กระดาษรองกล่อง สำคัญอย่างไรกับการบรรจุหีบห่อ

บรรจุภัณฑ์มีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นเครื่องมือที่ผู้ประกอบการใช้สร้างความแตกต่าง ทำให้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้ามีความโดดเด่นเหนือคู่แข่งด้านการตลาด ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์ยังมีบทบาทในฐานะสื่อโฆษณาที่ช่วยให้แบรนด์สินค้าเป็นที่รู้จักและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว เช่น การพิมพ์โลโก้หรือตราสินค้าลงบนกล่องกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องกระดาษใส่ขนม หรือกล่องกระดาษใส่อาหาร นอกจากบทบาทด้านการตลาดและการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าแล้ว บรรจุภัณฑ์ยังมีหน้าที่หลักดังนี้

1.ทำหน้าที่ป้องกันและรักษาคุณภาพของสินค้า (Containment and Protection)

บทบาทและหน้าที่หลักของบรรจุภัณฑ์ทุกประเภท ก็คือการทำหน้าที่ปกป้องและรักษาคุณภาพของสินค้า ด้วยการห่อหุ้มหรือใช้บรรจุสินค้ารวมไปถึงการรองรับน้ำหนักป้องกันรอยขีดข่วน เช่น การใช้กระดาษรองกล่อง หรือใช้กระดาษฝอย รองก่อนที่จะวางหรือบรรจุสินค้าลงไป

2.แสดงเอกลักษณ์หรือบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ (Identification)

บรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุหรือห่อหุ้มสินค้า ยังมีหน้าที่บ่งบอกหรือบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ทำให้ผู้บริโภครับรู้รได้ทันทีว่าเป็นสินค้าประเภทอะไร หรือชนิดใด โดยการติดโลโก้สินค้า การใช้ชื่อการค้า (Trade Name) เครื่องหมายการค้า (Trademark) ของผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการให้ผู้บริโภคจดจำและเห็นได้ง่าย

3.เพื่อการขนส่ง และอำนวยความสะดวก (Convenience) ให้กับผู้บริโภค

บรรจุภัณฑ์ประเภท กล่องกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องไฮบริด รวมทั้งบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มหลากหลายรูปแบบ ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภค และส่วนหนึ่งยังทำหน้าที่เพื่อการขนส่งจากแหล่งผลิตไปยังผู้ค้าส่ง ปัจจุบันกล่องไปรษณีย์ ยังเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีบทบาทสำคัญสำหรับร้านค้าออนไลน์อีกด้วย

4.ทำหน้าที่ส่งเสริมการขาย /ดึงดูดความสนใจผู้บริโภค (Consumer Appeal)

การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องเหมาะสมกับตัวสินค้า สามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี การออกแบบที่โดดเด่นมีความคิดสร้างสรรค์ยังทำหน้าที่ส่งเสริมการขาย ทำให้สินค้าแตกต่างจากคู่แข่งด้านการตลาดโดยเฉพาะสินค้าประเภทเดียวกัน การทำหน้าที่ส่งเสริมการขายไม่เพียงออกแบบกล่องกระดาษ หรือบรรจุภัณฑ์อื่น ๆให้สวยงามแตกต่างเท่านั้น การเลือกขนาด รูปร่าง รูปทรง สีสัน และการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นองค์ประกอบสำคัญในการส่งเสริมการขาย

5.มีบทบาทด้านเศรษฐกิจ (Economy)

การออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดราคาสินค้า ดังนั้นหน้าที่สำคัญของบรรจุภัณฑ์ยังเป็นองค์ประกอบทำให้ระบบเศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียน เริ่มจากผลกำไรที่ผู้ประกอบการได้รับ เกิดการจ้างงาน การนำวัสดุที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆจากวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุเหลือใช้มาเป็นส่วนประกอบในการผลิตบรรจุภัณฑ์ รายได้ที่เกิดขึ้นล้วนส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียนทั้งสิ้น

วัสดุกันกระแทกคืออะไร มีกี่ประเภท

ในการบรรจุหีบห่อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีความเปาะบางแตกหักง่าย หรือต้องระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษ นอกจากเลือกใช้กล่องกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูกที่มีความแข็งแรง ผลิตจากวัสดุคุณภาพดีแล้ว ขั้นตอนการบรรจุหีบห่อยังต้องมีวัสดุกันกระแทกรองกล่องเพื่อป้องกันการกระแทกหรือป้องกันไม่ให้สินค้าเคลื่อนไหวอีกชั้นหนึ่ง

วัสดุกันกระแทกคืออะไร ความหมายของวัสดุกันกระแทก ก็คือ วัสดุที่ถูกนำมาใช้ปกป้องสินค้าด้วยการวางรองก้นกล่องกระดาษ หรือห่อหุ้มสินค้าเพื่อกันการกระแทกหรือป้องกันไม่ให้สินค้าเคลื่อนไหวจากการสั่นสะเทือนขณะขนส่งหรือเคลื่อนย้ายสินค้า และวัสดุกันกระแทกบางประเภทยังใช้ดูดซับความชื้นได้อีกด้วย สำหรับวัสดุกันกระแทกที่นิยมใช้กันทั่วไปมีหลายประเภท ได้แก่

1.แผ่นกระดาษลูกฟูก

แผ่นกระดาษลูกฟูก เป็นวัสดุกันกระแทกชนิดหนึ่ง นิยมใช้เป็นแผ่นกั้นหรือรองผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ในกล่องกระดาษ หรือกล่องกระดาษลูกฟูก บางครั้งยังทำหน้าที่ห่อหุ้มสินค้าได้ดีอีกด้วย วัสดุกันกระแทกประเภทนี้มีข้อดีข้อด้อยในการใช้แตกต่างกันไป เช่น สามารถดูดซับความชื้นได้ดี แต่มีข้อจำกัดในการดูดซับแรงกระแทกอย่างรุนแรง

2.โฟมพอลิสไตรีน          

โฟมพอลิสไตรีน มีการผลิตในหลายๆ รูปทรงหรือใช้ในรูปของการทำตามแม่แบบเฉพาะ ตามรูปแบบหรือลักษณะของสินค้า เป็นวัสดุกันกระแทกที่มีคุณสมบัติป้องกันการกระแทกได้เป็นอย่างดี แต่ไม่ดูดซับความชื้นทำให้ไม่เหมาะกับงานที่รับการกระแทกอย่างรุนแรงหลายๆ ครั้ง

3.โฟมพอลิยูรีเทน

โฟมพอลิยูรีเทน เป็นวัสดุกันกระแทกประเภทหนึ่ง การใช้งานมีทั้งชนิดขึ้นรูปจากแม่แบบมาก่อน และขึ้นรูปด้วยการฉีดโฟมเข้าไปในช่องว่างภายในบรรจุภัณฑ์ สินค้าจะถูกนำมาห่อหุ้มด้วยฟิล์มพลาสติกจากนั้นวางสินค้าลงภายในกล่องแล้วฉีดโฟมลงไป นิยมใช้ในการบรรจุหีบห่อสินค้าที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน มีราคาแพง

4.โฟมพอลิเอทีลีน

โฟมพอลิเอทีลีน เป็นวัสดุกันกระแทกที่น้ำหนักเบา ทนทานต่อสารเคมี มีการคืนรูปได้ดีหลังรับแรงกระแทก การใช้งานวัสดุกันกระแทกประเภทนี้ เช่น โฟมชนิดนี้ได้แก่ โฟมที่มีความหนาใช้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน หนทอเครื่องมือต่าง ๆ ส่วนแผ่นโฟมชนิดบางนำมาใช้ห่อหุ้มสินค้า ประเภทหัตถกรรม

5. แผ่นพลาสติกอัดอากาศ

แผ่นพลาสติกอัดอากาศ เป็นวัสดุกันกระแทกมีการผลิตออกมาในรูปม้วน ส่วนใหญ่ใช้ห่อหุ้มสินค้าที่มีขนาดเล็กหรือเป็นชิ้นเล็ก ๆ เช่น เซรามิก หรืองานหัตถกรรม แต่บางครั้งอาจใช้ห่อหุ้มภายนอกสินค้า เช่นเฟอร์นิเจอร์ หรือตู้เย็น ซึ่งมีการขนส่งโดยแท่นรองรับสินค้า

6.ฝอยไม้

ฝอยไม้เป็นวัสดุกันกระแทกที่นิยมใช้มาตั้งแต่ในอดีต ใช้ได้ทั้งในภาคอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม เช่น ใช้รองกล่องกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูกสำหรับบรรจุผักผลไม้ หรืองานฝีมือจำพวกเซรามิก และหินแกะสลักขนาดเล็ก ข้อดีของวัสดุกันกระแทกประเภทฝอยไม้ หาง่ายราคาถูก เพราะได้มาจากธรรมชาติ การนำมาใช้ไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและการกำหนดราคาสินค้า

7.ฝอยกระดาษ

ฝอยกระดาษ เป็นวัสดุกันกระแทกอีกประเภทหนึ่งที่เป็นวัสดุจากธรรมชาติ ใช้แล้วไม่ก่อให้เกิดปัญหาขยะมลพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หาง่าย ราคาถูก แต่ในประเทศอุตสาหกรรม หรือภาคอุตสาหกรรมไม่นิยมใช้ เนื่องจากดูดซับความชื้นในอากาศได้ง่าย ที่พบเห็นและนิยมใช้ได้แก่สินค้าประเภทของฝากของขวัญชิ้นเล็ก ๆ ที่เปาะปากและแตกหักง่าย เช่น ตุ๊กตาเซรามิก หรือ งานหัตถกรรมชิ้นเล็ก ๆ

วัสดุกันกระแทกและการประยุตก์ใช้เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย

จากกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การรณรงค์ให้เลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์จากสิ่งแวดล้อม นอกจากผู้ประกอบการผู้ค้าปลีก ค้าส่ง และพ่อค้าแม่ค้าสินค้าออนไลน์ จะให้ความสำคัญกับการเลือกใช้ กล่องกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องไปรษณีย์ เพื่อการจัดส่งสินค้าแล้ว วัสดุกันกระแทกคือส่วนประกอบสำคัญที่ช่วยป้องกันสินค้าชำรุดเสียหาย ซึ่งปัจจุบันนอกจากการเลือกวัสดุกันกระแทกประเภท กระดาษฝอยกระดาษรองกล่อง และวัสดุกันกระแทกจากธรรมชาติรูปแบบอื่น ๆมาใช้ห่อหุ้มหรือรองเกล่องบรรจุสินค้าแล้ว ยังมีการประยุกต์ใช้วัสดุอื่น ๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาเป็นเป็นวัสดุกันกระแทก เช่น

1.กระดาษทิชชู การจัดส่งสินค้าที่แตกหักง่ายชิ้นเล็ก ๆ เช่น เครื่องประดับ น้ำหอมขนาดทดลอง หรือของประดับตกแต่งชิ้นเล็ก ๆ นิยมใช้กระดาษทิชชู ห่อหุ้มสินค้าก่อนบรรจุลงกล่องกระดาษ  หรือกล่องไปรณีย์

2.เศษผ้า เป็นวัสดุที่หาง่าย ราคาไม่แพงหรืออาจไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ หากนำเศษผ้าเหลือใช้ที่มีอยู่มาประยุกต์เป็นวัสดุกันกระแทก นอกจากประหยัดแล้วยังปกป้องสินค้าได้อย่างมีคุณภาพเพราะความนิ่มและนุ่มของเนื้อผ้าช่วยซับแรงกระแทกได้ดี

3.เศษกระดาษ เป็นวัสดุจากธรรมชาติที่นำมาประยุกต์เป็นวัสดุกันกระแทกได้หลายรูปแบบ เช่น นำเศษกระดาษที่ไม่ได้ใช้แล้วมาห่อหุ้มสินค้าก่อนบรรจุลงกล่อง หรือตัดเป็นฝอยกระดาษรองกล่องหรือยัดในช่องว่างระหว่างสินค้าเพื่อป้องกันการกระแทก

4.กระดาษลูกฟูก เป็นวัสดุกันกระแทกที่นิยมใช้กันทั่วไป โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตและระบบขนส่ง สำหรับการนำมาประยุกต์ใช้ เช่น นำกล่องกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูกที่ใช้แล้ว มาพับแล้วใช้วางรองสินค้าแต่ละชั้น ในคลังเก็บสินค้าหรือชั้นโชว์ นอกจากป้องกันการกระแทกแล้วยังดูดซับความชื้นได้ดีอีกด้วย

กระดาษฝอยกระดาษรองกล่อง สำคัญอย่างไรกับการบรรจุหีบห่อ

ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุหีบห่อสินค้า นอกจากมีบทบาทสำคัญต่อการตัดสินของผู้บริโภค และเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการส่งเสริมการขายหรือกลยุทธ์ด้านการตลาด รูปแบบและลักษณะการบรรจุหีบห่อ การเลือกใช้วัสดุกันกระแทก เช่น กระดาษฝอย กระดาษรองกล่อง หรือพาเลทกระดาษเพื่อลดหรือป้องกันความเสียหายของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ระหว่างการขนส่ง ยังบ่งบอกความมีประสิทธิภาพของแบรนด์สินค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

สำหรับกระดาษฝอยกระดาษรองกล่อง เป็นวัสดุกันกระแทกชนิดหนึ่งที่ถูกนำมาใช้เพื่อ ปกป้องสินค้าจากการสูญเสียที่เกิดจากการกระแทกอย่างรุนแรง การสั่นสะเทือนระหว่างกระบวนการขนส่งหนทอ เคลื่อนย้ายขนถ่ายสินค้า คุณสมบัติของวัสดุกันกระแทกมี 2 ประการหลัก ๆ ได้แก่

1.เพื่อดูดซับแรงกระแทก

กระดาษฝอยกระดาษรองกล่องหรือวัสดุกันกระแทกอื่น ๆ ที่นิยมใช้กันทั่วไป คุณสมบัติหลัก ๆ ที่นำมาใช้ได้แก่ ใช้รองกล่องหรือห่อหุ้มตัวสินค้าเพื่อดูดซับแรงกระแทกและปกป้อง การส่งผ่านแรงกระแทกมายังตัวผลิตภัณฑ์ไม่ให้เกิดความเสียหายหรือเสียหายน้อยที่สุด

2.ลดการเคลื่อนที่ของสินค้า

ลดการเคลื่อนที่ของสินค้า กรณีสินค้ามีความบอบบางและเสี่ยงต่อการแตก ชำรุด และเสียหายได้ง่ายหากมีการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวแม้จะบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่แน่นหนาและมีคุณภาพ เช่น กล่องกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก หรือกล่องไปรษณีย์ สินค้าเหล่านี้  เช่น น้ำหอม เซรามิค เครื่องแก้ว หลอดไฟ เครื่องไฟฟ้า เป็นต้น

วิธีเลือกกระดาษฝอย กระดาษรองกล่อง ให้เหมาะกับการบรรจุหีบห่อ

  • พิจารณาจากคุณสมบัติของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เป็นหลัก เช่น รูปทรง ขนาด และน้ำหนัก
  • สินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้น ๆ มีความเปราะบางแตกหักหรือชำรุดเสียหายได้ง่ายเพียงใด
  • พิจารณาจากลักษณะการใช้งาน เช่น ใช้สำหรับรองสินค้าห่อหุ้มสินค้าเพื่อการขนส่งหรือการเก็บรักษาสินค้า เพราะกระดาษฝอยกระดาษรองกล่องหรือวัสดุกันกระแทกแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติแตกต่างกัน
  • พิจารณาจากลักษณะของการขนส่ง เช่น ขนส่งโดยรถยนต์  ทางเรือ หรือทางอากาศ  กรณีขนส่งโดยรถยนต์แต่ละเส้นทางจะได้รับแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนแตกต่างกันไป
  • พิจารณาจากการเคลื่อนย้าย เช่น เคลื่อนย้ายด้วยคนหรือเครื่องจักร ซึ่งการตกหล่น การโยน การหีบห่อที่มีน้ำหนักมากหรือน้อย อาจทำให้เกิดความเสียหายได้แตกต่างกัน

ข้อดี ข้อด้อย ของวัสดุกันกระแทก ประเภท กระดาษฝอยกระดาษรองกล่อง

วัสดุกันกระแทกที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันมีหลายชนิด สำหรับวัสดุกันกระแทกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผลิตจากวัสดุธรรมชาติได้แก่ แผ่นกระดาษลูกฟูก พาเลทกระดาษ ฝอยไม้ และกระดาษฝอยกระดาษรองกล่อง โดยแต่ละชนิดจะมีคุณลักษณะ ข้อดีและข้อด้อยในการใช้งานแตกต่างกัน สำหรับกระดาษฝอยกระดาษรองกล่อง มีข้อดีข้อด้อยในการใช้งาน ดังนี้

1.กระดาษฝอยกระดาษรองกล่อง เป็นวัสดุกันกระแทกที่มีราคาถูกและหาง่าย

2.เป็นวัสดุกันกระแทกที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3.ไม่ก่อให้เกิดปัญหาขยะจากบรรจุภัณฑ์ เพราะสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ

4.การใช้วัสดุกันกระแทกประเภท กระดาษฝอยกระดาษรองกล่อง มีข้อดีเนื่องจากไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต เพราะเป็นวัสดุราคาถูก

5.มีข้อด้อยในการใช้งาน คือดูดซับความชื้นในอากาศได้ง่าย ไม่เหมาะกับสินค้าประเภทอาหารและอาหารแปรรูป

6.การปนเปื้อนของฝุ่นละอองได้ง่ายทำให้ไม่สะอาด

7.เป็นวัสดุกันกระแทกที่ไม่นิยมใช้ในประเทศอุตสาหกรรม

 

ลักษณะ และการใช้งานของกระดาษฝอยกระดาษรองกล่อง

กระดาษฝอยกระดาษรองกล่อง (Shredded paper) เป็นกระดาษสีน้ำตาลธรรมชาติ ลักษณะกระดาษตัดเป็นร่องเส้น ลายรังผึ้ง เพื่อให้เหมาะสำหรับรองกล่องหรือกันกระแทก นอกจากนั้นยังใช้ทรงสินค้าโดยสามารถดึงยืดเพิ่มความยาวได้ นิยมใช้กับสินค้าประเภท เครื่องสำอาง น้ำหอม กระเป๋าแบรนด์เนม ขนมเบเกอรี่ เครื่องแก้ว ของประดับตกแต่งบ้านประเภทเซรามิค ขนาดที่มีจำหน่ายอยู่ในตลาด ได้แก่

  • กระดาษฝอย กระดาษรองกล่อง ขนาด 11×16 นิ้ว ราคา แผ่นละ 1.06 บาท (จำหน่ายราคาส่งสั่งขั้นต่ำ 50 แผ่น)
  • กระดาษฝอย กระดาษรองกล่อง ขนาด 12×18 นิ้ว ราคา แผ่นละ 1.31 บาท (จำหน่ายราคาส่งสั่งขั้นต่ำ 50 แผ่น)
  • กระดาษฝอย กระดาษรองกล่อง ขนาด 16×18 นิ้ว ราคา แผ่นละ 1.74 บาท (จำหน่ายราคาส่งสั่งขั้นต่ำ 50 แผ่น)

สรุป

การสร้างแบรนด์สินค้าให้ประสบความสำเร็จ นอกจากนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการจะต้องมีทักษะความรู้และมีวิสัยทัศน์ในการบริหารองค์กรให้สามารถสู้กับคู่แข่งด้านการตลาดได้แล้ว  ตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์และการบรรจุหีบห่อที่สวยงาม เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติใช้แล้ว ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สามารถสร้างความพึงพอใจ ทำให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค ทำให้ลูกค้าเหล่านั้นกลับมาซื้อซ้ำและกลายเป็นลูกค้าประจำได้ เพราะบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม อย่างเช่น กล่องกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องไปรษณีย์ และกระดาษฝอยกระดาษรองกล่อง เป็นวัสดุกันกระแทกจากธรรมชาติ ไม่ได้ช่วยรักษาคุณภาพของสินค้า หรือทำหน้าที่ปกป้องสินค้าให้อยู่ในสภาพดีเท่านั้น การบรรจุหีบห่อการเลือกใช้วัสดุกันกระแทก จากวัสดุธรรมชาติหรือนำวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันการกระแทก ยังบ่งบอกถึงคุณภาพของแบรนด์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม การเลือกซื้อสินค้าจากแบรนด์ผลิตภัณฑ์ทำให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์และรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน ส่งผลให้องค์กรธุรกิจนั้น ๆ ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน